Reklama

Reklama

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2023 rok

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2023 rok. 18 radnych głosowało za, 6 było przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od przyjęcia ślubowania od nowej radnej Agnieszki Kaczyńskiej, która zastąpiła w sejmiku Leszka Kowalczyka (objął mandat posła).

Posłuchaj ważnego spotu:

Budżet województwa lubelskiego w liczbach:
– Dochód: 1 mld 634 mln zł,
– Wydatki: 1 mld 634 mln zł.

Budżet na 2023 rok jest bez wątpienia budżetem rekordowym i zrównoważonym. Planowane dochody są bowiem równe wydatkom. Będziemy dalej inwestować i wierzę, że region będzie się rozwijał – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 722,02 mln zł. Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2023 rok to rozbudowa dróg na kwotę 561,64 mln zł. Kluczowe inwestycje drogowe to drogi wojewódzkie nr: 830 (Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice-Nałęczów), 801 (Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budowa mostu na rzece Wieprz ), 835 (Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 ), 844 (Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 ) 833 (Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel-Kraśnik – Etap II), 820 (Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna) – większość inwestycji realizowana jest w cyklu wieloletnim i ich zakończenie przypada na lata późniejsze, budowa dwóch obwodnic (Hrubieszów, Tarnogród), most na rz. Wieprz, kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem.

Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to inwestycje w ochronie zdrowia, gdzie tylko wkład własny województwa wyniesie 54,58 mln zł.
W ramach inwestycji ze środków unijnych realizowane będą trzy projekty Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie dotyczące podniesienia jakości usług informatycznych, utworzenia systemu zabiegowo-anestezjologicznego oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ponadto kwota 2 mln zabezpieczona została dla beneficjentów RPO realizujących projekty z zakresu ochrony środowiska w ramach XIII Osi priorytetowej. Z udziałem środków z REACT-EU realizowana będzie inwestycja w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. W 2023 roku zabezpieczono w projekcie budżetu na ten cel udział własny w wysokości 11,74 mln zł.

Wśród zadań inwestycyjnych własnych zabezpieczono środki w kwocie 36,91 mln zł na kontynuację inwestycji realizowanej z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dodatkowo w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1,92 mln zł na inwestycje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Kolejne kierunki zadań to inwestycje w budynkach stanowiących własność województwa w kwocie ponad 44 mln zł, w tym m.in. dostosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych, przebudowa budynku w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 na potrzeby szkoły policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej (inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Środki budżetu zostaną przeznaczone poza inwestycjami infrastrukturalnymi także na utrzymanie:

– jednostek oświaty 76,59 mln zł,
– instytucji kultury 77,30 mln zł,
– wspieranie przedsiębiorczości 20,26 mln zł,
– rolnictwo 36,19 mln zł,
– administrację publiczną 217,34 mln zł.

Przekażemy 126,82 mln zł do regionalnych przewozów kolejowych. Na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin S.A. przeznaczono 17,62 mln zł.

Dochody budżetu to: subwencja wyrównawcza 414,65 mln zł, subwencja regionalna 134,36 mln zł, subwencja oświatowa 39,78 mln zł, uzupełnienie subwencji ogólnej na zarządzanie drogami 27,23 mln zł, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 349,87 mln zł, od osób fizycznych 62,48 mln zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej – 115,50 mln zł, w tym w ramach RPO WL to 68,83 mln, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 31,04 mln. Znaczącą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 267,82 mln zł i Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 61,83 mln zł.

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Remigiusz Małecki Rzecznik Prasowy KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama