Reklama

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – prezentacja projektów (galeria)

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 został oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 24 listopada 2022 r. Województwo Lubelskie jako pierwszy region w Polsce otrzymało akceptację Brukseli. Dokument ten w sposób szczegółowy określa wydatkowanie kwoty ponad 2,4 mld euro ze środków unijnych przeznaczonych dla naszego województwa. Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inaugurująca przyjęcie programu dla Województwa Lubelskiego. Gospodarzem wydarzenia był Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Konferencja inaugurująca program

Podczas dzisiejszej konferencji oficjalnie zainaugurowano proces wdrażania programu regionalnego na lata 2021-2027, a tym samym prace prowadzące do uruchomienia pierwszych naborów projektów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele Komisji Europejskiej, parlamentarzyści oraz samorządowcy.

Dzisiejsza konferencja oficjalnie inauguruje wdrażanie programu. To impuls do wytężonej pracy na rzecz naszego regionu. Pozycja lidera we wdrażaniu funduszy europejskich zobowiązuje nas do jak najszybszego i najlepszego przygotowania dokumentów – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

To ogromny sukces Lubelskiego, które jako pierwsze ze wszystkich województw uzyskało decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą program regionalny. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego będą zaangażowane w najważniejsze aspekty, które wynikają z potrzeb rozwojowych województwa. Jesteście liderem pozyskiwania środków z innych programów niż program regionalny. 21 mld zł – to są środki, które zostały zainwestowane tylko w perspektywie 2014-2020 i tylko z budżetu środków europejskich – dodała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dzisiejsza konferencja to ważny kamień milowy. Od teraz Lubelskie może zacząć wdrażać nowe projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich. Zaangażowanie regionu w zielony ład, zwłaszcza we wdrażanie energii odnawialnej, jest wzorem dla innych regionów Europy. Życzę powodzenia w skutecznej realizacji programu – przekazała Lucie Žáčková, Zastępczyni Szefa Działu ds. Programów i Projektów w Polsce z Komisji Europejskiej.

Następnie szczegóły dotyczące przygotowania programu przedstawiła dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL Anna Brzyska. Założenia programu omówili dyrektorzy departamentów wdrażających oraz Instytucji Pośredniczących:

– Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie;
– Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
– Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
– Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja była transmitowana na żywo i jest dostępna na kanałach Lubelskich Funduszy Europejskich na YouTube i profilu Facebook.

Konferencję poprzedził briefing prasowy, w którym wzięli udział: Lucie Žáčková – Zastępczyni Szefa Działu ds. Programów i Projektów w Polsce, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego i Anna Brzyska – dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Dostępne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pieniądze pozwolą wzmocnić i efektywnie wykorzystać gospodarczy i społeczny potencjał regionu poprzez realizację 13 priorytetów. Będą one także służyć zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa.

Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wynosić będzie ponad 2,4 mld euro, z czego:
– ponad 1,7 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);
– a ponad 700 mln euro to środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Łącznie do Województwa Lubelskiego trafi o 170 mln euro więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Warto docenić ten fakt, biorąc pod uwagę, że w poprzedniej perspektywie finansowej na programy regionalne przeznaczonych było więcej pieniędzy. Środki te pozwolą na realizację projektów z obszarów wsparcia, takich jak: klimat, środowisko, energetyka, instrumenty terytorialne, transport, przedsiębiorczość, infrastruktura edukacyjna, społeczna i zdrowotna oraz kultura i turystyka, a także projekty z zakresu EFS+, tj. usługi społeczne, edukacja, zdrowie i rynek pracy.

 

Prace nad dokumentem

Prace nad programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 rozpoczęły się już w 2019 r., a ich zwieńczeniem było przekazanie 26 października 2022 r. dokumentu w wynegocjowanym kształcie do Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że spotkania negocjacyjne trwały od 15 lipca do 16 września 2022 r. W ich trakcie uzgodniono wszystkie szczegóły programu. Program regionalny będzie wspierał m.in.:

-infrastrukturę badawczo-rozwojową,
– cyfryzację przedsiębiorstw oraz sektora publicznego,
– telemedycynę,
– usługi prorozwojowe dla MŚP,
– termomodernizację energetyczną budynków,
– odnawialne źródła energii,
– gospodarkę wodno-ściekową,
– infrastrukturę transportu publicznego,
– obiekty zabytkowe,
– miejsca atrakcyjne turystycznie,
– podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
– infrastrukturę usług społecznych,
– przedszkola,
– szkoły zawodowe,
– rewitalizację,
– kompleksową aktywizację zawodową,
– poprawę sytuacji na rynku pracy,
– programy pomocy stypendialnej,
– tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
– doradztwo zawodowe,
– programy rozwojowe szkół,
– aktywizację społeczną,
– integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich,
– usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej.

Nowości w programie na lata 2021-2027

W Funduszach Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 realizowana będzie część dotychczasowych typów projektów, które są znane beneficjentom z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale także nowe, do których można zaliczyć m.in.: cyberbezpieczeństwo, doradztwo klimatyczne, zakup taboru autobusowego do przewozów subregionalnych, budowę punktów ładowania pojazdów bezemisyjnych, telemedycynę, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, infrastrukturę mieszkań o charakterze chronionym, treningowym i wspomaganym, aktywizację zawodowa osób młodych w ramach inicjatywy ALMA, czy tworzenie Centrów Usług Społecznych.

Ogłoszenie pierwszych naborów projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 będzie poprzedzone opracowaniem niezbędnych dokumentów, m.in. Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu czy Harmonogramu planowanych naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu, a także powołaniem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

materiał: Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Anna Nycz Biuro Prasowe Kancelaria Marszałka Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama