Międzyrzec Podlaski: Oficjalne otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (galeria)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim ogłosił już zapisy pacjentów skierowanych do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL). Instytucja lecznicza mieści się przy ul. Wiejskiej 13, w Międzyrzecu Podlaskim. Telefon do międzyrzeckiego ZOL to: 83 351 01 01. To jedno. Drugie to oficjalne otwarcie jakie miało miejsce wczoraj, 3 sierpnia 2017r. Uczestniczyli w nim dyrektor międzyrzeckiego szpitala Wiesław Zaniewicz, starosta bialski Mariusz Filipiuk, burmistrz Międzyrzeca Zbigniew Kot. Dziś opis i fotorelacja. Niebawem profesjonalny film.

 

ZOL zlokalizowano na piętrze budynku przychodni przy Wiejskiej. To tu wygospodarowano ponad 1000 metrów kwadratowych pod potrzeby nowej instytucji. Dzięki środkom międzyrzeckiego szpitala, Powiatu Bialskiego i ministerialnych udało się stworzyć lecznicę z 15 miejscami.

W środku znajdują się sale dla pacjentów, recepcja, hol z poczekalnią, gabinety medyczne, sala rehabilitacji, sala zabiegowa. Pracę znalazło tu kilkanaście osób. Lekarze i część obsługi to również pracownicy Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu. ZOL poszukuje opiekunów osób starszych – chętnie zatrudni ich na pełnym etacie poprzez umowę o pracę.

Już wczoraj ZOL opiekował się pierwszymi 9 – cioma pacjentami. Koszt realizacji projektu to ok. 400 tys zł. ZOL przy Wiejskiej to mniejszy brat znacznie większej instytucji jaka powstaje na bazie budynku byłej szkoły w Łózkach w Gminie Drelów. Tam znajdzie się 90 miejsc dla pacjentów. Projekt jest na etapie dokumentacji. Koszt inwestycji w Łózkach to 4 mln zł.

W 2018 roku Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim, Starostwo Bialskie wspólnie z Miastem Międzyrzec Podlaski będą starały się pobudować windy przy budynku przy Wiejskiej. Są niezbędne a wręcz konieczne aby poprawić logistykę budynku a tym samym znacząco ułatwić komunikację osobom starszym, pacjentom ZOL i przychodni. Jeszcze wcześniej jednak, bo w grudniu tego roku czeka mieszkańców Międzyrzeca i okolicznych gmin kolejne otwarcie. Ale o tym więcej w grudniu.

Jak zostać pacjentem ZOL w Międzyrzecu Podlaskim?
Aby mieszkaniec miasta Międzyrzec Podlaski czy też gmin – Międzyrzec Podlaski bądź Drelów – mógł zostać pacjentem ZOL przy Wiejskiej potrzebne są niezbędne dokumenty:
– wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego
– wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
– skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
– decyzja organu rentowego albo emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakresie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno – rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ.
– decyzja o przyznaniu zasiłku stałego,

Jakie zadania ma otwarty wczoraj Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
– gwarantowane świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
– okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacją oraz kontynuacja leczenia pacjentów (świadczeniobiorców) przewlekle chorych lub którzy przebyli leczenie szpitalne lub u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagająjuż dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

Kwalifikowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:
– świadczenia dotyczą Pacjentów niesamodzielnych, uzależnionych od pomocy drugiej osoby w zakresie samoobsługi i wykonywania czynności dnia codziennego. Podstawą kwalifikacji jest ocena poziomu samodzielności 100-stopniową skalą Barthel; podstawę kwalifikacji stanowi wynik 40 lub mniej punktów,
– do ZOL nie przyjmuje się Pacjentów, dla których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Zakres świadczeń ZOL:
– opieka lekarska wraz z konsultacjami specjalistycznymi,
– całodobowa opieka pielęgniarska, zgodnie ze standardami określonymi przez krajowego konsultanta w dziedzinie opieki długoterminowej,
– rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia,
– terapia zajęciowa,
– terapia psychologiczna,
– terapia logopedyczna,
– trening samoobsługi,
– leczenie farmakologiczne,
– leczenie dietetyczne wraz z leczeniem żywieniowym,
– przygotowanie pacjenta (świadczeniobiorcy) i jego rodziny (opiekunów) do samoobsługi, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
– edukacja i poradnictwo zdrowotne dla pacjenta i jego rodziny,
– zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych,
– zapewnienie zleconych badań dodatkowych,
– zapewnienie transportu sanitarnego,
– pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji w środowisku domowym (wniosek do NFZ tylko przy wypisie).

Finansowanie i opłaty za pobyt w ZOL:
– Środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywają koszty leczenia i rehabilitacji w ZOL, w szczególności koszty opieki lekarskiej, całodobowej opieki pielęgniarskiej, koszty rehabilitacji, pomocy psychologicznej, terapii logopedycznej, leczenia farmakologicznego, dietetycznego, badań diagnostycznych,
– Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów Pacjent przebywający w zakładzie realizującym całodobowo gwarantowane świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania poprzez uiszczenie ustawowo określonej opłaty miesięcznej odpowiadającej 250% najniższej emerytury, jednak nie przekraczającej 70% miesięcznego dochodu Pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
– w przypadku Pacjentów do ukończenia 18 roku życia oraz osób uczących się, do ukończenia 26 roku życia, miesięczna opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w ZOL wynosi 200% kwoty najniższej emerytury, jednak nie więcej niż kwotę odpowiadającą 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

 

 

materiał: Radiobiper Międzyrzec Podlaski
temat: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim / Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Międzyrzecu Podlaskim / Międzyrzec Podlaski miasto / Powiat Bialski
zdjęcia: Małgorzata Mieńko
tekst: Monika Chwedczuk Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *