Manie: Trwa adaptacja budynku po szkole na Centrum Placówek Opiekuńczych

Inwestycja mogła dojść do skutku po wpisaniu jej do realizacji i zabezpieczeniu pieniędzy w budżecie na bieżący rok jeszcze jesienią 2017 roku. Wtedy to zwiększono o prawie 468 tys zł (koszty niekwalifikowane) projektu pn. “Adaptacja i dostosowanie budynku byłej szkoły podstawowej w Maniach (gm. Międzyrzec Podlaski) do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej z mieszkaniami chronionymi”. Całość realizacji projektu to kwota ponad 2 mln 870 tys zł, a większość pochodzi z budżetu Województwa Lubelskiego.

Te dodatkowe pieniądze wygospodarowano z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej (418 tys zł) oraz z budżetu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Komarnie (50 tys zł).

Pieniądze te pozwoliły na pokrycie kosztów niekwalifikowanych. Kolejne ponad 360 tys zł to wkład własny z budżetu Powiatu Bialskiego. A większość – ponad 2 mln 42 tys zł – to pieniądze z Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych objętego Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Modernizacja i dostosowanie wraz z wyposażeniem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Maniach w gm. Międzyrzec Podlaski, z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego wraz z mieszkaniami chronionymi oraz centrum administracyjnym obsługującym placówki opiekuńczo – wychowawcze to także główny cel realizowanego zadania. W ramach projektu dostosowana zostanie także placówka opiekuńczo – wychowawcza w Komarnie do standardów wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łączne nakłady na realizację omawianych wyżej projektów to prawie 2 mln 932 tys zł. W roku 2017 na prace przygotowawcze, dokumentację, pozwolenia i projekty wydatkowano już 61 i pół tys zł.

 

materiał: Radio Biper Międzyrzec Podlaski
temat: Powiat Bialski / Międzyrzec Podlaski gmina / PCPR Biała Podlaska / CPOW w Maniach
zdjęcia, tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *