Powiat: Pieniądze na aktywizację osób młodych – projekt realizuje PUP

Wyłącznie poprzez powiatowe urzędy pracy mogą być realizowane działania związane z rynkiem pracy a finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Zarząd Powiatu udzielił w tej sprawie pełnomocnictw Edwardowi Tymoszyńskiemu – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Pełnomocnictwo jest dokumentem wymaganym i niezbędnym do składania przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach […] Continue reading »

Powiat: Bialski Regionalny Związek Szachowy wyposażony

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w latach 2014-2015 zakupiło 30 kompletów szachów (szachownice i pionki) oraz 30 kompletów zegarów szachowych. Zakupiony sprzęt umożliwia profesjonalną organizację wielu imprez szachowych na terenie powiatu. Zarząd Powiatu postanowił bezpłatnie użyczyć sprzęt szachowy Bialskiemu Regionalnemu Związkowi Szachowemu w Białej Podlaskiej. Share Continue reading »

Międzyrzec Podlaski: Ukażą się kolejne numery Rocznika Międzyrzeckiego!

W dniu 13 kwietnia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej wpłynęła uproszczona oferta o dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie XLVII – XLVIII tomu „Rocznika Międzyrzeckiego”. Zarząd Powiatu uznał celowość i zlecenie realizacji zadania publicznego. Druk Roczników Międzyrzeckich wsparty został kwotą 3.000 zł. Share Continue reading »

Hodowla Koni Zimnokrwistych – szansa na zysk! – konferencja (zaproszenie)

Serdecznie zapraszamy na konferencję Hodowla Koni Zimnokrwistych Szansą na Zysk 25 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Tuczna Program Konferencji / Rejestracja i otwarcie konferencji Grupy producenckie w hodowli koni szanse i zagrożenia Skuteczne zarządzanie populacjami zwierzyny dzikiej, a zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Bioasekuracja i zwalczanie ASF na poziomie gospodarstwa Perspektywy hodowli koni zimnokrwistych w Polsce Konsultacje […] Continue reading »

Powiat: Nagroda 2.000 zł dla samorządu – przyjaciela kultury

Zatwierdzony został regulamin Konkursu „Samorząd gminny przyjazny kulturze” za rok 2017. Konkurs ten w Powiecie Bialskim był realizowany na przestrzeni czterech ostatnich lat i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Jest to motywacja do kontynuowania tej akcji również i w bieżącym roku. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej proponuje, aby nagroda w konkursie była pieniężna i wzorem roku ubiegłego opiewała na kwotę […] Continue reading »
1 2 3 55