Reklama

Powiat: Pomoc społeczna i wsparcie rodzin w konkursach

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej.

W dniach 27 października – 13 listopada 2017 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłoszono konsultacje projektu „Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018”. Nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu.

Dotychczas Powiat Bialski współpracował na zasadach wsparcia działalności oraz powierzenia zadań z następującymi organizacjami:
1. Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI INACZEJ”
– zajmuje się terapią psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacja ruchową, poradnictwem rodzinnym itp.
2. Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Dołdze
– prowadzi stacjonarne programy terapeutyczne (5 tygodni), zajęcia grupowe i indywidualne, zajęcia poza terapeutyczne (zajęcia sportowe, praca własna, praca na rzecz ośrodka) i programy nawrotowe (2 tygodnie).
3. Caritas diecezji Siedleckiej
– świadczy pomoc kierowaną do ofiar przemocy w rodzinie poprzez udzielanie porad psychologicznych, prawnych, prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie miejsca w mieszkaniu interwencyjnym.
4. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach
– prowadzi dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Bohukałach wraz z mieszkaniem chronionym.

W związku z możliwością realizacji zadań powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje: upośledzenie umysłowe, alkoholizm, przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe; wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej w formie powierzenia zadania; prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego, zachodzi potrzeba rozpoczęcia procedury, a mianowicie ogłoszenia konkursu ofert.

 

materiał: Powiat Bialski
temat: Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej / Organizacje Pozarządowe
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama