Konstantynów: Nabór do projektu “Wesołe Krasnoludki…”

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie “Wesołe Krasnoludki” Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki – Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

W ramach projektu placówka zapewnia bezpłatną opiekę żłobkową dla dzieci do lat 3 przez 24 m-ce – maksymalnie do 31.08.2021 r.

Przedszkole zaprasza rodziców i pełnoprawnych opiekunów/opiekunki dzieci do lat 3 z terenu powiatu bialskiego, w tym w szczególności:
– osoby bezrobotne i bierne zawodowo
– osoby mające na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci
– osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci
– osoby posiadające krótki staż pracy (6 m-cy i poniżej)
– osoby osiągające niski dochód

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy dostępne są w biurze projektu, w siedzibie partnera projektu – Gminy Konstantynów (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów) oraz na stronie www projektu www.facebook.com/zlobekwesolekrasnoludki

>>> Regulamin rekrutacji<<<
>>> Formularz zgłoszeniowy <<<

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura projektu:

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie “Wesołe Krasnoludki”
ul. Spokojna 2, 21-543 Konstantynów

do dnia 30 stycznia 2019 r.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00-16.30 (lub indywidualnie ustalonym dniu i godz. – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 508 590 351). W razie potrzeby placówka załatwiam ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: możliwości skorzystania z usług tłumacz języka migowego, pętli indukcyjnej, asystenta osoby niepełnosprawnej. Biuro projektu dostosowane jest to potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biuro projektu:
Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie “Wesołe Krasnoludki”
ul. Spokojna 2, 21-543 Konstantynów
www.facebook.com/zlobekwesolekrasnoludki

tel. 508 590 351

Projekt jest realizowany w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 


materiał: gmina Konstantynów
tekst / grafiki: UG w Konstantynowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *