Reklama

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – biegi przełajowe w Parku Radziwiłłów (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 6 maja 2023
, godz. 09:00
W najbliższą sobotę (06 maja 2023) w Parku Radziwiłłowskim odbędą się zawody rangi wojewódzkiej - Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie w biegach przełajowych. Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Zawody są skierowane do dzieci z rocznika 2010-2011 oraz 2012 i mł.
Szukamy talentów lekkoatletycznych! Udział w zawodach jest nieodpłatny.
Nie jest wymagana przynależność do klubu sportowego – wystarczy zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
Zgłoszenia https://dostartu.pl/lekkoatletyczne-nadzieje-olimpijskie-v9040 – obowiązuje limit zgłoszeń (łącznie 250 uczestników).

I. Kierownictwo

• Polski Związek Lekkiej Atletyki

II. Organizator

• Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
• MKS ŻAK Biała Podlaska

III. Współorganizatorzy i partnerzy

• Miasto Biała Podlaska

IV. Sponsorzy

• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Ministerstwo Edukacji i Nauki
• Fundacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
• Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

V. Cele zawodów

1. Popularyzacja biegów przełajowych wśród najmłodszych dzieci.
2. Promocja postaw patriotycznych oraz prospołecznych.
3. Wyrównywanie szans dzieci w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
4. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
5. Promocja sponsorów i partnerów projektu.
6. Zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością fizyczną dzieci.

VI. Terminy i miejsca

• Termin: 06 maja 2023 r., godz. 12.00
• Miejsce: Park Radziwiłłowski – Biała Podlaska ul. Warszawska 12 (wejście do parku od strony parkingu przy ul. Warszawskiej 14 – wysoki budynek Delegatury Urzędu Wojewódzkiego – w związku z rewitalizacją nie ma możliwości wjazdu do Parku Radziwiłłowskiego  pojazdami)

VII. Program zawodów

• Dziewczęta U12 (rocznik 2012 i mł.): 800m
• Chłopcy U12 (rocznik 2012 i mł.): 800m
• Dziewczęta U14 (rocznik 2010-2011): 1000m
• Chłopcy U14 (rocznik 2010-2011): 1000m

VIII. Warunki uczestnictwa

1. Prawo startu mają dziewczynki i chłopcy kategorii U14 i U12 posiadający stosowną zgodę
rodziców/ prawnych opiekunów na udział w zawodach.

2. Nie jest wymagana przynależność do programu Lekkoatletyka dla każdego!IX.

Zasady kwalifikacji do zawodów finałowych

1. Zawodnicy / zawodniczki zajmujące miejsca 1-6 w każdej konkurencji uzyskują automatycznie prawo startu w zawodach finałowych.
2. Dodatkowo WZLA ma prawo zgłosić z limitu wojewódzkiego 1 dziewczynkę i 1 chłopca.
3. Reprezentacja województwa na zawody finałowe liczy łącznie 26 zawodników.
4. Zawody finałowe odbędą się 30.08-2.09.2023r. w Toruniu.

X. Nagrody

• Za miejsca I-III w konkurencjach zawodniczki / zawodnicy otrzymują medale.
• Za miejsca I-VI w konkurencjach zawodniczki / zawodnicy otrzymują dyplomy i upominki.
• Wszyscy uczestnicy otrzymują pakiet startowy.

XI. Pakiet startowy

Każdy zawodnik / zawodniczka otrzymuje pakiet startowy zawierający:

• numer startowy z agrafkami,
• worko-plecak
XII. Zgłoszenia

 Obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych poprzez panel DO STARTU –
https://dostartu.pl/lekkoatletyczne-nadzieje-olimpijskie-v9040 – nie jest wymagane posiadanie przez zawodnika licencji klubowej

Termin zgłoszeń do dnia 28 kwietnia 2023 do godz. 15.00 Ustala się limit startujących: 250 uczestników. Po wypełnieniu limitu zgłoszeń panel zostanie automatycznie zamknięty.

W przypadku rezygnacji ze startu zgłoszony uczestnik zobowiązany jest powiadomić organizatora celem uniknięcia blokowania zgłoszeń innym uczestnikom – adres kontaktowy: [email protected]

XIII. Zasady finansowania

• Koszty organizacji zawodów ponosi PZLA.
• Częściowe koszty transportu ekip na zawody wojewódzkie ponosi PZLA.
• Wszyscy uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. Inne

Podczas weryfikacji zgłaszający kierownik ekipy/ trener/ nauczyciel/ rodzic przedstawia:

• zgody rodziców na udział w zawodach,
• listę uczestników z podpisami,
• faktury za transport (dotyczy wyłącznie uzgodnionych wcześniej z organizatorem przejazdów), Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.


materiał: Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
tekst i zdjęcia: Joanna Baj-Korpak Koordynator zawodów LNO Wiceprezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama