Wieści z Unii: Dezinformacja na cenzurowanym

Google, Facebook, Twitter i Mozilla realizują uzgodniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, ale przed wyborami Parlamentu Europejskiego należy jeszcze zwiększyć wysiłki w tym zakresie – ocenia KE. To wnioski płynące z pierwszego sprawozdania sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, podpisanego w październiku 2018 r. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Erasmus w dobie brexitu

Ze względu na ryzyko, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 30 marca bez zaakceptowania wynegocjowanego porozumienia, Komisja Europejska przyjęła ostatnią partię środków awaryjnych dotyczących Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu UE. Chodzi o to, aby młodzi uczestnicy programu z Unii i Wielkiej Brytanii nie musieli przerywać pobytu za granicą. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Zrównoważona Europa 2030

– Zrównoważony rozwój zakodowany jest w europejskim DNA. Musimy zagwarantować kolejnym pokoleniom, że będą miały te same możliwości co my lub lepsze – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. W ramach debaty o przyszłości Europy Komisja opublikowała dokument otwierający debatę na temat stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do 2030 roku. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Negocjacje handlowe UE–USA

Do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich przesłane zostało sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat dialogu handlowego, o którego rozpoczęciu w ub.r. zadecydowali przewodniczący Jean-Claude Juncker i prezydent Donald Trump. – W ten sposób każdy może zobaczyć, o czym rozmawiamy, i – co równie ważne – to, czego nie negocjujemy – powiedziała komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: E-zakupy na jasnych zasadach

Coraz bliżej ostatecznego ustalenia prostszych zasad sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych w UE. Parlament i kraje członkowskie właśnie osiągnęły wstępne porozumienia w tej sprawie. Nowe regulacje przewidują m.in. rekompensaty, jeśli treści cyfrowe takie jak muzyka lub oprogramowanie okażą się wadliwe – niezależnie od tego, w jakim kraju wspólnoty zostały kupione. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Prawo dla międzynarodowych par

W życie wchodzą rozporządzenia wyjaśniające zasady dotyczące majątków międzynarodowych par małżeńskich lub zarejestrowanych związków partnerskich. Ustalają one jasne zasady w przypadku rozwodu lub śmierci, kładą również kres prowadzeniu równoległych i potencjalnie sprzecznych postępowań w różnych państwach np. w odniesieniu do nieruchomości. Polska nie jest stroną porozumienia. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Baterie nie zaburzą konkurencji

Pomoc inwestycyjna w wysokości 36 mln euro, jaką Polska przyznała przedsiębiorstwu LG Chem na budowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w województwie dolnośląskim, jest zgodna z zasadami pomocy państwa UE – uznała Komisja Europejska. Wsparcie przyczyni się do rozwoju regionu i jednocześnie nie zaburzy równowagi konkurencyjnej. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Leki dostępne i konkurencyjne

Dzięki egzekwowaniu reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym pacjenci mają coraz lepszy dostęp do nowoczesnych leków w przystępnej cenie – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady zbadano ponad sto przypadków, gdzie zachodziło podejrzenie zmowy. Podjęto prawie 30 wiążących decyzji, a łączna kwota grzywien przekroczyła miliard euro. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: WTO: e-handel wymaga regulacji

75 państw – Unia Europejska i 47 innych członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) – postanowiło rozpocząć podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos negocjacje w celu wprowadzenia globalnych zasad dotyczących handlu elektronicznego. Chodzi o stworzenie ram prawnych, na których konsumenci i firmy będą mogli polegać oraz dzięki którym łatwiej i bezpieczniej będzie dokonywać e-transakcji. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Specjaliści bez barier

Tylko wobec Danii Komisja Europejska nie ma na razie zastrzeżeń pod kątem właściwego wdrażania przepisów UE dotyczących usług i kwalifikacji zawodowych. Aż 27 krajów członkowskich musi się wytłumaczyć, dlaczego nie implementowały w pełni zapisów znoszących kolejne bariery na wspólnym rynku. – [One] umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska. Share

Continue reading »
1 2 3 90