Ruszyła budowa PSZOK w Wisznicach

W Środę – 11 lipca 2018 r. ruszyła budowa Punktu Selektywnego Zabierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach. Wykonanie inwestycji możliwe jest dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Wisznice otrzymała na realizację projektu pt. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zabierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach” w ramach działania 6.3 Gospodarka odpadami RPO WL na lata 2014 – 2020. Beneficjentem projektu jest Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach. Share Continue reading »

Gmina Wisznice zrealizuje projekt pod nazwą “Usługi społeczne w Gminie Wisznice”

29 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Wisznice – Piotr Dragan w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie podpisał kolejną umowę o dofinansowanie. Tym razem Gmina Wisznice zrealizuje projekt pod nazwą “Usługi społeczne w Gminie Wisznice”. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice do 31.12 2022r. […] Continue reading »

“Akademia sukcesu” w gminie Wisznice (galeria)

1 marzec 2018 r. rozpoczął się projekt edukacyjny Akademia sukcesu realizowany przez Gminę Wisznice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przystąpiło do niego 208 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach. […] Continue reading »
1 2 3 16