Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej

W dniu 26 lutego w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się kolejne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego przedstawiono aktualną sytuację na rynku pracy.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Arkadiusz Maksymiuk, który na wstępie przywitał wszystkich i przedstawił porządek obrad. Następnie wręczono akty powołania w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej nowym członkom Wojciechowi Sosnowskiemu oraz Tadeusz Konaszukowi. Akty wręczyli starosta bialski Mariusz Filipiuk, przewodniczący Arkadiusz Maksymiuk oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej Edward Tymoszyński.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białej Podlaskiej – sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych realizacja – plan <<==>> LINK 

Kolejnym punktem porządku obrad, była prezentacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, którą wygłosił Edward Tymoszyński.

I tak na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 6917 osób, co w porównaniu z 2017 rokiem jest o 184 osób mniej. W 2018 roku PUP Biała Podlaska zarejestrował 9022 osób bezrobotnych. Wyrejestrowano natomiast 9206 osób. Prawo do zasiłku posiada 791 osoby (11,4 % wszystkich bezrobotnych). Zasiłek od 1 czerwca 2018 wynosi 847,80 zł.

Dyrektor Tymoszyńki przedstawił również plan oraz wykonanie form wsparcia Urzędu Pracy dla aktywizacji osób bezrobotnych do końca grudnia 2018 r.:

Informację podsumowującą ubiegły rok zamknął temat aktualnej sytuacji cudzoziemców na rynku pracy. Od stycznia do końca grudnia 2018 roku zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji otrzymało 2790 osób.

W dalszej części swojego wystąpienia Dyrektor Tymoszyński przedstawił członkom Rady wysokość środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w roku 2019. I tak na ten cel przeznaczonych ma być w sumie 15.279,3 mln zł. W planie wydatków uwzględniono:

W kolejnym punkcie obrad przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu środków Funduszu Pracy na 2019 rok. Środki te mają być przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań. Rada przyjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej w zawodzie: technik robót wykończeniowych w budownictwie, w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim w zawodzie: technik hotelarstwa oraz w Szkole Policealnej Medycznym Studium Zawodowym im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej w zawodzie: technik farmaceutyczny.

Podjęto również uchwałę o przeznaczeniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników.

W ostatniej części spotkania w punkcie wolne wnioski, zaproponowano powołanie zespołu, który ułatwi komunikację między środowiskami przedsiębiorców, pracodawców oraz szkół i będzie koordynował działania tych środowisk w celu dostosowania kierunków kształcenia, głównie zawodowego na terenie powiatu bialskiego.


materiał: Powiat Bialski
zdjęcia: Jakub(OvO)Sowa
dane: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *