Reklama

ZST Międzyrzec Podlaski – Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Branżowa I Sopnia – KIEROWCA – MECHANIK 3 – letnia Szkoła Branżowa I Sopnia – KIEROWCA – MECHANIK !!Nowy kierunek!!

Młodzież kształcona w zawodzie kierowca mechanik zdobywa umiejętności praktyczne w firmie TIRMET oraz na warsztatach i w pracowniach szkolnych. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne: humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak: podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.

Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach:
Kierowca, kierowca-mechanik, mechanik, ślusarz , ślusarz – mechanik.

Szkoła Branżowa I Sopnia – ELEKTRYK 3 – letnia
Młodzież kształcona w zawodzie elektryk zdobywa umiejętności praktyczne na warsztatach szkolnych i w pracowniach. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne:

humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak:
podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.
Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach:
konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;
elektryków dyżurnych;
specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

Szkoła Branżowa I Sopnia – MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 3-letnia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1.montowania systemów suchej zabudowy;
2.wykonywania robót malarskich;
3.wykonywania robót tapeciarskich;
4.wykonywania robót posadzkarskich;
5.wykonywania robót okładzinowych.

Technikum budownictwa 311204
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
wykonywania określonych robót budowlanych;
organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacje:
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych.
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Technikum elektroniczne – 311408
Szkoła przysposabia do zawodu technik elektronik:
Technikum ma za zadanie wykształcenie wykwalifikowanego pracownika posiadającego wszechstronną wiedzę elektroniczną, potrafiącego w pełni ją wykorzystać w praktyce oraz przygotować do kontynuacji nauki w kierunkach technicznych na wyższych uczelniach. Program kształcenia młodzieży obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów pozwalający na pełne poznanie zagadnień współczesnej elektroniki.

Obejmuje bloki programowe:
•podstawy elektroniki – całokształt wiedzy elektronicznej i elektrotechniczne potrzebny do wykonywania zawodu i kontynuowania nauki,
•urządzenia elektroniczne – budowa, działanie i zastosowanie przyrządów oraz systemów pomiarowych, wzmacniaczy, elementy automatyki i komputerowych systemów pomiarowych,
•pomiary elektroniczne – teoretyczne i praktyczne wykorzystanie technik pomiarowych,
•technika wytwarzania i gospodarka rynkowa – zapoznanie z podstawowymi materiałów i technologiami wytwarzania
stosowanymi w elektronice oraz ukształtowaniu umiejętności niezbędnych w warunkach gospodarki rynkowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
2) użytkowania urządzeń elektronicznych;
3) naprawy urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik elektronik – 311408;
K1 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.)
K2 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.6.) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.20.) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Technikum mechaniczne 311504
Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzeń technicznych. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Szczegółowe CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik mechanik – 311504
K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.20.
K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń M.44.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (M.20.) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (M.44.)) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Technikum mechatroniczne – 311410
Szkoła przysposabia do zawodu technik mechatornik:
Mechatronika to nowa dziedzina techniki łącząca elementy mechaniki, budowy maszyn, elektrotechnki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz informatyki. Mechatronika to integracja systemów mechanicznych z nowoczesną elektroniką i informatyką. Technikum to jest więc odpowiedzią na zmianę zapotrzebowania na rynku pracy i doskonałym wstępem do studiowania tak obleganych obecnie kierunków, jak: automatyka i robotyka, informatyka, metrologia i mechatronika.

Nauka obejmuje następujące bloki programowe:
podstawy mechatroniki;
urządzenia i systemy mechatroniczne;
pracownia urządzeń mechatronicznych;
język obcy zawodowych;
technologia i konstrukcje mechaniczne;
zajęcia specjalizujące.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik mechatronik – 311410
K1 – EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
K2 – EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technikum ochrony środowiska – 325511
Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: Technik ochrony środowiska – 325511

K1 – Ocena stanu środowiska (R.7.)
K2 – Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy II.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Technikum usług fryzjerskich – 514105
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1.wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2.wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3.wykonywania strzyżenia włosów;
4.wykonywania stylizacji fryzur;
5.wykonywania projektów fryzur.

Przedmioty zawodowe:
technologia fryzjerstwa;
materiały fryzjerskie;
higiena; stylizacja;
podstawy psychologii;
podstawy działalności usługowej;
pracownia fryzjerska.

Informacje dodatkowe
Wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna , sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
K1 – Wykonywanie usług fryzjerskich (A.19.)
K2 – Wykonywanie projektów fryzur (A.23.)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.19. odbywa się pod koniec klasy III.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.23. odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Rozszerzenie programowe:
Chemia, informatyka, historia i społeczeństwo


materiał: ZST Międzyrzec Podlaski
tekst : Arkadiusz Stefaniuk dyrektor ZST
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz podobne artykuły

Reklama

Ogłoszenie społeczne

Ogłoszenie społeczne

Popularne tematy

Reklama

Popularne tagi

Może cię również zainteresować

Reklama