Odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne ws. zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec Podlaski

Po raz trzeci mieszkańcy gminy mogli spotkać się i porozmawiać na temat dokumentu planistycznego, jakim jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski. 25 października o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Wysokim odbyło się spotkanie konsultacyjne, które poprowadziły Agata Gójska i Agnieszka Kozakoszczak z ramienia Fundacji. Konsultacje dokumentów planistycznych są możliwe dzięki środkom pozyskanym przez gminę z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 22 540 zł.

Spotkanie 25 października było jedno z cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych mających na celu uświadomienie mieszkańców o sytuacji planistycznej w gminie, a przede wszystkim o trudnościach z jakimi należy zmierzyć się przy jej rozwoju – szczególne z uwzględnieniem trudności przy budowie wielkoskalowych obiektów inwentarskich. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, witając około 30 zebranych mieszkańców. Konsultacje posłużyły przypomnieniu przebiegu i efektów dotychczasowych spotkań konsultacyjnych oraz aktywnej dyskusji mieszkańców, którzy chętnie i merytorycznie zadawali pytania na nurtujące ich kwestie. Projekt studium oraz jego założenia przedstawił Arkadiusz Bojczuk. Anna Łosicka, Kierownik Referatu Inwestycyjnego Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski, przedstawiła dalsze etapy postępowania ze studium oraz możliwości składania uwag do tego dokumentu, w tym informacje o przedziałach czasu, w których mieszkaniec może złożyć uwagi oraz w jaki sposób może to zrobić. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski wkrótce zostanie wysłane do uzgodnień organów opiniujących. Dyskusje mieszkańców były merytoryczne, a spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze. Zgodnie z prośbami mieszkańców do dnia 9 listopada 2018 r. zostaje wyznaczony termin na składanie wniosków z uwagami i propozycjami do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski.

Projekt Studium, nad którym dyskutowano na spotkaniu znajduje się tutaj STUDIUM DO POBRANIA

 


materiał: Gmina Międzyrzec Podlaski
tekst /zdjęcia: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *