Reklama

Reklama

Studenci Akademii Bialskiej i AWF wśród stypendystów Marszałka WL (galeria)

6 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się uroczysta gala wręczenia studenckich stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, które trafiły do 298 osób. Wśród zdolnych młodych ludzi znaleźli się studenci Akademii Bialskiej i Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Gratulujemy!

Posłuchaj ważnego spotu:

Laureatom jubileuszowej, dwudziestej gali, stypendia wręczył członek zarządu Bartłomiej Bałaban. Łączna kwota na ten cel z budżetu województwa wyniosła blisko 800 tysięcy złotych.

Tegoroczni stypendyści uczą się na 15 różnych uczelniach – 9 z województwa lubelskiego (288 osób) i 6 spoza województwa (10 osób).

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego przyznawane są po raz dwudziesty. W tym roku wpłynęły 393 wnioski, a po weryfikacji przyznano 298 stypendiów. Zarząd Województwa Lubelskiego wspiera osoby uzdolnione, które pną się po szczeblach kariery, a to przecież dopiero ich pierwszy krok. Oprócz wysokich wyników braliśmy również pod uwagę działalność pozanaukową studentów – tłumaczył członek zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban.

Największa liczba stypendystów studiuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (111 osób) oraz na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (99 osób). Na trzecim miejscu pod względem liczby stypendystów uplasował się Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (47 osób). Pozostałe osoby uczą się w poszczególnych szkołach wyższych:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (10 osób),
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (9 osób),
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Filia w Białej Podlaskiej (6 osób),
 • Politechnika Lubelska (3 osoby),
 • Uniwersytet Rzeszowski (3 osoby),
 • Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin (2 osoby),
 • Politechnika Warszawska (2 osoby),
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny (2 osoby),
 • Gdański Uniwersytet Medyczny (1 osoba),
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (1 osoba),
 • Uniwersytet Jagielloński (1 osoba),
 • Uniwersytet Warszawski (1 osoba).

Studenci, którym przyznano stypendium, uzyskali wysokie wyniki w nauce i jednocześnie wykazali się osiągnięciami w takich rodzajach działalności, jak:

 • praca w kołach naukowych,
 • działalność popularnonaukowa,
 • praca naukowo-badawcza,
 • studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych,
 • studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów,
 • studia międzyobszarowe,
 • publikacje naukowe,
 • czynny udział w konferencjach naukowych,
 • patenty i wzory użytkowe złożone w Urzędzie Patentowym RP,
 • osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe,
 • działalność w wolontariacie.

Kwota stypendium to 450 zł brutto, które jest przyznawane na maksymalnie 6 miesięcy, tj. od stycznia do czerwca 2023 roku. Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego finansowane są w całości z budżetu województwa lubelskiego. Od 2019 roku do 2023 roku Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego uzyskało 1354 studentów na kwotę 3 474 150 zł.

Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/471/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba będąca studentem, spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. zamieszkuje lub studiuje w województwie lubelskim;
 2. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
 3. w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub zaliczyła rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia w uczelni macierzystej albo kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 4. uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek;
 5. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium

materiał, tekst i zdjęcia: Anna Nycz, rzecznik prasowy Kancelarii Marszałka
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama