Reklama

Praca: Szukasz możliwości zatrudnienia stażystów? Można już składać wnioski!

Od 14 do 20 stycznia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.

INFORMACJA
o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu (art.53 ust.1 ustawy)
(I nabór)

Informujemy, iż w okresie od dnia 14 stycznia 2020r. do dnia 20 stycznia 2020r. przyjmowane będą wnioski zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.
Zasady organizacji staży:
1. Deklarowane zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonym stażu na okres co najmniej 4 miesięcy w ramach:
a) umowy o pracę, tj.:
– w pełnym wymiarze czasu pracy,
– w niepełnym wymiarze czasu pracy ( nie mniejszym niż 1 etatu),
W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy do wniosku winno być dołączone oświadczenie osoby bezrobotnej o wyrażeniu zgody na przyjęcie zaproponowanej formy zatrudnienia po zakończonym stażu.
2. Okres stażu – 6 m-cy.
3. Na staż nie mogą być kierowane osoby bezrobotne które są: małżonkiem,rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem, wspólnikiem spółki lub osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora stażu.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie uwzględniane:
– wywiązywanie się z wcześniej zawartej umowy w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończonym stażu (pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy nie wywiązali się z umowy, będą mogli ubiegać się o ponowne zorganizowanie stażu po 12 miesiącach, licząc od dnia nie wywiązania się z umowy),
– w przypadku osób bezrobotnych, które rozpoczęły działalność gospodarczą przy wsparciu środkami Funduszu Pracy lub EFS, o staż będą mogły ubiegać się po 6-ciu miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej i po zadeklarowaniu zatrudnienia osoby bezrobotnej po jego zakończeniu.

Wnioski o zorganizowanie staży można pobrać ze strony internetowej www.bialapodlaska.praca.gov.pl oraz w siedzibach urzędu pracy: w Białej Podlaskiej – tel. 83 341 65 13, Międzyrzecu Podlaskim – tel. 83 341 66 33 i Terespolu – tel. 83 341 66 56.

Kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski można składać w:
– Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101 – Dział Instrumentów Rynku Pracy (pokój nr 2) oraz
– Oddziale Zamiejscowym Ewidencji i Rynku Pracy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Czysta 25 (pokój nr 15) lub
– przesyłać korespondencyjnie (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

UWAGA:
Liczba przyznanych organizatorowi staży uzależniona będzie od ogólnej liczby złożonych wniosków i finansowych możliwości w tym zakresie.

Załączniki
wniosek staż 2020 FUNDUSZ PRACY.pdf (pdf, 554 KB)
program stażu 2020.pdf (pdf, 190 KB)
oferta stażu 2020.pdf (pdf, 291 KB)
oświadczenie NEET 2020.pdf (pdf, 450 KB)

materiał: Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
tekst : Anna Wardak-Zozula Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama