Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2018 – 2026

Powiat bialski – brama pomiędzy Wschodem a Zachodem! To hasło przewodnie Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2018 – 2026. Rada Powiatu zajmie się dokumentem podczas najbliższej, planowanej na 25 stycznia 2019 roku. Strategia określa najważniejsze cele operacyjne – kierunki działań jak na przykład: zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki rolnej. […]

Continue reading »

Leśna Podlaska: Termomodernizacja! Hasło roku 2019 i główny cel budżetu gminy

Prawie 23 mln 273 tys zł dochodu założyła na rozpoczęty rok Gmina Leśna Podlaska w swoim budżecie. Do wydania będzie prawie 24 mln 153 tys zł. Łącznie gmina z przychodu dodatkowego pozyska 1 mln 380 tys zł, w tym samym czasie odda 500 tys zł jako spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Rok 2019 zapisze się w Gminie Leśna […]

Continue reading »

Konstantynów: Rok pod znakiem targowiska. Budżet i inwestycje 2019

Rada Gminy przyjęła budżet na rok 2019. Dochody ustalono na kwotę 20.554.663 zł, wydatki wyniosą 20.200.663 zł. To założenia, w ciągu roku budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegnie zmianie. Gmina zamierza zaciągnąć 100 tys zł pożyczki, a jednocześnie spłacić wcześniejsze kredyty w wysokości 490 tys zł. Najważniejsze zadanie na ten rok to rozbudowa i przebudowa targowiska gminnego. […]

Continue reading »

Kodeń: Budżet 2019. Główne zadanie? – budowa nowoczesnego targowiska

Gmina Kodeń zaplanowała na ten rok 18 mln 442 tys zł dochodu i 18 mln 402 tys zł wydatków. W celi zbilansowania budżetu potrzebny będzie kredyt w wysokości 1 mln 374 tys 325 zł. W tym roku Gmina Kodeń spłaci też zobowiązania i kredyty z lat wcześniejszych o wartości 1 mln 414 tys 23 zł. Na zadania inwestycyjne wygospodarowano ponad […]

Continue reading »

Łomazy: Rzutem na taśmę powiększono Koszoły! (galeria)

Rzutem na taśmę, bo w ostatniej niemalże chwili udało się uzyskać dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego, rozpisać przetarg a wykonawca zdążyć z budową. Powiększono Koszoły, bo właśnie o budowę 1,2 km drogi z Koszoł w kierunku na Janówkę i Wólkę Kościeniewicką się rozchodzi. Że była wyczekiwana w Koszołach niech świadczy fakt, że to sami mieszkańcy w 2017 roku Fundusz Sołecki […]

Continue reading »

Janów Podlaski: Prawie połowa budżetu na 2019 rok przeznaczona na inwestycje

Z 31 mln 586 i pół tysiącem złotych zaczyna ten rok Gmina Janów Podlaski zapisanymi po stronie dochodów w budżecie. Wydatki zaplanowane w br. są jeszcze wyższe i osiągnąć mają poziom 33 mln 271 tys zł. Połowa budżetu gminnego idzie na inwestycje. Największa z nich to przebudowa budynku byłego przedszkola na obiekt wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi. Poważnymi zadaniami będzie budowa […]

Continue reading »

Biała Podlaska: Wojsko na lotnisku? – być może. Strefa ekonomiczna? – bez szans (film)

Na światło dzienne wyłoniła się kolejna przykra niespodzianka pozostawiona przez tandem Stefaniuk – Chodziński. Przez cztery lata swoich rządów w Białej Podlaskiej nie zabezpieczyli prawa użytkowania na działkach potrzebnych pod budowę sieci komunikacyjnej bialskiego lotniska i “funkcjonującej” tu Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezydent Michał Litwiniuk wysłał marszałkom pismo w którym rezygnuje z projektu aby nie wpakować Miasto Biała Podlaska na jeszcze […]

Continue reading »

Biała Podlaska: Kto się boi amfiteatru? – z komentarzem

Miasto uratuje zagrożoną inwestycję modernizacji amfiteatru w Białej Podlaskiej. W momencie rozpoczynania przebudowy zakończenie prac zakładano na 21 stycznia b.r.. Już wiadomo, że terminu tego nie uda się dotrzymać. W międzyczasie stwierdzono konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów dla uzyskania odpowiedniej nośności obiektu. To z tym był największy problem. Pociągnie to za sobą niestety wydłużenie czasu budowy jak i dodatkowe koszty. Termin […]

Continue reading »

Województwo: Podróżni w 9 miejscowościach Lubelszczyzny zyskali nowe perony

W 2018 r. na terenie województwa lubelskiego na stacjach w Kraśniku i Małaszewiczach oraz 7 przystankach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizowały perony. Nowe obiekty zapewniają lepszy dostęp do kolei.  Podróżni wygodniej wsiadają do pociągów z 10 nowych peronów na trasie Lublin – Kraśnik oraz Łuków – Dęblin. Pochylnie i ścieżki naprowadzające poprawiły komfortowe dojść do pociągu. Share

Continue reading »

Drelów: Budżet 2019. Wodociągi, termomodernizacje, remonty Domów Ludowych

Na kwotę ponad 10 mln 300 tys złotych warte są zaplanowane na 2019 rok inwestycje w Gminie Drelów. W tym zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego warte ponad 375 tys. Gmina ma już budżet na bieżący rok. Dochody wynieść mają 30 mln 903 tys zł, wydatki 32 mln 193 tys zł. Gmina zaplanowała w br. kredyt w wysokości 1 mln 290 […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 43