Łomazy: Inteligentne pomysły na rewitalizację w Łomazach, Dubowie i Burwinie (galeria)

Nowe życie w Starym Kinie w Łomazach, zamiast zlewni mleka – plac zabaw i wypoczynku w Dubowie i szkoła tradycji w Burwinie – co wspólnego mają ze sobą te trzy hasła? Bardzo dużo. To wynik współpracy Gminy Łomazy ze studentami i naukowcami z UMCS w Lublinie. Że współpraca przekuwana jest w czyn a nie tylko w slogan propagandowy niech świadczą […] Continue reading »

Ruszyła budowa PSZOK w Wisznicach

W Środę – 11 lipca 2018 r. ruszyła budowa Punktu Selektywnego Zabierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach. Wykonanie inwestycji możliwe jest dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Wisznice otrzymała na realizację projektu pt. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zabierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach” w ramach działania 6.3 Gospodarka odpadami RPO WL na lata 2014 – 2020. Beneficjentem projektu jest Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach. Share Continue reading »

Międzyrzec Podlaski: Szpital powiatowy z dofinansowaniem na projekt dot. e-usług

Szpital powiatowy otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim” w ramach działania Działania 2.1: Cyfrowe Lubelskie projekty z zakresu e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Share Continue reading »

Leśna Podlaska: Wody w gminie już nie zabraknie (galeria)

Gmina Leśna Podlaska realizuje projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Leśna Podlaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Osi Priorytetowej VI Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa, współfinansowanego ze środków europejskich. Dofinansowanie projektu z UE: ponad 1 mln 65 tys 752 zł. Całkowita wartość projektu to ponad 1 […] Continue reading »

Tuczna: Modernizacja hydroforni, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy – finisz

Gmina Tuczna kończy realizację projektu „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Share Continue reading »

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska (film)

„Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Leśna Podlaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, to ważny projekt, który ma zapewnić bezpieczeństwo w dostawie wody do gospodarstw na terenie gminy. W naszym materiale rozmowa na temat tego przedsięwzięcia z wójtem gminy Pawłem Kazimierskim. Share Continue reading »
1 2 3 29