Reklama

Praca: Nabór na stanowisko referenta w UM w Terespolu

Burmistrz Miasta Terespol zaprasza do składania aplikacji na stanowisko referent ds. informatyki.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26.
Określenie stanowiska: referent ds. informatyki.

I.  Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać również osoby nie posiadające
     obywatelstwa polskiego zgodnie z art. II ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;

4)
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)
nieposzlakowana opinia;

6)
wykształcenie wyższe;

7)
znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny)  i nowoczesnych środków łączności, obsługa sieci informatycznej i serwerów;

8)
prawo jazdy kategorii B;

9) znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.

II. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe na kierunku informatyka, administracja;

2)
zdolności analityczne i umiejętność stosowania przepisów;

3)
samodzielność i dobra organizacja pracy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) nadzorowanie poprawnego funkcjonowania systemu sieciowego oraz poszczególnych
     systemów użytkowych, w tym tworzenie kopii zabezpieczających bazy informacyjne
     oraz modyfikowanie haseł dostępu do zasobów sieciowych,

2)
organizowanie napraw w jednostkach serwisowych w przypadku awarii
      wymagających sprzętu specjalistycznego;

3)
systematyczne wykonywanie okresowej konserwacji, drobnych napraw oraz
      konfigurowanie zestawów komputerowych;

4) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informatycznego;

5) obsługa techniczna strony internetowej i BIP.

IV. Informacja o warunkach pracy:
1) praca w budynku Urzędu Miasta Terespol z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
     W budynku na I piętrze, ciągi komunikacyjne oraz toalety o odpowiednich
      szerokościach, umożliwiających poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Na stanowisku
      pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym;

2)
bezpieczne warunki pracy na stanowisku;

3) rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko urzędnicze, stanowisko pracy związane
      jest z ponad czterogodzinnym czasem pracy przy komputerze, obsługa klientów
      zewnętrznych, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz
      budynku oraz wyjazdami służbowymi;

4) wymiar czasu pracy: pełny etat;

5) umowa o pracę.

  V. Informacja o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę
  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Terespol wynosił 6,42.

VI. Wymagane dokumenty, jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie:
1) życiorys (CV);

2)
list motywacyjny;

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy i świadectwa);

4)
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i
     doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, świadectwa pracy, referencje itp.);

5) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
      korzysta z pełni praw publicznych;

6)
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
      umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)
oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
     Terespol lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Terespol, ul. Czerwonego Krzyża 26,
      21-550 Terespol z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. informatyki”

2) Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 10:00

3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
      Informacji Publicznej Urzędu Miasta Terespol oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Terespol.

4) Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (83 375 20 36), (83 375 21 30).

5) Burmistrz zastrzega sobie prawo do jego odwołania procesu rekrutacyjnego, bez podania przyczyn.

 

materiał: Praca / Terespol 
tekst / grafika: Urząd Miasta Terespol

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama