PSW w Białej Podlaskiej wzbogaci się o „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”

1 stycznia 2018 roku Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rozpocznie realizację projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – nowa jakość kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PSW w Białej Podlaskiej”. Wczoraj tj. 28 listopada odbyła się konferencja prasowa na temat projektu w której udział wzięli rektor uczelni Józef Bergier, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Stanisława Spisacka oraz Renata Karwacka, koordynator Sekcji Projektów i Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo, poprzez realizację Programu Rozwojowego, który zakłada utworzenie i włączenie do procesu dydaktycznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).

Dzięki realizacji Programu Rozwojowego studenci kierunku Pielęgniarstwo będą mogli kształcić się praktycznie w kontrolowanych warunkach, a poprzez to nauczyciele akademiccy będą mieć większy wpływ i kontrolę nad przebiegiem procesu dydaktycznego.

– Przygotowania do powstania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej wychodzą na przeciw głoszonemu hasłu podnoszenia jakości kształcenia. Studenci będą mogli korzystać z najnowocześniejszych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jest to kolejne duże wydarzenie w osiemnastym roku funkcjonowania naszej uczelni – mówi rektor uczelni Józef Bergier.

W nauczaniu na kierunku Pielęgniarstwo bardzo ważne jest wykształcenie praktycznych umiejętności pielęgniarskich, których nauka w warunkach symulacyjnych jest łatwiejsza dla studentów i stanowi wstęp do nauki w warunkach klinicznych. Dzięki takiemu podejściu studenci są lepiej przygotowani do bezpośrednich kontaktów z pacjentem i ich dalszy proces kształcenia może przebiegać w sposób bardziej efektywny. Podniesienie jakości kształcenia w PSW nastąpi również poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli akademickich, którzy nabędą kwalifikacje prowadzenia dydaktyki w warunkach symulowanych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

– Cały projekt będzie trwał trzy lata, a czymkolwiek największa intensywność działań będzie właśnie w roku pierwszym, gdzie będziemy remontować pomieszczenia, wyposażać je i rozpoczynać szkolenia kadry, która później będzie prowadziła zajęcia w Centrum Symulacji. Przed nami duże wyzwanie, ale też duża nadzieja i szansa, że będzie to następny obiekt, który będzie wizytówką naszej uczelni – mówi Renata Karwacka, koordynator Sekcji Projektów i Funduszy Europejskich.

Projekt przewiduje remont i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Sidorskiej 102. Utworzone zostaną: Sala opieki pielęgniarskiej- Sala wysokiej wierności; Pomieszczenie kontrolne; Sala egzaminacyjna OSCE; Sala symulacji z zakresu ALS; Sala symulacji z zakresu BLS; Sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich; Sala ćwiczeń umiejętności technicznych. Pomieszczenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt.

Oprócz tego w projekcie przewidziano także działania “miękkie”:

– szkolenia i staże kadry dydaktycznej, technicznej i zarządzającej

– wizyty studyjne

– zajęcia dodatkowe i zawody symulacyjne dla studentów pielęgniarstwa

– działania utrzymujące i rozwijające Centrum Symulacji Medycznej (przygotowanie podręcznika symulacji, baza scenariuszy symulacyjnych, program standaryzowanych pacjentów, ekspertyza jakości nauczania)

– Mamy już opracowaną wizualizację tych sal, wiemy jak mamy się do tego przygotować. Jest termin około roku w którym musimy przygotować pomieszczenia, zakupić wyposażenie. Ponadto musimy wyszkolić i przygotować kadrę. Będziemy musieli również przygotować organizację, czyli liczbę godzin, sposób w jaki będziemy realizować zajęcia – mówi kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Stanisława Spisacka.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.” Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej i Opieki Długoterminowej w Domu Chorego „VITA”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 599 738,48 zł.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu planowane jest 14 grudnia br. o godz. 11:00 w Ministerstwie Zdrowia.


materiał: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
tekst: Jowita Grochowiec, Dyrektor Gabinetu Rektora / Jakub(OvO)Sowa
zdjęcie: Jakub(OvO)Sowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *