Sławatycze: Zielona Energia i termomodernizacja – hasła budżetu 2019

Pod koniec grudnia 2018 roku Rada Gminy Sławatycze uchwaliła budżet na rok 2019. 14 stycznia br. wprowadzono pierwsze poprawki do uchwały. Dochody określono na poziomie prawie 14 mln 616 tys zł, wydatki prawie 15 mln 744 tys zł. Pierwsze zmiany pozwoliły zwiększyć dochody własne Gminy o kwotę ponad 53 tys zł. Mniej o 7 tys 253 zł wpłynie natomiast do […]

Continue reading »

Rossosz: Budżet 2019. Przydomowe oczyszczalnie jak grzyby po deszczu

Najmniejsza gmina Powiatu Bialskiego, to i budżet niewielki. Mimo wszystko udało się przygotować portfel samorządu na rok 2019. Dochody Rossosza zaplanowano na poziomie 11 mln 680 tys zł. Wydatki gminy ustalono na poziomie ćwierć miliona zł wyższym niż dochody, Gmina Rossosz w br. wyda 11 mln 930 tys zł. Wydatki majątkowe to prawie 3 mln 240 tys zł. Deficyt w […]

Continue reading »

Rokitno: Budżet 2019. Termomodernizacja, lampy ledowe i rondo

Gmina Rokitno ma budżet na 2019 rok. Kwota planowanych dochodów budżetu oszacowana została na poziomie 13.160.541,80 zł.. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynieść ma 15.293.441,48 zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości – 2.132.899,68 zł. Ponad 3 mln zł przeznacza Gmina Rokitno na wydatki majątkowe. Z tych najważniejszych zadań na 2019 rok to realizowana wspólnie z Powiatem Bialskim przebudowa […]

Continue reading »

Piszczac: Budżet 2019 roku. Wielkie place budowy w Chotyłowie i Piszczacu

32 miliony 536 tys zł po stronie dochodów i 31 mln 566 tys zł po stronie wydatków – to budżet Gminy Piszczac realizowany w bieżącym roku. Nadwyżkę budżetową w kwocie 954.540 zł Piszczac przeznaczy na spłatę kredytów i pożyczek. Fundusz Sołecki Gminy to kwota 416.184 zł. Inwestycje w br. osiągną wartość nie mniejszą niż 2 mln 525 tys 810 zł. […]

Continue reading »

Biała Podlaska: Budżet Miasta 2019 – pierwsze poprawki (film)

W materiale Biała Podlaska: Rekordowy budżet miasta na 2019 rok. Uwaga! To jeszcze projekt! (LINK) z 1 stycznia br. przedstawiliśmy projekt budżetu jaki pozostawiła po sobie ustępująca ekipa prezydentów Dariusza Stefaniuk i Adam Chodzińskiego. W dniu wczorajszym, 25 stycznia, w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbyła się konferencja prasowa prezydentów Michała Litwiniuka i Macieja Buczyńskiego. Przedstawili własny projekt budżetu na rok […]

Continue reading »

Powiat: Rusza realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Starosta bialski informuje, iż rozpoczęła się realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytetu 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury pod nazwą: „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”.  Share

Continue reading »

Łomazy: Rekordowe prawie 11 mln zł na inwestycje 2019! Budżet Gminy!

Rok 2019 Gmina Łomazy rozpoczęła z budżetem w wysokości 29 mln 383 tys zł po stronie dochodu i 30 mln 381 tys zł wydatków. 1 mln zł deficytu pokryte zostanie poprzez kredyty i pożyczki. Łącznie Gmina Łomazy pożyczy w tym roku 2 mln 570 tys zł. 1 mln 572 tys zł przeznaczone zostanie na spłatę wcześniej otrzymanych pożyczek. Aż ponad […]

Continue reading »
1 2 3 4 43