Wieści z Unii: Koniec ze zmianami czasu

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych 84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Komisja Europejska proponuje dziś dalsze wzmocnienie nadzoru nad instytucjami finansowymi w UE, aby skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zwiększone zostaną kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, aby zadbać o skuteczny i spójny nadzór ze strony wszystkich właściwych organów, ich współpracę i wymianę informacji. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Stop terroryzmowi w internecie

W swoim orędziu o stanie Unii 2018 przewodniczący Jean-Claude Juncker zapowiedział nowe przepisy mające na celu usuwanie z internetu treści terrorystycznych w ciągu godziny. Wszystkie platformy internetowe, które pragną oferować swoje usługi w Unii Europejskiej, będą podlegały jasnym zasadom, aby zapobiegać wykorzystywaniu ich usług do rozprzestrzeniania treści terrorystycznych. Wprowadzone zostaną również solidne zabezpieczenia, aby chronić wolność słowa w internecie i […] Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Wolne i uczciwe wybory europejskie

Aby zagwarantować, by wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku były wolne, uczciwe i bezpieczne, KE zaproponowała środki, które pozwolą na zwiększenie przejrzystości internetowych reklam politycznych oraz możliwość nakładania sankcji za nielegalne wykorzystywanie danych osobowych w celu świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich. Celem jest odpowiedź na potencjalne zagrożenia związane z wyborami, a tym samym wzmocnienie odporności systemów demokratycznych w […] Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: UE silniejsza na arenie międzynarodowej

Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj rozszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w niektórych obszarach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: w zakresie naruszeń praw człowieka, stosowania sankcji oraz zarządzania misjami cywilnymi. Pozwoliłoby to UE stać się silniejszym podmiotem na arenie międzynarodowej, mieć większy wpływ na kształtowanie polityki globalnej i skuteczniej przyjmować na siebie zobowiązania międzynarodowe. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Solidarne podejście do migracji

Komisja Europejska zaproponowała ostatnie elementy konieczne do osiągnięcia kompromisu w sprawie migracji i reformy ochrony granic. Nowe propozycje wzmocnią europejskie agencje działające w tym zakresie i poprawią skuteczność procedur powrotu. “Nie możemy wciąż sprzeczać się w poszukiwaniu tymczasowych rozwiązań w przypadku każdego nowego statku z migrantami. Tymczasowa solidarność nie wystarcza. Potrzebujemy trwałej solidarności – dzisiaj i zawsze.” – powiedział przewodniczący […] Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Wsparcie dla inwestycji poza UE

Komisja Europejska przedstawiła dziś sposoby podjęcia wyzwań i wykorzystania możliwości inwestycyjnych w Afryce, w krajach sąsiadujących z UE i na całym świecie. Są to m.in. zaproszenia do wspólnych inicjatyw między wielostronnymi i krajowymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju oraz wzmocnienie europejskiej struktury finansowej, która jest w stanie sprostać ambicjom nowego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Orędzie o stanie Unii 2018: Czas europejskiej suwerenności

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Orędzie o stanie Unii w 2018 r. Przedstawił w nim swoje priorytety na nadchodzący rok oraz swoją wizję tego, w jaki sposób UE może kontynuować budowę „bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratyczniej Unii”, co było tematem jego przemówienia w roku ubiegłym. Podkreślił, że w obliczu coraz bardziej niepewnej […] Czytaj dalej >>
1 2 3 76