Wieści z Unii: Co wiemy o antybiotykach?

Europejczycy coraz bardziej świadomie korzystają z antybiotyków – pokazują wyniki nowego badania Eurobarometr. Obecnie 32 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosowało antybiotyki, podczas gdy w badaniu sprzed 9 lat odsetek ten wyniósł 40 proc. W niedzielę 18 listopada przypada 11. Europejskim Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: SMS za 6 centów w całej Unii

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej. W cyklu prac legislacyjnych została ona właśnie zaaprobowana przez Parlament. Po przyjęciu dyrektywy przez Radę UE zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, co dla konsumentów oznacza m.in. obniżkę […]

Continue reading »

Wieści z Unii: KE upomina Rumunię

– To ważne, aby Rumunia natychmiast podjęła na nowo walkę z korupcją, jak również zapewniła niezależność sądownictwa – apeluje pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. KE przyjęła najnowsze sprawozdanie z postępów władz w Bukareszcie w zakresie wypełnienia zobowiązań określonych w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Bułgarskie postępy

– Bułgaria poczyniła dalsze postępy we wdrażaniu naszych zaleceń – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans referując najnowsze sprawozdanie przygotowane w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Sofia jest nim objęta od 2007 r. Komisja oczekuje od bułgarskich władz realizacji zobowiązań m.in. w zakresie reformy sądownictwa, walki z korupcją i przestępczością. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Rok Filara Praw Socjalnych

Ponad rok temu, 17 listopada 2017 r., podczas szczytu na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Göteborgu w Szwecji przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili powstanie europejskiego filara praw socjalnych. Od tego czasu Komisja Europejska podjęła konkretne inicjatywy w celu wprowadzenia w życie na poziomie wspólnotowym 20 praw i zasad. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Mniejsze zapasy bardziej racjonalne

Połowa odtłuszczonego mleka w proszku – 190 z 380 tys. ton – zakupionego i przechowywanego w zapasach publicznych od 2015 r. została ponownie wprowadzona na rynek bez szkody dla jego funkcjonowania i ożywienia sektora. Ostatni przetarg – na 30 tys. ton – odbył się 8 listopada. Działania interwencyjne, którymi zarządza KE, odegrały ważną rolę w stabilizowaniu rynków w latach 2015–2017. […]

Continue reading »

Wieści z Unii: Cyfrowe bezpieczeństwo Europy

– Przekształcamy agencję eu-LISA w centralny ośrodek naszych systemów informacyjnych związanych z granicami, migracją i bezpieczeństwem – zapowiada komisarz Dimitris Avramopoulos. Rada UE przyjęła wniosek Komisji dotyczący wzmocnienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Share

Continue reading »
1 2 3 82