Zalesie: Powraca zmora lat 90-tych XX wieku – kolejki TIR… na szczęście tylko w weekendy

Nie znajdziemy już w mediach wielu przekazów dotyczących kolejek aut ciężarowych do przejść granicznych. Tymczasem to zdjęcia z dziś, 16 marca, środek dnia, kolejka samochodów do przejścia granicznego kończyła się pomiędzy Zalesiem a Kolonią Horbów. To 15 kilometrów sznurka zestawów TIR aż pod Terminal w Koroszczynie. Kilkaset pojazdów. Na ten korek dłuższy czy krótszy natknąć się mogą kierowcy praktycznie w […]

Continue reading »

Małaszewicze: Wschodnia Brama Europy nabiera kształtu

Wspólne wyzwania. Wspólny rozwój. W dniach 21 – 22 lutego 2019 r. odbyły się konsultacje inwestorskie – w ramach realizowanego przez firmę CARGOTOR Sp. z o.o. – projektu pt. ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”. Podczas spotkań zaprezentowane zostały cztery warianty realizacyjne różniące się zakresem i skalą […]

Continue reading »

Zalesie: Finanse gminy w 2019 roku. Nacisk na bezpieczeństwo przy ulicy Podleśnej

Ostatnia z prezentowanych gmin Powiatu Bialskiego – Gmina Zalesie i jej budżet na 2019 rok. Wydatki majątkowe Gminy Zalesie na 2019 rok wynoszą ponad 2 mln 600 tys zł. Hasłami przewodnimi jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia przy ul. Podleśnej w Zalesiu, budowa drogi Malowa Góra – Kolonia Dobryń i dokończenie budowy świetlicy w Nowosiółkach wraz z budową przystani […]

Continue reading »
1 2 3 10