Kozula: Dom Pomocy z darowizną wartą ponad 27 tysięcy zł!!

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli (gm. Biała Podlaska) ze względu na ograniczenie środków budżetowych poszukuje innych źródeł dofinansowania swojej działalności. Dużym wsparciem dla Domu jest działające Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Stokrotka” w Kozuli, którego celem podstawowym jest wspieranie działalności DPS-u. Share Continue reading »

Powiat: Wkrótce rozbudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – Witulin

7 marca 2018 roku, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej budżetu państwa na zadanie p.n. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr.woj. (Kornica) w m. Witulin od km 4+220 do km 5+675” realizowane w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019ˮ. Share Continue reading »

Rokitno: Odnawialne Źródła Energii czyli OZE na terenie gminy

Gmina Rokitno przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Energia słoneczna dla Gminy Rokitno”. Całkowita wartość projektu: 1.683 114,03 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 1.213 590,59 zł. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 4. Energia Przyjazna Środowisku. Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Share Continue reading »

Rzeczyca: Budowa kanalizacji z przepompowniami startuje – umowa podpisana

15 marca 2018 roku została podpisana umowa na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Rzeczyca- Gmina Międzyrzec Podlaski” z p. Zygmuntem Wawryk prowadzącym działalność gospodarczą  pod nazwą „P.P.H.U. WA-MAX  Zygmunt Wawryk” z siedzibą we Włodawie, ul. Suchawska 15/5; 22-200 Włodawa, w zakresie obu części zamówienia: Share Continue reading »

Międzyrzec Podlaski: Bonifikata dla POWOZP – powstaną mieszkania wsparcia

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Bonifikata wynosi 99% od opłaty rocznej za oddanie na działalność statutową (opiekuńczą) w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 38. To tu – jeśli przejdzie projekt Unijny jeszcze […] Continue reading »
1 2 3 26