Bieg „Tropem Wilczym” w Wisznicach (zaproszenie)

Zapraszamy na Bieg „Tropem Wilczym” w Wisznicach. Celem zawodów jest uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację biegania i upowszechnianie wiedzy o historii Polski i Regionu. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Wolność i Demokracja, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach. Patronat honorowy nad biegiem objął Wójt Gminy Wisznice.

 

Termin i miejsce zawodów
– Biegi odbędą się dnia 04.03.2018 r. 

Program minutowy

11.00 – Msza Św.
11.30 – Wystawienie warty honorowej pod pomnikiem
12.00 – Uroczystości pod pomnikiem
12.15 – Start “Biegu Tropem Wilczym”
13:00 – Rozdanie nagród w GOKiO
13:30 – Projekcja spektaklu Sceny Faktu “Inka 1946. Ja jednak zginę”.
Ognisko integracyjne z ułanami (kiełbaski, gorąca kawa i herbata)

 

Trasa biegu
– bieg honorowy na dystansie tzw rodzinnym 1963m. Start z Parku w Wisznicach w stronę Wygody. Powrót tą sama drogą. Zakończenie biegu przy budynku GOKiO Wisznice. Z uzasadnionych powodów organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu. Bieg odbędzie się niezależnie od pogody.

Uwaga:
Program minutowy biegów jest orientacyjny.

Uczestnictwo
– W biegach mogą wziąć udział wszystkie osoby ,które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich i dokonały zgłoszenia zgodnie z regulaminem.
– Warunkiem startu jest zgłoszenie udziału w biegu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na portalu www.tropemwilczym.pl. Do dnia 19 lutego 2018r.
– Pierwsze 50 osób otrzyma pamiątkową koszulkę i medal (pakiet startowy)
– Jeżeli liczba uczestników przekroczy 50 osób rejestracji dokonują pracownicy GOKiO do dnia 23 lutego. Osoby te nie otrzymają pakietów startowych
– Osoby niepełnoletnie dostarczają podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów zgodę na uczestnictwo w biegu.
– Każdy uczestnik otrzyma ubezpieczenie NNW

Zgłoszenia

Uwaga -w przypadku osób niepełnoletnich należy również wypełnić zgodę rodzica

Sposób wyłonienia zwycięzców
Biegi będą przeprowadzone w klasyfikacji indywidualnej, z uwzględnieniem płci i roczników startujących osób. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w poszczególnych kategoriach biegowych.

Nagrody
zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe nagrody

Sprawy różne
Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy zaginione.
Opiekunowie powinni zabezpieczyć cenne przedmioty swoich podopiecznych opiekę medyczną.

Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia przełajów rozstrzyga kierownictwo zawodów w uzasadnionym przypadku – w celu usprawnienia przebiegu zawodów – zastrzega się możliwość zmian w programie minutowym.
LINK 


materiał: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach
tekst: Jolanta Bazylczuk Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *