BLGD: Rusza nabór wniosków i spotkania szkoleniowe

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Termin składania wniosków: od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w godzinach od 8:30 do 15:30. Ruszają też kolejne spotkania szkoleniowe w gminach: Drelów, Janów Podlaski, Terespol i Sosnówka.

 

W przyszłym tygodniu zaplanowane zostały spotkania szkoleniowe w czterech gminach powiatu.
22 maja – poniedziałek – Drelów (godz. 10) i Janów Podlaski (godz. 14),
23 maja – wtorek – gmina Terespol (godz. 10), Sosnówka (godz. 14).

Świetlica Urzędu Gminy Drelów

ul. Szkolna 12; 21-570 Drelów

Drelów, Międzyrzec Podlaski, Miasto Międzyrzec Podlaski
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Janów Podlaski

ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski

Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno, Leśna Podlaska, Biała Podlaska
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Terespol
(II piętro)
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze
Terespol, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Miasto Terespol
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Sosnówka

Sosnówka 55, 21-518 Sosnówka

Sosnówka, Wisznice, Rossosz, Łomazy, Tuczna, Sławatycze


Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.

Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowanych:
– 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
– do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów

Zakres tematyczny oraz limit środków:
„Działania promujące obszar LSR”:
– „Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR” limit środków: 275 000,00 zł
– „Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR” – limit środków: 660 000,00 zł

„Wsparcie działań na rzecz zachowania małej architektury świeckiej i sakralnej”:
– „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii ”limit środków: 780 000,00 zł

„Aktywizacja społeczności lokalnej”:
– „Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR” limit środków: 110 000,00 zł.

„Wybudowanie/ przebudowanie/ zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR”:
– „Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze objętym LSR”limit środków: 1 300 000,00 zł
– „Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”limit środków: 600 000,00 zł
– „Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR” limit środków: 540 000,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajduje się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania www.blgd.eu w zakładce: „Nabory wniosków – ogłoszenia”.
materiał: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania Leśna Podlaska
tekst: Małgorzata Kożuchowska BLGD / Leszek Niedaleki
grafika: BLGD
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *