Reklama

Wieści z Unii: Ostatni budżet Junckera

Konkurencyjna gospodarka, edukacja i zatrudnienie młodych ludzi, wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE oraz poza nią, reagowanie na zmiany klimatyczne – to priorytetowe obszary, na których skupia się KE prezentując propozycję budżetu na 2020 r. – Jest to ostatni budżet proponowany przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckeraprzypomniał komisarz Günther H. Oettinger.

Jest to siódmy i ostatni budżet w ramach obecnego długoterminowego budżetu UE na lata 2014–2020 i stosują się do niego ograniczenia tego wieloletniego planu. Celem jest optymalizacja finansowania istniejących programów i nowych inicjatyw oraz pobudzenie tworzenia europejskiej wartości dodanej zgodnie z priorytetami Komisji Jean-Claude’a Junckera.

Günther H. Oettinger, komisarz europejski odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie, stwierdził: – Projekt budżetu UE na 2020 r. jest ostatnim budżetem proponowanym przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera. Jego celem jest dalsze wspieranie priorytetów UE – tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, młodzieży, przeciwdziałania zmianie klimatu, bezpieczeństwa i solidarności – oraz przygotowanie przejścia do następnego cyklu budżetowego. Zwracam się do Rady i nowego Parlamentu o terminowe osiągnięcie porozumienia, które zapewni stabilność przyszłości UE.

Zgodnie z wnioskiem Komisji środki w budżecie na 2020 r. zostaną przeznaczone na następujące obszary priorytetowe: konkurencyjna gospodarka i młodzież; oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE, zmiana klimatu.

21 proc. ogólnego proponowanego budżetu na 2020 r. zostanie przeznaczone na przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jest to zgodne z ambitnym celem polegającym na przeznaczeniu 20 proc. obecnego długoterminowego budżetu UE na działania związane z walką ze zmianą klimatu.

Inwestowanie w konkurencyjną gospodarkę i młodzież

Ponad 83 mld euro środków na zobowiązania przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i rozwoju europejskich regionów i będzie zapewniać wsparcie młodym ludziom. W tym:

  • 13,2 mld euro na badania i innowacje w Europie w ramach programu „Horyzont 2020” – największa i ostatnia transza unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (+6,4 proc. w porównaniu z 2019 r.) – włącznie z końcową fazą pilotażową Europejskiej Rady ds. Innowacji w celu wsparcia najlepszych innowatorów, małych przedsiębiorstw i naukowców, którzy są w stanie szybko zwiększyć skalę działalności w Europie i na świecie;
  • 2,8 mld euro na edukację w ramach programu Erasmus+;
  • 117 mln euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, aby wspierać młodych ludzi mieszkających w regionach, w których stopa bezrobocia młodzieży jest wysoka (dzięki czemu łączna kwota finansowania dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014–2020 wyniesie 4,5 mld euro);
  • 1,2 mld euro (+75 proc. w porównaniu z 2019 r.) na europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo, aby umożliwić dalsze rozszerzanie jego udziału w rynku i zwiększenie liczby jego użytkowników na całym świecie z obecnych 700 mln do 1,2 mld do końca 2020 r.;
  • 255 mln euro na Europejski program rozwoju przemysłu obronnego w celu zachęcenia europejskich przedsiębiorstw do współpracy na rzecz rozwijania produktów i technologii obronnych. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego umożliwia przetestowanie współpracy w dziedzinie obronności na poziomie UE w ramach tego okresu budżetowego zanim w 2021 r. zostanie utworzony w pełni funkcjonalny Europejski Fundusz Obronny.

Wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE

Wiele z wyzwań, przed jakimi stoi Europa, nie zna granic. UE wielokrotnie wykorzystywała wszystkie środki elastyczności dostępne w budżecie, aby reagować na klęski i katastrofy, rozwiązywać problemy związane z migracją i wzmacniać swoje granice zewnętrzne. Dzięki swoim różnym instrumentom budżet UE na 2020 r. będzie nadal inwestował w solidarność i bezpieczeństwo w Europie i poza nią:

  • 420,6 mln euro (+34,6 proc. w porównaniu z 2019 r.) dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w następstwie porozumienia osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w marcu 2019 r. na rzecz utworzenia stałego korpusu 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.;
  • 156,2 mln euro na nowy program „rescEU” (modernizacja istniejącego Mechanizmu Ochrony Ludności), aby lepiej reagować na trzęsienia ziemi, pożary i inne klęski żywiołowe. Pomoże to stworzyć rezerwę zdolności reagowania na szczeblu UE, np. w postaci samolotów i helikopterów do gaszenia pożarów lasów, a także zdolności w zakresie ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach;
  • 560 mln euro dla potrzebujących w Syrii, jak również dla uchodźców i przyjmujących ich społeczności w regionie. Jest to reakcja budżetowa na zobowiązanie podjęte na III konferencji w Brukseli w sprawie przyszłości Syrii w 2019 r. (budżet UE na 2019 r. przewiduje już środki finansowe na rzecz Syrii w wysokości 2,01 mld euro);
  • dalsze wsparcie rozwijania systemu wjazdu/wyjazdu, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, zmodernizowanego Systemu Informacyjnego Schengen i Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ogólnym celu zwiększania interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych, co ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom UE.

Budżet zorientowany na osiągnięcie wyników

Zapewnienie, by każde euro z budżetu UE tworzyło wartość dodaną dla obywateli UE, jest dla Komisji priorytetem. Jest to również główny cel wniosku Komisji dotyczącego przyszłego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027.

Wraz z projektem budżetu Komisja opublikowała przegląd wyników w odniesieniu do każdego z programów finansowanych z budżetu UE. Pokazuje on, że budżet UE przynosi konkretne rezultaty dla obywateli w UE i poza jej granicami.

Kontekst 

Projekt budżetu UE na 2020 r. obejmuje dwie kwoty na każdy program, który ma być finansowany z budżetu – środki na zobowiązania i środki na płatności. Zobowiązania odnoszą się do środków, co do których można się zobowiązać w umowach w danym roku, zaś płatności to środki faktycznie wydatkowane. Proponowany budżet UE na 2020 r. wynosi 168,3 mld euro w środkach na zobowiązania (+1,3 proc. w porównaniu z 2019 r.) i 153,7 mld euro w środkach na płatności (+3,5proc. w porównaniu z 2019 r.).

Budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym. Odpowiada on mniej więcej 1 proc. dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2 proc. wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Budżet UE na 2020 r. jest ostatnim budżetem w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt budżetu opiera się na założeniu, że Wielka Brytania będzie w pełni uczestniczyć w realizacji i finansowaniu budżetu UE na 2020 r., tak jak gdyby była ona państwem członkowskim.

Wiosną 2018 r. Komisja opublikowała propozycje dotyczące następnego długoterminowego budżetu UE, który obejmuje lata 2021–2027. Państwa członkowskie i nowo wybrany Parlament Europejski będą prowadzić równolegle negocjacje na temat budżetu na 2020 r. i budżetu długoterminowego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

 

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Reklama

Reklama

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

16. Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

XVI Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 31 stycznia o godz. 13.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Wśród punktów obrad znajdzie się m.in. udzielenie pożyczki  dla Międzyrzeckiej Spółdzielni Socjalnej „RAZEM”, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dróg powiatowych Nr 1006L i Nr 1007L, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na dofinansowanie przewozów oraz przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy w 2020 roku. 

Czytaj więcej »

Gmina Biała Podlaska nadal na plusie – rozmowa z wójtem Wiesławem Panasiukiem

Gmina nadal na plusie Rozmowa z wójtem gminy Biała Podlaska Wiesławem Panasiukiem. – Plany mamy ambitne – mówi wójt. Wniosek gminy wartości 4 mln zł z krajowego Funduszu Dróg Lokalnych zyskał akceptację wojewody lubelskiego i oczekujemy na werdykt premiera. Dokończona zostanie budowa drogi asfaltowej z Porosiuk do Jaźwin. Rozpocznie się remont dworku w Wilczynie. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące OZE zawiera 1500 indywidualnych zgłoszeń z terenu gminy na 16 mln zł. Rozbudowa szkoły w Grabanowie będzie kontynuowana. Powstaje projekt techniczny wodociągu w Wólce Plebańskiej. Ponadto planowany jest remont świetlic wiejskich w: Cełujkach, Krzymowskich i Sycynie.

Czytaj więcej »

Reklama