Wieści z Unii: Unia energetyczna: od wizji do rzeczywistości

KE w pełni zrealizowała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej – wynika z IV sprawozdania w tej sprawie. Europejczycy będą mieli dostęp do przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii. – Wyzwanie, jakim była transformacja sektora, przekształciliśmy w szansę dla europejskiej gospodarki – powiedział wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Etyczna sztuczna inteligencja

– Etyczna sztuczna inteligencja jest korzystna dla wszystkich. Może również stać się przewagą konkurencyjną Europy jako lidera w tej dziedzinie – powiedział komisarz Andrus Ansip. Komisja Europejska rozpoczyna pilotaż wytycznych w zakresie etyki obejmujące rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Chodzi o uzyskanie informacji zwrotnych od zainteresowanych stron. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Otwarte dane w służbie rynku

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego. Znacznie poprawi ona dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych. A to z kolei przyczyni się do rozwoju technologii wymagających dużych ilości danych, takich jak sztuczna inteligencja. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Refleksja nad praworządnością

– Zdolność Unii do utrzymania praworządności jest obecnie – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu – uważa pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Komisja Europejska rozpoczęła proces refleksji na temat praworządności w Unii Europejskiej. Wnioski i konkluzje mają zostać zaprezentowane w czerwcu. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Rady Młodzieżowe po europejsku

Ponad 200 młodych gości z całej Polski, 15 warsztatów i trzy panele dyskusyjne – tak przebiegał pierwszy Europejski Kongres Rad Młodzieżowych zorganizowany w Słupsku. Projekt, realizowany przez członków sieci ekspertów Team Europe, nawiązywał do bieżących wydarzeń w Europie, ze szczególnym naciskiem na zbliżające się, majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Praworządność: kolejne postępowanie wobec Polski

Nowy system środków dyscyplinarnych podważa niezawisłość polskich sędziów, nie zapewniając niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą, wymaganych zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE – uznała KE wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Rząd polski ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Ambasadorzy spójności

Nowy sprzęt do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rozbudowa sieci połączeń kolejowych i drogowych m.in. w Zachodniopomorskim i Warmińsko-Mazurskim – to niektóre obszary tegorocznych inwestycji UE w Polsce realizowanych w ramach polityki spójności. W sumie na 25 dużych projektów infrastrukturalnych w 10 państwach członkowskich przeznaczonych zostanie 4 mld euro. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Nowy ład dla konsumentów

Dni podwójnych standardów na jednolitym rynku są policzone – mówi pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie bardziej rygorystycznych i lepiej egzekwowalnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów. Problemy zgłaszała m.in. Polska wskazując np. na różną jakość produktów spożywczych sprzedawanych w krajach UE. Share

Continue reading »

Wieści z Unii: Owoce i warzywa w szkole

W kolejnym roku szkolnym europejskie szkoły ponownie mleko, owoce i warzywa. W latach 2017/2018 unijny program dotarł do ponad 20 mln uczniów w całej UE. – To ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat – powiedział komisarz Phil Hogan. W ramach programu Polska ma do wykorzystania ponad 25 mln euro. Share

Continue reading »
1 2 3 98