Powiat: Pieniądze na aktywizację osób młodych – projekt realizuje PUP

Wyłącznie poprzez powiatowe urzędy pracy mogą być realizowane działania związane z rynkiem pracy a finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Zarząd Powiatu udzielił w tej sprawie pełnomocnictw Edwardowi Tymoszyńskiemu – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Pełnomocnictwo jest dokumentem wymaganym i niezbędnym do składania przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach […] Continue reading »

Wieści z Unii: Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę

Unia Europejska zwiększy nakłady na badania nad sztuczną inteligencją (SI), przy jednoczesnym określeniu jasnych ram etycznych i prawnych przy stosowaniu takiej technologii. – Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat w podobny sposób, jak kiedyś silnik parowy lub energia elektryczna – powiedział komisarz Andrus Ansip deklarując 20 mld euro inwestycji do końca 2020 roku. Share Continue reading »

Kryminałki: 17 tys. zł za 25 ton węgla którego nie ma

Chotyłów: 34 latek z gm. Piszczac wybił 6. szyb okiennych oraz szybę w drzwiach wejściowych. Został zatrzymany na gorącym uczynku. // Sitno: 200 litrów paliwa wypomowane ze zbiornika koparki. Skradziono też akumulator. // Międzyrzec Podlaski: Prawie 17 tys zł za 25 ton węgla zakupionego w warszawskiej firmie. Węgla nie dowieźli do dziś. // Biała Podlaska: Zarysowany lakier VW Passata. Szkody […] Continue reading »

Powiat: Bialski Regionalny Związek Szachowy wyposażony

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w latach 2014-2015 zakupiło 30 kompletów szachów (szachownice i pionki) oraz 30 kompletów zegarów szachowych. Zakupiony sprzęt umożliwia profesjonalną organizację wielu imprez szachowych na terenie powiatu. Zarząd Powiatu postanowił bezpłatnie użyczyć sprzęt szachowy Bialskiemu Regionalnemu Związkowi Szachowemu w Białej Podlaskiej. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Zdrowie w danych

Dane dotyczące opieki zdrowotnej powinny być bardziej dostępne, podlegać wymianie, a jednocześnie być dobrze zabezpieczone – uznała KE formułując zestaw środków, które posłużą realizacji tego celu. – Dzięki temu poprawimy jakość profilaktyki chorób i opieki skoncentrowanej na pacjencie, będziemy mogli szybko reagować na zagrożenie pandemią i ulepszymy metody leczenia – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis. Share Continue reading »

Wieści z Unii: I Festiwal Praw Dziecka w Słupsku

O prawach dzieci oraz ich przyszłości, ale także o dziedzictwie wychowawczym Janusza Korczaka oraz Ireny Sendlerowej, debatowały dzieci, młodzież i dorośli podczas I Festiwalu Praw Dziecka w Słupsku. Festiwal, który odbył się w dniach 20-21 kwietnia, to owoc współpracy Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz lokalnej społeczności “Słupskich Korczakowców”. Share Continue reading »

Międzyrzec Podlaski: Ukażą się kolejne numery Rocznika Międzyrzeckiego!

W dniu 13 kwietnia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej wpłynęła uproszczona oferta o dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie XLVII – XLVIII tomu „Rocznika Międzyrzeckiego”. Zarząd Powiatu uznał celowość i zlecenie realizacji zadania publicznego. Druk Roczników Międzyrzeckich wsparty został kwotą 3.000 zł. Share Continue reading »

Wieści z Unii: Kandydatka UE Pilar Jurado

Pilar Jurado jest wspólną kandydatką krajów członkowskich Unii Europejskiej na stanowisko Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Celnej. Hiszpańska prawniczka obecnie pracuje w administracji rządowej jako Dyrektor Generalna odpowiedzialna za cła i podatek akcyzowy. Światowa Organizacja Celna działa od 1952 roku, zrzesza przedstawicieli 182 administracji celnych z całego globu. Share Continue reading »
1 2 3 165