Wieści z Unii: Spójna pomoc dla Łodzi i Poznania

Prawie 150 mln euro unijnych środków pomoże w modernizacji transportu publicznego i sieci kanalizacyjnej w Łodzi oraz Poznaniu. Stolica Łódzkiego rozbuduje linie tramwajowe oraz zwiększy tabor. Z kolei w Poznaniu pieniądze z Funduszu Spójności posłużą m.in. do renowacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, z czego skorzysta ponad 14 tys. mieszkańców. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Schody do doskonałości

KE przedłuża inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. – Regiony będą miały więcej możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału w zakresie badań. Inicjatywa „Schody do doskonałości” pomoże w łączeniu odpowiednich środków UE w celu sfinansowania innowacyjnych projektów – mówi komisarz Carlos Moedas. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Dialog w Gdańsku

O przyszłości Europy, brexicie, polityce obronnej i funduszach europejskich w przyszłej wieloletniej perspektywie finansowej opowiadała w Gdańsku Elżbieta Bieńkowska. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP spotkała się z publicznością w ramach Dialogu Obywatelskiego. W dyskusji uczestniczył również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: UE, Australia i wolny handel

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström, premier Malcolm Turnbull oraz minister ds. handlu Steven Ciobo zainaugurowali w Canberrze negocjacje w sprawie kompleksowej i ambitnej umowy o wolnym handlu między UE a Australią. Porozumienie m.in. umożliwi europejskim firmom konkurowanie na równych warunkach z przedsiębiorstwami z państw, z którymi Australia posiada już umowy handlowe. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Stylianides: Polska solidarna w niesieniu pomocy

– Chciałbym podkreślić solidarność, jaką Polska okazała w potrzebie społeczeństwu ukraińskiemu, zarówno na terytorium ukraińskim jak i w Polsce – mówił w Warszawie Christos Stylianides. Komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego podczas jednodniowego pobytu w Polsce spotkał się z minister Beatą Kempą, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Kościoła katolickiego, zaangażowanymi w niesienie pomocy. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Rozmowy o praworządności w Warszawie

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim było głównym punktem wizyty pierwszego przewodniczącego KE Fransa Timmermansa w Warszawie. Tematem rozmów były reformy wymiaru sądownictwa. W grudniu 2017 r. Komisja uznała, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko naruszenia zasady praworządności. Zaproponowała Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Kredyty dla mniejszych

18 tys. polskich firm skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instytucje podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld złotych (ok. 950 mln euro). – Ta współpraca zagwarantuje, że kolejni polscy przedsiębiorcy będą w stanie rozwijać swoją działalność i tworzyć nowe miejsca pracy – powiedział wiceprezes EFI Roger Havenith. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Dobre perspektywy dla UE

Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem patrzy w przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, zaufanie do UE rośnie, a poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest najwyższe w historii. Nie zmieniły się natomiast źródła poczucia zagrożenia – największe obawy Europejczyków związane są z migracją i terroryzmem. Share Czytaj dalej >>

Wieści z Unii: Wspólny rynek, wspólne standardy

Nowa wspólna metodykę porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE ma pomóc w likwidacji tego problemu. Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania po skargach niektórych krajów członkowskich UE. – Jednolity rynek nie może być rynkiem podwójnych standardów. Konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd przez stosowanie podobnych opakowań – podkreśla komisarz Vĕra Jourová. Share Czytaj dalej >>
1 2 3 69