Wieści z Unii: 30 lat programu „Jean Monnet”

Mija 30 lat działań „Jean Monnet”. Ich celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także tworzenie powiązań między środowiskiem akademickim, badaczami i politykami. – Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tych działań na szkoły – powiedział komisarz Tibor Navracsics. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Unia energetyczna za mało ambitna

Projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu są niewystarczające zarówno pod względem odnawialnych źródeł energii, jak i wkładu na rzecz efektywności energetycznej – ocenia Komisja Europejska w kontekście celów unii energetycznej na 2030 r. UE dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie do zapewnienia obywatelom bezpiecznej i przystępnej cenowo energii. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Rankingi innowacyjności 2019

Kraje skandynawskie oraz Holandia – to liderzy innowacyjności w Unii Europejskiej. Polska w Europejskim Rankingu Innowacyjności jest na piątym miejscu od końca. Również polskie regiony mają umiarkowane sukcesy w tym zakresie. – Aby utrzymać się w globalnym wyścigu, UE musi w dalszym ciągu inwestować i tworzyć politykę, która sprzyja rozwojowi innowacyjności – powiedział komisarz Carlos Moedas. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Handel pomimo barier

Europejskie firmy napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych – wynika z opublikowanego sprawozdania Komisji Europejskiej. Mimo to od początku kadencji wyeliminowano 123 takie bariery, co w 2018 r. pozwoliło na zwiększenie eksportu o ponad 6 mld euro. – Przy rosnącej liczbie napięć handlowych i środków protekcjonistycznych, UE musi bronić interesów swoich przedsiębiorstw – deklaruje komisarz Cecilia Malmström. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Juvenes Translatores: edycja polska

Od 12 lat Komisja Europejska organizuje ogólnoeuropejski konkurs tłumaczeniowy dla uczniów szkół średnich „Juvenes Translatores”. Zgadnie z regulaminem w konkursie może wziąć udział określona liczba szkół z każdego państwa członkowskiego UE. Jednak w tym roku tłumaczeń z Polski było o wiele więcej niż z jakiegokolwiek innego kraju Europy. Dlatego zorganizowaliśmy „dogrywkę”, aby docenić ambicje i zaangażowanie wszystkich chętnych. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Badanie spalin do poprawki

W odpowiedzi na orzeczenie Sądu TSUE Komisja Europejska proponuje, aby ponownie wprowadzić do prawodawstwa, które zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE). W 2015 r. ujawniono, że cześć koncernów motoryzacyjnych fałszuje odczyt danych dotyczących emisyjności silników wysokoprężnych. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Europa, która chroni: zwalczanie dezinformacji

Przed wyborami byliśmy świadkami skoordynowanej fałszywej aktywności mającej na celu rozpowszechnianie na platformach internetowych materiałów pogłębiających podziały – to fragment oświadczenia KE ws. postępów w zwalczaniu dezinformacji i główne wnioski z wyborów europejskich. Informacje te będą punktem wyjścia dla dyskusji przywódców UE podczas Rady Europejskiej 20-21 czerwca. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Budżetowe przyspieszenie

– Gra toczy się o wysoką stawkę, ale z odwagą i wolą polityczną mamy szansę na osiągnięcie porozumienia do jesieni – mówi szef KE Jean-Claude Juncker apelując do przyśpieszenia prac nad budżetem UE na lata 2021–2027. Już 20 i 21 czerwca przywódcy krajów wspólnoty przyjadą do Brukseli na ostatnią w tym półroczu Radę Europejską. Założenia budżetowe obejmują m.in. uproszczoną i […]

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Brexit bez porozumienia – stan przygotowań

Trwające od półtora roku przygotowania na tzw. brexit bez porozumienia są adekwatne do dynamiki sytuacji – oceniła Komisja Europejska. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Wielka Brytania ma opuścić struktury wspólnoty europejskiej do 31 października br. Jednak niepewna sytuacja polityczna na wyspach zmusza UE do przygotowania scenariuszy na każdą ewentualność. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Europejski Urząd ds. Pracy w Bratysławie

Państwa członkowskie UE postanowiły, że siedziba Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie mieścić się w Bratysławie. Nowy urząd będzie zapewniał, aby unijne przepisy o mobilności pracowników były egzekwowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. – Od początku mojej kadencji sprawiedliwa mobilność pracowników była dla mnie sprawą najwyższej wagi – powiedziała komisarz Marianne Thyssen. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Integracja gospodarcza i walutowa

Przed szczytem państw strefy euro (21 czerwca) Komisja Europejska podsumowuje postępy w pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej od czasu publikacji tzw. sprawozdania pięciu przewodniczących. – Wiele osiągnięto, ale wiele pozostaje wciąż do zrobienia. Chodzi o zachowanie stabilności i odporności naszych gospodarek oraz o to, by Europa była zdolna pokierować swoją przyszłością – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Jak naprawiać strefę euro? – część druga

W dyskusji o pożądanych kierunkach reform w strefie euro głos zabrali niedawno ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jako remedium na kolejne kryzysy proponują oni m.in. odkładanie kwot z budżetów narodowych aby stworzyć rezerwę na gorsze czasy. W nowym artykule z cyklu „Europa okiem eksperta” Janusz Jankowiak* analizuje takie rozwiązanie, które stanowiłoby alternatywę dla istniejących już form współpracy. Share

Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Pomoc prawna w całej UE

W życie wchodzi dyrektywa w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci. To ostatnia z sześciu dyrektyw gwarantujących obywatelom w całej UE prawa procesowe, dzięki której mogą oni korzystać w pełni z przysługujących im praw. – Każdego roku 9 mln osób w Europie jest w zaangażowanych w postępowania karne – przypomina pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Share

Czytaj dalej >>
1 2 3 74