Temat: Szkolenie o VAT w bialskim starostwie

W celu usprawnienia pracy w dziedzinie finansów zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące centralizacji VAT i jednolitego pliku kontrolnego. Poprowadziła je Anna Godlewska – zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej. Szkolenie odbyło się 7 grudnia i było przeznaczone dla służb finansowych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i jednostek organizacyjnych podległych powiatowi. Organizacją szkolenia zajął się Wydział Finansowy bialskiego starostwa. materiał: Powiat […]

Continue reading »

Temat: Delegacja Powiatu Bialskiego w Brześciu (galeria)

Delegacja z powiatu bialskiego uczestniczyła w pięknym koncercie podsumowującym 20 lat działalności organizacji „Polska Macierz Szkolna” oraz 25-lecia pracy jej prezesa Marii Sulimy. Gala odbyła się 2 grudnia br. w Brześciu. Podczas swojego wystąpienia Maria Sulima mówiła o funkcjonowaniu prowadzonej przez nią organizacji. W jej ramach odbywa się działalność edukacyjna, gdzie dzieci i dorośli uczą się języka polskiego, poznają polską […]

Continue reading »

Kulturalne spotkanie Starosty Filipiuka

1 grudnia odbyło się spotkanie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z dyrektorami ośrodków kultury. Miało ono charakter roboczy nad przyszłorocznym kalendarzem imprez kulturalnych powiatu bialskiego. W spotkaniu uczestniczyła Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Merytoryczna dyskusja nad kalendarzem była okazją do wymiany doświadczeń i wypracowania form współpracy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z instytucjami kultury […]

Continue reading »

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia zebrała się w Białej Podlaskiej 2 grudnia. Prowadził ją przewodniczący Arkadiusz Maksymiuk. Na zebraniu nie mogło zabraknąć starosty bialskiego Mariusza Filipiuka. Zgromadzeni wybrali nowego wiceprzewodniczącego, którym został Romuald Murawski. Na spotkaniu obecni wysłuchali informacji Ireny Paszkiewicz p.o. kierownika Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej o prowadzonej przez nią placówce. Edward Tymoszyński przedstawił informację o aktualnej sytuacji na […]

Continue reading »

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej (film) (galeria)

Rok 2016 był rokiem sprawozdawczo – wyborczym w ochotniczych strażach pożarnych oraz oddziałach Związku OSP RP tj. gminnych i powiatowych. Kampania przypadała w roku jubileuszy – 100-lecia powstania Związku Floriańskiego, 95-lecia powołania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i 25-lecia uchwalenia ustawy o „Ochronie przeciwpożarowej”. Share

Continue reading »

Janów Podlaski: Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Bialskiego (galeria)

Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Bialskiego za rok szkolny 2015/2016 odbyło się tym razem w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 6 grudnia. Organizatorem spotkania był Bialski Szkolny Związek Sportowy. Na tym święcie sportu były obecne władze powiatu bialskiego – starosta Mariusz Filipiuk, a także wicestarosta Janusz Skólimowski. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor goszczącej szkoły Jarosław Dubisz. Share

Continue reading »

Barbórka na Podlasiu (galeria)

Tradycyjny Dzień Górnika, zwany Barbórką zbiegł się z odsłonięciem tablicy żołnierzy – górników. Uroczystość zorganizowana przez członków Drelowskiego Koła Związku Represjonowanych Żołnierzy – Górników odbyła się  4 grudnia w Drelowie. Rozpoczęła się od sprawowanej Mszy Świętej przez proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie ks. Wiesława Mańczyny a następnie poświęcenia pamiątkowej tablicy. Share

Continue reading »

Powiat: Staże pielęgniarek i opiekunek we francuskich szpitalach

Wizyta Hervé Maury, dyrektora połączonych szpitali Saint Maixent, Melle i La Mothé Saint Héray we Francji. Wizyta Hervé Maury miała miejsce w ramach współpracy francuskich placówek pomocy społecznej i służby zdrowia z jednostkami powiatu bialskiego.   Placówki, którymi zarządza dyrektor Maury przyjmują osoby starsze, w podeszłym wieku oraz osoby niepełnosprawne wymagające ciągłego wsparcia. W ramach placówek funkcjonują oddziały chorób wewnętrznych, […]

Continue reading »

Finał Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową Powiatu Bialskiego (galeria)

Uroczystość odbyła się 27 grudnia podczas XXX sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Gali towarzyszyła wystawa prac, które brały udział w konkursie. Rokroczny konkurs „Kartka bożonarodzeniowa z powiatu bialskiego” organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Dziś nazwiska laureatów i galeria zdjęć a już niebawem film. Laureaci konkursu: Wiktoria Pietruszka (I miejsce w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych) Magdalena Pruniewicz […]

Continue reading »

Grunty i budynki po nowemu. Dostaliśmy na to pieniądze

5 grudnia br. w Lublinie starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski reprezentujący Powiat Bialski przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Stefana Klimiuka podpisali umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II – współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Powiat bialski wraz […]

Continue reading »
1 78 79 80 81