Wieści z Unii: OLAF wesprze prokuraturę

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powinien otrzymać nowe uprawnienia, aby móc skutecznie współpracować z Prokuraturą Europejską – proponuje KE. – Potrzebny jest nam silny OLAF, który uzupełnia działania karnoprawne Prokuratury Europejskiej skutecznymi dochodzeniami administracyjnymi – powiedział komisarz Günther H. Oettinger. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Kto na drodze do euro?

Bułgaria i Chorwacja spełniają już niemal wszystkie kryteria konwergencji – z wyjątkiem kursu walutowego – pozwalające na przystąpienie do strefy euro. Polska może pochwalić się stabilnymi finansami publicznymi oraz cenami. KE przedstawiła przegląd postępów państw członkowskich na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. – Ta możliwość jest otwarta dla każdego kraju UE – przypomina wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Ruszają rozmowy handlowe z Australią i Nową Zelandią

– Oczekujemy, że Australia i Nowa Zelandia dołączą do stale rosnącego grona bliskich partnerów handlowych UE – powiedziała komisarz Cecilia Malmström odnosząc się do zgody Rady na rozpoczęcie negocjacji z Canberrą i Wellington. Pierwsza runda rozmów ma odbyć się w lipcu w Brukseli. Zawarcie umów z Australią i Nową Zelandią zapewniłoby firmom z UE ważny punkt dostępu do większego regionu […] Continue reading »

Wieści z Unii: Treści online ponad granicami

To będą pierwsze wakacje, podczas których europejscy turyści wypoczywający w innych krajach UE swobodnie skorzystają z wykupionych u siebie treści online – gier, filmów czy e-książek. O zmianach, jakie wnosi do naszego cyfrowego życia rozporządzenie ws. transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści pisze w artykule cyklu “Europa okiem eksperta” dr hab. Marcin Szewczyk*. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Czym jest EKUZ?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w danym kraju. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Młodzież i kultura w UE

Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem wymiaru kulturowego Unii Europejskiej. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Gospodarka bez odpadów?

Państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły nowe wartości docelowe w zakresie recyklingu i składowania odpadów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat UE stanie się liderem w gospodarowaniu opadami i recyklingu, co jest drogą do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Centra Dokumentacji Europejskiej – zaproszenie do tworzenia

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w zakresie tworzenia Centrów Dokumentacji Europejskiej. Głównym zadaniem Centrów Dokumentacji Europejskiej jest gromadzenie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych związanych z integracją europejską, baz danych i danych statystycznych związanych z działalnością Unii, a następnie ich udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców. Share Continue reading »

Wieści z Unii: My w Europie, Europa w nas – Dzień Europy w Oławie

9 maja, w Dniu Europy, dla upamiętnienia 68. rocznicy podpisania Deklaracji Schumana i w 14. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie pod opieką nauczycielek przeprowadzili grę miejską „My w Europie, Europa w nas” o aktualnej tematyce europejskiej. Współorganizatorem gry było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych

KE przyjęła nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach. Od początku 2019 r. ma ono sięgać 10 proc. wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną. Strategia ta ma także na celu zapewnienie dzieciom z terenów dotkniętych kryzysem humanitarnym powrotu do nauki w ciągu 3 miesięcy. Share Continue reading »
1 2 3 64