Kwalifikacyjne kursy zawodowe w ZSCKR Leśna Podlaska (zaproszenie)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów: Rolnik – prowadzenie produkcji rolniczej oraz Kucharz – sporządzanie potraw i napojów. 

RL.03 ROLNIK  — Prowadzenie produkcji rolniczej

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy musi mieć ukończone 18 lal i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoty
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

TG.07 KUCHARZ— Sporządzanie potraw i napojów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię 5. aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno — epidemiologicznych.

 


materiał: gmina Leśna Podlaska
plakat: ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *