Sieć gazowa w Rakowiskach, Grabanowie i Czosnówce! Nadal potrzebne są zgłoszenia!

Kierownik z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., OZG w Lublinie, Gazowni w Białej Podlaskiej, Waldemar Jezior przedstawił radnym podczas ostatniej sesji Rady Gminy Biała Podlaska bieżący stan prac nad projektami gazyfikacji Rakowisk, Czosnówki i Grabanowa. Zlecono już projekt sieci dla Rakowisk. W Grabanowie potrzeba jeszcze przynajmniej 30 – 40 chętnych. Czosnówka też ma szanse ale w kooperacji z Sielczykiem i Sidorkami z Białej Podlaskiej.

O ile w miarę jasna jest sytuacja z siecią gazową w Rakowiskach, także Grabanów powinien w niedługim czasie dobić do optymalnej, z punktu ekonomicznego, uzasadnionej liczby wniosków o dostęp do sieci gazowej i budowę przyłączy, o tyle na dzisiaj najmniej ekonomicznie wypada budowa takiej sieci w Czosnówce. Tu jednak pomóc może bliskie sąsiedztwo ze wschodnimi dzielnicami Białej Podlaskiej. Mowa o Białce, Sielczyku i Sidorkach. Sieć gazowa istnieje już bowiem w al. Solidarności i ul. Księdza Brzóski. Gdyby do wniosków z Czosnówki dorzucili się także mieszkańcy Sielczyka wtedy budowa sieci byłaby uzasadniona. W marcu radni gminny i radni miasta powinni zapukać do większości osób na tym terenie z pytaniem – Chcesz gazu czy gazu nie chcesz?

Waldemar Jezior, kierownik Gazowni w Białej Podlaskiej:
– Z licznych miejscowości z całej Gminy spływają wnioski dotyczące gazyfikacji i przyłączenia posesji do sieci gazowej. W szczególności z Rakowisk, Czosnówki i Grabanowa. W Rakowiskach Spółka Gazownictwa zleciła opracowanie projektu do realizacji sieci gazowej i przyłączy. W projekcie przewidziano 150 takich przyłączy w Rakowiskach. Aktualnie złożonych wniosków jest 80. Zachęcamy mieszkańców do składania kolejnych wniosków abyśmy jak najszybciej mogli rozpocząć procedurę projektową. W Czosnówce i Grabanowie złożone wnioski nie pozwalają nam jeszcze podjąć żadnych konkretnych działań. Jest ich niewiele i z przyczyn ekonomicznych opracowanie projektu nie jest na dziś możliwe do zlecenia. Potrzebne są kolejne spotkania z mieszkańcami. W jednym takim spotkaniu w Czosnówce uczestniczyłem, informowałem, aby zachęcić kolejne osoby do złożenia wniosków o gazyfikację. Sieć gazową wykonujemy bezpłatnie. Samo przyłącze – podłączenie do sieci gazowej – na długości do 15 metrów kosztuje właściciela posesji 2 tys 300 zł. W przypadku Grabanowa opłacalność inwestycji osiągniemy przy około 100 – 120 wnioskach, na dzień dzisiejszy jest 50. Sugerowałem do centrali aby być może tą inwestycje podzielić na etapy. Zacząć ją. Pokazać mieszkańcom jak blisko ich domów jest już gaz. Wtedy zainteresowanie powinno być znacznie większe. Proszę o kontakt radnych i sołtysów z wymienionych miejscowości. Przyjmiemy wspólną metodę działania i informowania mieszkańców. Przyśpieszy to znacznie samą procedurę. Jestem otwarty na spotkania z mieszkańcami i przekazywanie im informacji.

Mariusz Trzeciak, radny z Czosnówki:
– Rzeczywiście, poprzedni wniosek mieszkańców o budowę sieci doczekał się decyzji odmownej. Rozpoczynamy zbieranie podpisów osób zainteresowanych na nowo. Tym bardziej, że zaproponowaliśmy wspólne listy mieszkańcom Sielczyka i Sidorek. Daliśmy sobie termin do końca marca na zebranie podpisów. Planuję przekonać do sieci gazowej dwukrotnie większą ilość mieszkańców Czosnówki niż podczas wcześniejszej zbiórki deklaracji. Wtedy było zainteresowanych około 80 – 90 osób. Widzimy jednak przychylność i pomoc Spółki Gazowej w naszych zamierzeniach.

Informacja dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Biała Podlaska gazem we własnym domu:
Informacje najlepiej uzyskać poprzez radnych poszczególnych miejscowości lub też za pośrednictwem Urzędu Gminy Biała Podlaska, adres: ul. Prosta 31, Biała Podlaska,
telefon: 83 343 49 50,
strona www.nowa.gmina-bialapodlaska.pl

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
temat: Biała Podlaska gmina / Rakowiska / Grabanów / Czosnówka / Polska Spółka Gazownictwa
zdjęcia: Tomasz Łukaszuk / Małgorzata Mieńko
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *