Reklama

Powiat Bialski: Plan pracy komisji Rady Powiatu na 2020 rok

Na najbliższej sesji Rady Powiatu, radni zatwierdzą plany pracy na 2020 rok. Oto czym, jakimi tematami i problemami będą zajmować się poszczególne komisje przez najbliższe miesiące.

Komisja Rewizyjna
– Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. (I kwartał 2020),
– Kontrola wybranej jednostki organizacyjnej powiatu bialskiego. (I kwartał 2020),
– Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. (do 15 VI),
– Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu. (do 15 VI),
– Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. (do 15 VI),-
– Rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu. (do 15 VI),
– Opracowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. (do 15 VI),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu powiatu. (wrzesień 2020),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (wrzesień 2020),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych. (wrzesień 2020),
– Realizowanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. (I kwartał 2020),
– Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
– Prowadzenie dokumentacji prowadzonych skarg i rozpatrywanych wniosków.
– Realizowanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz uchwały o powołaniu Komisji.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
– Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. (I kwartał 2020),
– Rozpatrzenie sprawozdania starosty bialskiego z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. (styczeń),
– Rozpatrzenie sprawozdania z działalności komendanta miejskiego policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2019 rok. (marzec),
– Rozpatrzenie informacji komendanta państwowej straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. (marzec),
– Rozpatrzenie rocznej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. (maj),
– Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. (czerwiec),
– Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (czerwiec),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu powiatu. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych. (wrzesień),
– Realizowanie bieżących zadań wynikających ze statutu powiatu oraz uchwały o powołaniu Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów
– Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. (I kwartał 2020),
– Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych powiatu. (luty),
– Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. (czerwiec),
– Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (czerwiec),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu powiatu. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych. (wrzesień),
– Realizowanie bieżących zadań wynikających ze statutu powiatu oraz uchwały o powołaniu Komisji.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
– Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. (I kwartał 2020).
– Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych powiatu. (luty),
– Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. (maj),
– Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. (czerwiec),
– Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (czerwiec),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu powiatu. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. (listopad),
– Zaopiniowanie programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. (listopad),
– Realizowanie bieżących zadań wynikających ze statutu powiatu oraz uchwały o powołaniu Komisji.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury
– Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. (I kwartał),
– Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. (czerwiec),
– Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (czerwiec),
– Roczne sprawozdanie Państwowych Gospodarstw Państwowe Gospodarstwo Wodnych Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu bialskiego w 2019 roku. (III kwartał 2020),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu powiatu. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych. (wrzesień),
– Rozpatrzenie rocznej informacji o stanie środowiska na obszarze województwa. (wrzesień),
– Realizowanie bieżących zadań wynikających ze statutu powiatu oraz uchwały o powołaniu Komisji.

Komisja Spraw Społecznych
– Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. (I kwartał),
– Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. (kwiecień),
– Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. (maj),
– Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. (czerwiec),
– Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (czerwiec),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu powiatu. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych. (wrzesień),
– Zaopiniowanie programu współpracy powiatu bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. (listopad),
– Realizowanie bieżących zadań wynikających ze statutu powiatu oraz uchwały o powołaniu Komisji.

Komisja Samorządowa i Spraw Radnych
– Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i komisji stałych oraz planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok. (styczeń),
– Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok. (I kwartał),
– Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. (czerwiec),
– Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. (czerwiec),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu powiatu. (wrzesień),
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (wrzesień).
– Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych. (wrzesień),
– Realizowanie bieżących zadań wynikających z przepisów statutu powiatu oraz zakresu działania zawartego w uchwale o powołaniu Komisji.

Tematy w planach pracy przyjętych przez komisje: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Skarg, Wniosków i Petycji; Budżetu i Finansów;

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury; Spraw Społecznych oraz Samorządowej i Spraw Radnych, odpowiadają zakresom zadań zawartym w uchwałach o powołaniu tych komisji.

Komisja Rewizyjna uwzględniła w swoim planie pracy obligatoryjne zadania określone ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach publicznych, tj. rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Powiatu: finansowego, z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

materiał: Powiat Bialski
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcie i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama