Reklama

Cicbór Duży: Wyjazdowa sesja Rady Gminy Biała Podlaska

Susza nadal grozi rolnikom. Informacyjny charakter miała pierwsza w tym roku, wyjazdowa sesja Rady Gminy Biała Podlaska, zwołana na 21 stycznia w Ciciborze Dużym. Wzięli w niej udział także sołtysi. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia Henryka Gmitruczuka, dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Przedstawił on założenia rządowego planu przeciwdziałania suszy. Obejmuje on różnorodne działania, mające m.in. związek z modernizacją kanałów i cieków wodnych, a także powiększeniem pojemności zbiorników retencyjnych.

Nie przewiduje on, niestety w ciągu najbliższych lat żadnych działań inwestycyjnych na rzece Krzna i jej dopływach, bo nie, ma ponoć takiej potrzeby. Na niektórych ciekach zakłada się jedynie drobne modernizacje. W przypadku spadku poziomu wody w korytach rzek, istnieje możliwość jego zwiększenia przez spiętrzenia na istniejących jazach w: Puchaczach, Czosnówce, Kijowcu i Malowej Górze. W ostatnich dwóch latach piętrzono wody rzek, ale nie Krzny. Zabieg zależy w dużej mierze od ilości opadów atmosferycznych. Znikoma ilość opadów w okresie tegorocznej zimy sprawia zbytnie wysuszenie gleb i jest złym prognostykiem dla rolników. Zauważa się też spadek poziomu wód gruntowych w studniach głębinowych.

Zmiana ustawy o czystości i utrzymania porządku w gminach skłania do bezwzględnej segregacji odpadów komunalnych. Zasady odbioru śmieci omówił Krzysztof Kempka, inspektor ds. ochrony środowiska. Przedstawił on też założenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Od nowego roku pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego odbierać będą śmieci w czterech frakcjach; papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady biodegradowalne. Dodatkowo przewidziany jest odbiór popiołu oraz plastikowych worków po nawozach sztucznych. Te ostatnie można bezpłatnie dostarczyć na składowisko GZK w Czosnówce.

Do segregacji odpadów potrzebne są oddzielne pojemniki i worki. W tzw. okresie przejściowym mogą być one w dowolnych kolorach, jeśli będą one miały oznaczenia na etykietach, informujących o zawartości pojemnika. GZK oferuje mieszkańcom zakup używanych pojemników w promocyjnej cenie 110 zł. Skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski zapoznał sołtysów z uchwałą budżetową na rok 2020. Zebranych szczególnie interesowały przyjęte zadania inwestycyjne, zwłaszcza drogowe. Jeśli premier przyzna gminie dotacje z programu budowy dróg samorządowych, a wszystko zapowiada, że nie są to oczekiwania na wyrost, samorząd wzbogaci się o kwotę 4,6 mln zł, przeznaczonych na utwardzanie dróg gminnych.

Jednym z głównych zadań w tym zakresie ma być dokończenie budowy drogi prowadzącej ze Sławacinka Starego, przez Porosiuki do Styrzyńca i Sycyny. Natomiast wójt gminy Wiesław Panasiuk przedstawił swoje działania w przerwach między sesjami. Wspomniał o wydaniu odmownej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla 8 kurników we wsi Kamieniczne. Kurniki, w których zamierzano hodować 600 tys. kurcząt w jednym rzucie, mają charakter hodowli przemysłowej, a nie zagrodowej. Wójt zapowiedział zmianę ewidencji gruntów i budynków mieszkalnych na wsiach. Na zlecenie starosty bialskiego, zadanie wykonywać będzie specjalistyczna firma z Krakowa.

W części roboczej radni jednogłośnie zatwierdzili poprawki w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. Były one konieczne na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez dział prawny Urzędu Wojewódzkiego. Przegłosowali też poprawki w uchwale dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i noclegowniach. Radni pozytywnie wypowiedzi się na propozycję Czesława Pikacza, gminnego inspektora ochrony przeciwpożarowej, dotyczącą zwiększenia ekwiwalentu pieniężnego strażakom z jednostek za ich udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach specjalistycznych.

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Gminnego ZOSP, strażacy otrzymywać będą teraz 15 zł za godzinę uczestnictwo w akcji ratowniczej i 5 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniach. Radni wyrazili też zgodę na udzielenie niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie dotacji w wysokości 114 proc. podstawy kwoty subwencji ogólnej przyznawanej placówkom oświatowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sesję zakończył noworoczny występ zespołu śpiewaczego Zorza, który przedstawił szlagiery estradowe z lat 80. W nowym opracowaniu.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst : Istvan Grabowski
zdjęcia: Istvan Grabowski/Gwalbert Krzewicki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama