Reklama

Reklama

Powiat: Ponad 18 milionów dla 6. samorządów na liście podstawowej – dofinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym, 26 kwietnia, zostały wręczone umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zakontraktowanych zostanie prawie 147 mln zł. Wsparciem finansowym zostanie objętych 49 inwestycji z gmin województwa lubelskiego. W wydarzeniu wzięli udział przewodniczący Sejmiku WL Jerzy Szwaj oraz członek zarządu Zdzisław Szwed. Sprawdźcie które samorządy z Powiatu Bialskiego uzyskały wsparcie prowadzonych u siebie inwestycji wod-kan.

Posłuchaj ważnego spotu:

Środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy dla województwa lubelskiego to ok. 32 mln euro. Wysokość pomocy w ramach tego naboru to 100% refundacji kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że beneficjenci nie ponoszą żadnych wydatków. To dofinansowanie pozwoli na realizację inwestycji samorządów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. O wsparcie mogły ubiegać się gminy, związki międzygminne oraz spółki gminne.

Zainteresowanie naborem było ogromne, a Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podjął już działania, żeby otrzymać kolejne środki ministerialne dla podmiotów znajdujących się na liście rezerwowej. Zabiegamy o dodatkowe 14 mln euro na ten cel. Województwo lubelskie ma wciąż zbyt mało sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dlatego wierzę że te środki zmienią ten stan rzeczy. Wszystkim Państwu gratuluję i życzę pomyślnej realizacji inwestycji mówił członek zarządu Zdzisław Szwed.

W ramach ostatniego naboru limit pomocy został powiększony do 5 mln zł na obszar całej gminy. Poprzednio pomoc była przyznawana do wysokości 2 mln na beneficjenta. Zwiększenie limitu w okresie przejściowym umożliwiło ubieganie się o dotację samorządom, które wcześniejszy limit wykorzystały w całości, a dzięki jego podwyższeniu mogły ponownie ubiegać się o środki.

W tej edycji zostało złożonych 138 wniosków na łączną sumę ponad 400 mln zł, a do weryfikacji merytorycznej zakwalifikowało się 130 wniosków. W ramach tego procesu nastąpiło podpisanie 49 umów na kwotę prawie 147 mln zł.

W zakresie tego naboru zaplanowano następujące inwestycje:

• budowa i przebudowa sieci wodociągowej (ok. 67 kilometrów),
• budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej (ok. 20 kilometrów),
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (279 sztuk),
• budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków (29 sztuk),
• budowa i przebudowa ujęć wody (17 sztuk).

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o trwających konsultacjach w sprawie zmiany rozporządzenia w zakresie zwiększenia limitu środków w ramach gospodarki wodno-ściekowej, które wyniesie ok. 170 mln euro w skali całego kraju, z czego ok. 14 mln euro zostało przewidzianych dla województwa lubelskiego.

W zakresie poprzednich naborów – w których środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał łącznie 185 umów na kwotę ok. 190 mln zł. Kwota pomocy przyznawana była w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Dzięki tym działaniom wskaźnik zwodociągowania na obszarach wiejskich naszego województwa wzrósł do 87%, a skanalizowania – do 54%.

Poprzednie nabory dotyczyły:

• budowy i przebudowy sieci wodociągowej (ok. 237 kilometrów),
• budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej (ok. 199 kilometrów),
• budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2326 sztuk),
• budowy i przebudowy ujęć wody (19 sztuk).

Samorządy powiatu bialskiego z dotacją:
Gmina Łomazy – Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy.- 2 mln 33 tys 918 zł;
Gmina Drelów – Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Drelów – etap II – 3 mln 500 tys zł;
Eko Nowa Sp. z o.o. Piszczac – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Piszczac – 3 mln 754 tys 975 zł;
Gmina Leśna Podlaska – Usprawnienie systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leśna Podlaska. – 3 mln 282 tys zł;
Gmina Kodeń – Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kodeń – 1 mln 877 tys 206 zł;
Gmina Sosnówka – Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka – II etap – 3 mln 837 tys 456 zł;
(lista rezerwowa)
– Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Biała Podlaska – Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Biała Podlaska – 1 mln 302 tys 335 zł;
– Gmina Biała Podlaska – Rozbudowa sieci wodociągowej Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe – 541 tys 490 zł;
– Gmina Tuczna – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków – 5 mln zł;
– Gmina Międzyrzec Podlaski – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski – 3 mln 76 tys zł;
– Gmina Rossosz – Budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Gminie Rossosz – 2 mln 483 tys 442 zł;
– Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. Wisznice – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Wisznice – 4 mln 188 tys 740 zł;
– Gmina Zalesie – Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zalesie. – 3 mln 523 tys 695 zł;

 

materiał: Urząd Marszałkowski w Lublinie
tekst: Anna Nycz Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski / Leszek Niedaleki
zdjęcia: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama