Wieści z Unii: Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę

Unia Europejska zwiększy nakłady na badania nad sztuczną inteligencją (SI), przy jednoczesnym określeniu jasnych ram etycznych i prawnych przy stosowaniu takiej technologii. – Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat w podobny sposób, jak kiedyś silnik parowy lub energia elektryczna – powiedział komisarz Andrus Ansip deklarując 20 mld euro inwestycji do końca 2020 roku. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Zdrowie w danych

Dane dotyczące opieki zdrowotnej powinny być bardziej dostępne, podlegać wymianie, a jednocześnie być dobrze zabezpieczone – uznała KE formułując zestaw środków, które posłużą realizacji tego celu. – Dzięki temu poprawimy jakość profilaktyki chorób i opieki skoncentrowanej na pacjencie, będziemy mogli szybko reagować na zagrożenie pandemią i ulepszymy metody leczenia – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis. Share Continue reading »

Wieści z Unii: I Festiwal Praw Dziecka w Słupsku

O prawach dzieci oraz ich przyszłości, ale także o dziedzictwie wychowawczym Janusza Korczaka oraz Ireny Sendlerowej, debatowały dzieci, młodzież i dorośli podczas I Festiwalu Praw Dziecka w Słupsku. Festiwal, który odbył się w dniach 20-21 kwietnia, to owoc współpracy Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz lokalnej społeczności “Słupskich Korczakowców”. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Kandydatka UE Pilar Jurado

Pilar Jurado jest wspólną kandydatką krajów członkowskich Unii Europejskiej na stanowisko Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Celnej. Hiszpańska prawniczka obecnie pracuje w administracji rządowej jako Dyrektor Generalna odpowiedzialna za cła i podatek akcyzowy. Światowa Organizacja Celna działa od 1952 roku, zrzesza przedstawicieli 182 administracji celnych z całego globu. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Europejczycy oceniają sprawiedliwość

Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach – pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru. Stał się on również podstawą do pierwszego sprawozdania na temat sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Share Continue reading »

Wieści z Unii: Sygnaliści pod ochroną

– Powinniśmy wspierać osoby, które są gotowe wziąć na siebie ryzyko i ujawnić poważne przypadki naruszenia unijnych przepisów. Wymaga tego uczciwość Europejczyków – mówiła komisarz Věra Jourová prezentując propozycję przepisów mających chronić tzw. sygnalistów. Z badań wynika, że 36 proc. pracowników, którzy zgłosili nadużycie, doświadcza represji m.in. ze strony pracodawcy. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Europa w regionie słupskim

Plany związane z obchodami Dnia Europy, konkursy i szkolenia dla przedsiębiorców, Dialogi Obywatelskie i spotkania dotyczące m.in. pozyskiwania funduszy europejskich – Punktu Informacji Europe Direct–Słupsk podsumował pierwsze 4 miesiące swojego działania i zaprezentował plany na resztę roku. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz lokalnych, które są partnerami projektu, którego celem jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych […] Continue reading »

Wieści z Unii: Pomoc dla detalistów

KE publikuje zbiór najlepszych praktyk, które pomogą w tworzeniu bardziej otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego. Jest on jednym z największych w UE – co dziesiąta osoba pracuje w “detalu”, zaś cały sektor obejmuje ponad 3,6 mln przedsiębiorstw. – Przyszłość europejskiego sektora detalicznego – i całej gospodarki – zależy od zdolności do rozwijania innowacyjnych praktyk biznesowych – zaznacza komisarz Elżbieta […] Continue reading »

Wieści z Unii: Konsultacje społeczne w sołectwie

Kiedy konsultacje społeczne mogą wpłynąć na sytuację sołectwa? W jaki sposób wykorzystać to narzędzie, aby wpływać na decyzje władz? Komisja Europejska w Polsce zorganizowała warsztaty „Korzystanie przez sołtysów i sołtyski z konsultacji społecznych”, w których uczestniczyło 30 osób. Wydarzenie zostało połączone z Dialogiem Obywatelskim, który poprowadził dyrektor Marek Prawda. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Team Europe & The Art of Debate – Poznań 2018

Drużyna Klubu Debat UAM zwyciężyła w finale turnieju debat oksfordzkich „Team Europe & The Art of Debate” zorganizowanym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W finale, który odbył się w niedzielę 15 kwietnia, pokonali drużynę UAM Fundacji Edukacyjnej G5. Oba zespoły w nagrodę wybiorą się na wyjazd studyjny do Brukseli. Share Continue reading »
1 2 3 61