Piszczac: Powiatowy Przegląd Twórczości Seniorów w Dąbrowicy Małej (galeria)

Z myślą o zaktywizowaniu doświadczonych wiekiem mieszkańców powiatu bialskiego zorganizowany został IV Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Seniorów w Dąbrowicy Małej.

Organizatorzy wydarzenia Gmina Piszczac, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i Sołectwo Dąbrowica Mała zaprosili seniorów oraz grupy senioralne do prezentacji swoje twórczości. Spotkanie ludzi pióra i śpiewu odbyło 25 listopada 2018 roku w świetlicy w Dąbrowicy Małej. Celem przeglądu był rozwój poczucia tożsamości lokalnej i narodowej, poprzez tworzenie amatorskiego ruchu seniorów z powiatu bialskiego. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały zespoły i wykonawcy indywidualni działających przy ośrodkach kultury, samodzielnie oraz w grupach nieformalnych. Zaprezentowany został dorobek artystyczny osób dorosłych z gmin Zalesie, Terespol, Piszczac, Łomazy oraz Tuczna.

Wydarzenie rozpoczęły dzieci z Dąbrowicy Małej, które w zaprezentowały program satyryczny skierowany do seniorów. Następnie swój talent wokalny zaprezentowała grupa seniorów z Dąbrowicy Małej. Panie Helena Chazan, Maria Demczuk, Wiera Czarniecka, Maria Kondratiuk, Teresa Korneluk, Maria Koniuszewska, Jadwiga Mrozek, Stanisława Tarkowska, Barbara Ułasiuk, Krystyna Fijałkowska i Jadwiga Wojciuk zaśpiewały dawne pieśni. W dalszej części wystąpił zespół „Macierz” z Ortela Królewskiego Drugiego istniejący od 8 lat. Grupa działa przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu pod akompaniamentem Jakuba Gdeli.

W swoim występie panie zaśpiewały pieśni polskie i ukraińskie. Swoją twórczością podzieliła się Krystyna Mackiewicz z Klubu Seniora w Tucznej, która wraz z zespołem zaprezentowała utwory: Klub seniora, Wokół mego domu drzewa i Na emeryturze. Kazimierz Michalak z Klubu Seniora Srebrny Włos działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu przedstawił utwory: Jan Paweł-pomoc w odzyskaniu niepodległości, Zapytanie o patriotyzm oraz Erygowanie parafii w Kobylanach.

Urszula Pliska z Terespola recytowała wiersze Pożegnanie lata, Jedziemy do pracy oraz Do wnuczka. Z kolei Anna Mikiciuk z Łomaz w prezentacji swojej twórczości powróciła do wspomnień sprzed lat. Zastanawiała się w kolejnym utworze „Komu zaufać” oraz snuła refleksje Na fali życia. Teresa Sobieska z Saloniku 50+ w Piszczacu zaprezentowała wiersze Marii Pawlak z Piszczaca i Ewy Sygieniewicz z Piszczac Kolonii. Danuta Puczka z Piszczaca recytowała wiersze Tęsknota za rodzinną Studzianką, Miłość….? I Chwila zwątpienia. Przedstawiono również twórczość Urszuli Jaworskiej z Dereczanki Z kolei Jolanta Janik z Saloniku 50+ w Piszczacu wyrecytowała poemat o Jerzym.

Na zakończenie przeglądu wszyscy otrzymali drukowaną broszurę z prezentowanymi utworami które zostały nadesłane przez występujących tego dnia. Całość zakończyła integracja przy wspólnym posiłku. Wydarzenie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Powiatu Bialskiego oraz Sołectwa Dąbrowica Mała.


materiał: Gmina Piszczac
tekst zdjęcia: Łukasz Węda Gmina Piszczac
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *