Reklama

XV Otwarty Przegląd Zespołów Tanecznych „Love to Dance” (zaproszenie)

XV Otwarty Przegląd Zespołów Tanecznych ,,Love to Dance” o Puchar Starosty Bialskiego 27 Października 2019 Terespol

Regulamin
Założenia i Cele Imprezy:
1. Przegląd odbędzie się dnia 27 października 2019r. o godz. 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu przy ul. Sienkiewicza 27. Chętni zobowiązani są do przesłania zgłoszenia do 19 października 2019 r. (mailowo: [email protected] lub pocztą).

2. Celem przeglądu jest promowanie twórczości tanecznej, rozwijanie zdolności oraz talentów estradowych wśród dzieci i młodzieży. Impreza ma też na celu spopularyzowanie zespołowych form tańca, promowanie walorów artystycznych i wychowawczych a także możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów w ramach pracy z zespołami tanecznymi. Jest doskonałą okazją do konfrontacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.

Regulamin Imprezy :
3. Rywalizacja taneczna przeprowadzana i oceniana będzie w następujących kategoriach:
+ Kategoria SHOW DANCE: (formacje i mini formacje)
– 5-7lat ( dzieci młodsze);
– 8-10 lat (dzieci starsze);
– 11-13 lat ( juniorzy młodsi);
– 14-15 lat (juniorzy starsi)
– powyżej 16 lat ( seniorzy);

+ Kategoria HIP HOP: (formacje i mini formacje)
– 5-7 lat (dzieci młodsze); – 8-10 lat (dzieci starsze);
– 11-13 lat (juniorzy młodsi);
– 14-15 lat (juniorzy starsi);
-powyżej 16 lat (seniorzy)
+ Kategoria 31+ (bez podziału na kategorie taneczne)

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje średnia wieku tancerzy w zespole. Ostatecznie kategorie taneczne organizator ustali po analizie kart zgłoszeń.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie jednej lub dwóch prezentacji tanecznych o łącznym czasie nie przekraczającym 15 minut. Należy też zachować dokładną zgodność pomiędzy repertuarem zgłoszonym i prezentowanym w trakcie przeglądu.

5. Przystępujące do przeglądu zespoły taneczne zobowiązane są do przesłania podkładów muzycznych do prezentowanych układów z dokładnym opisem (nazwa zespołu, tytuł prezentacji, kategoria taneczna i wiekowa, imię i nazwisko instruktora) na adres mailowy [email protected] do dnia 19 października 2019r.

Zgłaszający musi otrzymać od organizatora mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z podkładami muzycznymi w załączniku. W przypadku nie otrzymania takiego potwierdzenia, zgłaszający powinien niezwłocznie powiadomić organizatora o zaistniałej sytuacji, w celu jej wyjaśnienia.

6. Zawodnicy oceniani będą według ściśle określonych kryteriów obejmujących dobór repertuaru i muzyki, choreografię, technikę i estetykę wykonania oraz dobór kostiumów i ogólny wyraz artystyczny.

7. Uczestnicy nagradzani będą według następujących zasad:
Nagrody główne: (puchary oraz nagrody pieniężne)

I ,II i III miejsce w każdej kategorii tanecznej i wiekowej,
Grand Prix dla najlepszego zespołu w kategorii Show Dance
Grand Prix dla najlepszego zespołu w kategorii Hip Hop Nagrody dodatkowe:
Najlepsza choreografia w kategorii Hip Hop (bez względu na kategorie taneczne i wiekowe)
Najlepsza choreografia w kategorii Show Dance (bez względu na kategorie taneczne i wiekowe) .
Nagroda specjalna- Puchar Starosty
Wyróżnienia. Organizator może dodatkowo przyznać 2 wyróżnienia

8. Wszystkie formacje otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest wpłacenie akredytacji w wysokości 60 zł za każdy prezentowany układ taneczny na konto MOK w Terespolu – PKO BP SA Oddział w Białej Podlaskiej, nr: 34 1020 1260 0000 0102 0108 7881 – do dnia 19 października b.r.

10. Prosimy o podanie w zgłoszeniu dokładnego adresu i dokładnej nazwy firmy (szkoły tańca), na jaką ma być wystawiona faktura za akredytację. Prosimy również o informację, na jaki adres ma być ewentualnie wysłana faktura, jeśli jest inny niż ten, na który jest wystawiona. Jednocześnie informujemy, że wpłacenie akredytacji po 19 października lub brak szczegółowych danych może opóźnić wystawienie faktury i zostanie ona wysłana pocztą po zakończeniu przeglądu.

11. W ramach końcowych postanowień organizatorów każda formacja biorąca udział w przeglądzie powinna ubezpieczyć się na okres przejazdu i pobytu osobiście bądź przez instytucje delegujące. Wszystkie koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące. Organizatorzy wymagają od zespołów uczestniczących w przeglądzie ścisłego przestrzegania przepisów PPOŻ, BHP oraz innych zaleceń. Organizatorzy zapewniają również opiekę medyczną uczestnikom oraz zastrzegają sobie prawo do rejestracji prezentacji w celach promowania oraz dokumentacji przeglądu.

12. W dniu przeglądu w godzinach 9-13.30 czynne będzie BIURO, do którego należy zgłosić się po przyjeździe w celu odbioru numerów startowych, rachunków za akredytację, dyplomów za udział dla zespołów i instruktorów. Nie Spełnienie Warunków Regulaminu Eliminuje Uczestników z Udziału w Przeglądzie !!!!!!!!

W celu zasięgnięcia szerszych informacji związanych z przeglądem należy kontaktować się z organizatorem imprezy, tel. 083-375-22-65, 661321006, 507170018; [email protected] Prosimy o rozpropagowanie imprezy w środowisku lokalnym (szkoły, domy kultury, szkoły tańca) Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać na stronie www.mokterespol.com (w zakładce – Pliki do pobrania)

Ponadto proponujemy Państwu udział w warsztatach tanecznych poprzedzających konkurs, czyli 27 października. Prowadzone będą przez znanych w kraju instruktorów. Odpłatność będzie wynosić 20 złotych za dany styl (hip hop lub taniec współczesny).

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w warsztatach do dnia 19 października br. (mailowo: [email protected], tel/fax: 83-375-22-65, 507-170-018) oraz wpłatę kwoty na konto MOK w Terespolu- PKO BP SA Oddział w Białej Podlaskiej, nr: 34 1020 1260 0000 0102 0108 7881 do dnia 19 października br. Istnieje również możliwość zgłoszenia udziału w warsztatach i wpłaty w dniu przeglądu. W warsztatach mogą również brać udział osoby nie występujące w części konkursowej! Informacje o prowadzących warsztaty będą dostępne na stronie MOK około miesiąc przed przeglądem.

Podczas warsztatów i przeglądu istnieje możliwość skorzystania z usług cateringu.
Każdy uczestnik biorąc udział w przeglądzie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku (publikacja zdjęć na stronie internetowej organizatora ) dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia XV Otwarty Przegląd Zespołów Tanecznych ,,Love to Dance” O Puchar Starosty Bialskiego 27 Października 2019 TERESPOL (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych , DZ. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zmian.). W imieniu uczestników niepełnoletnich zgodę podpisują ich opiekunowie prawni. Formularz znajduje się na Karcie Zgłoszenia.

materiał: MOK Terespol
tekst: Łukasz Pogorzelski MOK Terespol
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama