Reklama

11. sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Informujemy, że XI Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. W programie obrad radnych znajdą się m.in. tematy dotyczące: zmiany budżetu gminy na 2019 rok, zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do sądów rejonowych, uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zasad przyznawania stypendium sportowego, zasad przyznawania za wybitne osiągnięcia edukacyjne Nagród Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołów z poprzedniej Sesji Rady Gminy,
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów rejonowych
d) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski
e) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkolnej w Gminie Międzyrzec Podlaski
g) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski
h) zasad przyznawania Stypendium sportowego Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski uczniom szkół podstawowych w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Międzyrzec Podlaski
i) zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki w ramach Stypendiów naukowych Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Międzyrzec Podlaski
j) regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

materiał: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim
tekst: Maria Szmytko sekretarz Urzędu Gminy / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama