Reklama

Biała Podlaska: Miasto wspiera działalność Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej powstało w 2014 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i prowadzone jest przez Caritas Diecezji Siedleckiej, działając na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Centrum prowadzi reintegrację zawodową i społeczną dla 30 osób rocznie, które samodzielnie nie radzą sobie na otwartym rynku pracy, ponieważ borykają się z niskimi kompetencjami, uzależnieniami czy niepełnosprawnością.

Dzięki działaniom wspierającym i środkom finansowym pochodzącym z budżetu Miasta Biała Podlaska w wysokości 216 000 zł na rok, Centrum ma możliwość pracować nad podwyższeniem umiejętności społecznych i zawodowych swoich uczestników.

Efektem tych działań jest usamodzielnienie społeczne i zawodowe osób, które wcześniej były klientami pomocy społecznej, otrzymują szansę na polepszenie swojej sytuacji życiowej oraz przyczyniają się do rozwiązywania problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki środkom finansowym, otrzymywanym od władz samorządowych
Miasta Biała Podlaska Centrum realizuje swoje cele statutowe tj.
1. prowadzi zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej w 5 sekcjach zawodowych: gastronomicznej, remontowo-porządkowej, opiekunek osób starszych, florystyczno-ogrodniczej oraz finansowo-księgowej.
2. otrzymane z budżetu miasta przeznaczone są na:
– wypłaty uczestnikom zajęć świadczeń integracyjnych oraz
motywacyjnej premii integracyjnej,
– wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń,
– najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych,
– zakup materiałów, energii i usług niezbędnych do
działalności,
– podatki oraz niezbędną obsługę działalności w tym zakresie np.
szkolenia pracowników,
– posiłki dla uczestników
– wydatki na ubezpieczenie mienia.

Centrum wkłada wiele pracy w promocję działalności. Ciągle stara się zaznaczać swoją obecność na wielu płaszczyznach.

Wychodzi na zewnątrz z różnego rodzaju usługami. Znane jest m.in. z usług gastronomicznych, florystyczno – ogrodniczych, remontowo – porządkowych, opiekuńczych, finansowych a obecnie promuje usługi myjąco – piorące z użyciem zakupionej ekologicznej myjni parowej. Ponadto ze sprzedaży produktów i usług wypracowane zostały własne środki finansowe, dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie funkcjonowania instytucji, zakup samochodu dostawczego do sekcji gastronomicznej, materiałów do reintegracji i innych opłat ponoszonych w trakcie całego roku.

Centrum aktywnie uczestniczy w procesie pozyskiwania pracodawców oraz udziela im pomocy merytorycznej w zakresie przygotowania i wypełniania kompletu dokumentacji niezbędnej do podpisania umów.

Aby poszerzyć proces reintegracji zawodowej uczestników oprócz zajęć prowadzonych w sekcjach przygotowujących do zawodu, Centrum organizuje szereg praktyk zawodowych w instytucjach i firmach na terenie naszego miasta. Uczestnicy odbywali praktyki w Urzędzie Skarbowym w Białej Podlaskiej, w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Środowiskowym Domu Samopomocy, Agencji Detektywistycznej „Zieniuk-Wschód”, w Zakładzie Produkcji Mebli ,,Oskar”, w Przedsiębiorstwie „Komunalnik” oraz na Warsztatach Terapii Zajęciowej Ośrodka Caritas w Białej Podlaskiej.

Nieodłącznym elementem procesu reintegracji zawodowej w Centrum jest reintegracja społeczna, która stanowi cykl spotkań z psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym. Problematyka spotkań realizowana jest zgodnie z opracowanym harmonogramem, uzupełnionym zagadnieniami przygotowanymi bezpośrednio przez uczestników sekcji.

Centrum Integracji Społecznej ze swoich działań wywiązuje się rzetelnie i profesjonalnie, będąc jednym z ważniejszych partnerów Urzędu Miasta Biała Podlaska w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.

Podczas ostatniego spotkania w CIS prezydent Michał Litwiniuk podjął wstępne ustalenia, w jaki jeszcze sposób Urząd Miasta może wspomóc CIS. Będzie to m.in. umożliwienie odbywania praktyk podopiecznym CIS w UM Biała Podlaska.

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama