Biała Podlaska: Rośnie biociepłownia przy Orzechowej (film)(galeria)

Celem projektu jest budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW, która zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie pożądanych wskaźników rezultatu. Prezydent Michał Litwiniuk na bieżąco monitoruje przebieg realizacji projektu i podkreśla, jak ważne są proekologiczne rozwiązania dla miasta.

Podstawowe parametry budowanej ciepłowni opalanej biomasą:
– szacowany roczny spadek rozliczenia emisji gazów cieplarnianych – 47 258 Mg CO2;
– produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) – 106 370 MWht/rok

Uruchomienie ciepłowni spowoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza: dwutlenku siarki (SO2) o 65%, tlenków azotu (NOx) o 28% oraz pyłów o 47%.

Ciepłownia opalana biomasą jest budowana z zastosowaniem kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z miału węglowego o 60%.

Ciepłownia o mocy 17 MW będzie wyposażona w dwa kotły z rusztem ruchomym – kocioł 5MW i kocioł 12MW. Planowany koszt projektu brutto (w tym podatek VAT) to 30 mln 535 tys 250 zł, z tego dofinansowanie z UE wyniesie 10 mln 556 tys 400 zł, 11 milionów zł stanowić będzie pożyczka w ramach Programów międzydziedzinowych NFOŚiGW 5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, natomiast pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych PEC.
FILM Biała Podlaska: Powstaje nowa ciepłownia na biomasę

Inwestycja zostanie zakończona w IV kwartale 2019 roku.

Ciepłownia opalana biomasą o mocy 17MW budowana jest w oparciu o najnowsze technologie oraz rozwiązania techniczne i spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz spełni wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego.


materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
temat: Biała Podlaska miasto / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / Biociepłownia
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
zdjęcia: Urząd Miasta Biała Podlaska / Gwalbert Krzewicki
film: MM Projekt Biper TV
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *