Reklama

Biała Podlaska: Tak będzie wyglądała Koncertowa!

Oferty na budowę ulicy Koncertowej w Białej Podlaskiej złożyło 2 wykonawców. Obecnie trwa weryfikacja, czy spełniają one wszystkie wymagania. Budowa ul. Koncertowej wraz z kanałem deszczowym w okolicach ul. Dalekiej, ul. Klonowej i ul. Gromadzkiej to jedno z przedsięwzięć założonych w budżecie na 2019 rok. Koszt realizacji to 7 mln zł.

Co zostanie za te pieniądze zrealizowane:
1. budowa: nawierzchni ul. Koncertowej, chodnika, ścieżki rowerowej, sieci oświetleniowej, kanalizacji deszczowej
2. przebudowa: istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, istniejących skrzyżowań, istniejącej kanalizacji deszczowej, sieci gazowej na odcinkach w obszarze realizacji inwestycji
3. usunięcie kolizji sieci napowietrznych i kabli energetycznych w obszarze realizacji inwestycji
4. zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych w obszarze realizacji inwestycji.

Mapy poglądowe projektu

Skrzyżowanie Witoroskiej z Koncertową. Linia niebieska – ścieżka rowerowa, linia pomarańczowa chodnik, czerwone i brązowe paski – zjazdy na posesje. Witoroska zostanie poszerzona i uzyska lewoskręty na skrzyżowaniu. Koncertowa zaraz za skrzyżowaniem po stronie umiejscowienia chodnika – zatoka przystanku komunikacji miejskiej.

Przejście Koncertowej przez Gromadzką. Gromadzka realizacja na długości od skrzyżowania z Przelotną poprzez wyloty na Środkową i Klonową. Koniec realizacji w ul. Bocznej wraz z budową jej zakończenia.

Łuk Koncertowej we wlocie w ulicę Daleką. Po stronie łąk budowa separatora wód kanalizacji deszczowej. Woda odprowadzana będzie wybudowanym kanałem do rzeki Krzny. Część posesji oddalona od samej ulicy, na przedłużeniu ulicy Chłodnej uzyska zbiorczy łącznik – kolor zielony.

Obecnie ul. Koncertowa ma gruntową nawierzchnię. Jest to droga dojazdowa do posesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy, stanowiąca jednocześnie połączenie między ulicami Witoroską i Daleką. Odwadniana jest powierzchniowo poprzez spływ wody na przydrożne tereny.

Istniejąca droga nie spełnia parametrów technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

W związku z brakiem kanalizacji deszczowej w tej części miasta na ul. Gromadzkiej w miejsce odkrytego rowu odwadniającego powstanie kanał deszczowy zbierający wody opadowe i roztopowe. Zasypanie rowu istotnie zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się po ulicy.

Zostanie także wybudowany kanał deszczowy na ul. Dalekiej. Umożliwi to podłączenie wcześniej wybudowanych studni chłonnych na ulicach: Klonowej, Środkowej, Wolskiej, Przelotnej i Kołychawa. Istniejące studnie chłonne mają być wpięte do projektowanej kanalizacji deszczowej działającej jako przelew w sytuacjach przepełnienia studni chłonnych. Na budowanym odcinku zapewniono obsługę komunikacyjną działek przyległych do drogi dzięki bezpośrednim zjazdom.

Ulica Koncertowa będzie umożliwiała wygodny dojazd do Osiedla Mieszkaniowego Słoneczne Wzgórze, który mogłaby ograniczyć budowa tunelu pod torami w ciągu ulicy Witoroskiej.

Koncertowa, Gromadza, Daleka, Witoroska w rejonie opracowania obecnie

 

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
temat: Biała Podlaska miasto / Inwestycje / Koncertowa
tekst: Gabriela Kuc – Stefaniuk rzecznik prezydenta miasta / Mariusz Maksymiuk
zdjęcia: Gwalbert Krzewicki
opracowanie: Mariusz Maksymiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama