Andrzej Bogusz – zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie organizowanym przez SGGW w Warszawie. W finale pokonał około 100 uczniów, a w całych zmaganiach ponad 3 tys. uczniów z całej Polski.

Zawód rolnika w Polsce ciągle znajduje się w czołówce niebezpiecznych zawodów. Aż 77% wypadków w 2016 roku spośród uznanych przez KRUS za wypadki przy pracy rolniczej skończyło się uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.[1] Na szczęście przyszli rolnicy są świadomi grożących im niebezpieczeństw i umieją im zapobiegać, co udowodnili podczas finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. A wśród nich zwycięzca – Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.

Jak przygotowywał się Pan do Konkursu? Czy wiedzę czerpał Pan z lekcji w szkole, zajęć praktycznych, lektur, doświadczenia? Czy w szkole poruszany jest temat bezpieczeństwa?

Andrzej Bogusz: Przygotowywałem się do Konkursu poprzez zgłębianie swojej wiedzy na temat BHP, ergonomii, piktogramów, oznaczeń bezpieczeństwa i podstawowych parametrów występujących przy pracy rolniczej. Wiedzę zdobywałem także podczas lekcji przedmiotów zawodowych czy czytania różnych materiałów KRUS-u lub Państwowej Inspekcji Pracy, stron internetowych poświęconych tej tematyce, książek, a szczególnie lektury pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” autorstwa Wandy Bukały i Krzysztofa Szczęcha. Brałem udział także w Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych pt. „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, w którym również zająłem I miejsce. Zwróciłem szczególną uwagę na ustawy dotyczące tej tematyki, rodzaje środków ochrony osobistej i masowej, parametry, jak i również na złe praktyki rolników w pracy i poza nią. Podczas naszych zajęć w szkole promowane są właściwe postawy dotyczące bezpieczeństwa. Najlepszym dowodem na to jest przestrzeganie przepisów BHP oraz zaleceń dotyczących ergonomii i bezpieczeństwa. Uczniowie mojej szkoły biorą też corocznie udział w konkursach poświęconych tematyce BHP już od 1997 roku.

O czym według Pana szczególnie należy pamiętać, aby zachować bezpieczeństwo przy pracy w rolnictwie? Co jest najważniejsze?

Andrzej Bogusz: Najważniejsza jest zasada – najpierw myślę, analizuję, a następnie działam zgodnie z zasadami BHP. Działa ona w przypadku wszelkich prac w rolnictwie. Moim zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania środków ochrony roślin, stosowanie osłon przy ruchomych częściach maszyn, zabezpieczanie otworów i platform przed upadkiem człowieka z wysokości czy też instalacji elektrycznych. Najważniejsze, żeby dzieci nie przebywały w miejscach szczególnie dla nich niebezpiecznych.

Do etapu centralnego dostało się ponad 100 uczniów z całej Polski. Czy pokonanie konkurencji było trudne?

Andrzej Bogusz: Walka była bardzo wyrównana, jeden punkt czy krótszy czas napisania testu mógł zadecydować o zwycięstwie bądź porażce. Myślę, że było dosyć trudno, a efekty tego współzawodnictwa poznaliśmy dopiero w trakcie odczytywania wyników. Nikt z nas, piszących, nie mógł być pewny ewentualnego zwycięstwa, zadecydowały minimalne różnice punktów, czasu i być może odrobina szczęścia.

Statystyki pokazują, że zawód rolnika w Polsce wciąż jest niebezpieczny. Czy temat bezpieczeństwa cieszy się wśród Pana rówieśników czy też w Pana okolicy zainteresowaniem? Czy obserwuje Pan, że wzrasta świadomość tego, jak i dlaczego należy zachowywać bezpieczeństwo podczas pracy w gospodarstwie?

Andrzej Bogusz: Uważam, że temat bezpieczeństwa jest bardzo ważny i oczywistym jest fakt, że wzrasta świadomość wśród moich rówieśników, jak i również ludzi w mojej okolicy. Dowodzą tego także statystyki. Myślę, że jest to zasługą tego, iż uczestniczymy w szkoleniach, wykładach i wyjazdach dotyczących takich zagadnień. Pragnę podkreślić iż bardzo duży wkład mają nasi nauczyciele, którzy w przystępny sposób pokazują i objaśniają nam wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa i zachowania zasad BHP, a także promują przykłady dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej pracy w rolnictwie i ochrony środowiska.

W Konkursie wygrał Pan indeks na studia w SGGW. Czy zamierza Pan kontynuować tam naukę? Jakie ma Pan plany na przyszłość?

Andrzej Bogusz: Tak, w przyszłości wybieram się na studia w najlepszej uczelni rolniczej w Polsce, czyli SGGW w Warszawie. Zamierzam tam kontynuować naukę, rozwijać zainteresowania, spełniać marzenia i pogłębiać wiedzę w kierunku mechanizacji i automatyzacji procesów w rolnictwie.

[1] Według danych KRUS za 2016 rok:  http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/statystyka-wypadkow-w-rolnictwie


materiał: Gmina Leśna Podlaska
tekst / zdjęcie: Gabriela Sidz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *