Reklama

Biała Podlaska: Inwestycje 2023 roku! Prezydent walczy o nową trasę i most. Rządowe reformy rujnują miejską kasę

Znamy projekt budżetu na rok 2023 dla Miasta Biała Podlaska. Powtarzamy - PROJEKT. To radni podczas sesji budżetowej Rady Miasta Biała Podlaska albo zatwierdzą, albo wprowadzą drobne korekty albo też totalnie zmienią wytyczne zaproponowane przez Prezydenta Michała Litwiniuka. Pytanie, czy i tym razem nowy most i trasa Warszawska - Koncertowa przegra z publicznymi toaletami i kosiarkami do trawy? To nie jedyny problem jaki czeka miejski samorząd. Widać wpływ polityki Rządu i znaczny ubytek dochodów Miasta Biała Podlaska. Budżet nie spina się na kwotę ponad 60 milionów złotych. Sytuację nieco ratować będą planowane nadwyżki i środki niewykorzystane w roku bieżącym ale i tak potrzebne będzie zgodnie z projektem - dodatkowe 40 mln zł w formie pożyczek i kredytów.

Budżet Miasta Biała Podlaska na rok 2023 – projekt

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 385 mln 799 tys 798,71 zł, z tego:
– dochody gminy miejskiej w kwocie 248 mln 982 tys 678,80 zł,
– dochody miasta na prawach powiatu w kwocie 136 mln 817 tys 119,91 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 446 mln 43 tys 634,96 zł, z tego:
– wydatki bieżące w kwocie 369 mln 395 tys 158,39 zł i wydatki majątkowe w kwocie 76 mln 648 tys 476,57 zł,
(wydatki gminy miejskiej w kwocie ponad 289 mln 687 tys zł / wydatki miasta na prawach powiatu w kwocie ponad 156 mln 355 tys zł,

Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości 60 mln 243 tys 836,25 zł.
Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 19 mln 743 tys 836,25 zł,
– kredytów i pożyczek w kwocie: 40 i pół miliona zł

Najważniejsze i najciekawsze
zaproponowane do realizacji w 2023 roku inwestycje Miasta Biała Podlaska:

Drogi i chodniki: (Ponownie pojawia się szansa na rozpoczęcie prac nad budową nowego połączenia północ – południe z nowym mostem)
– osiedlowe: ulica Jastrzębia, ulica Sikorskiego, ulica Rakowa, ulica Morelowa, ulica Zawiszy Czarnego, ulica Madler, ulica Chłopickiego, ulica Sarnia
budowa dwóch łączników od ulicy Robotniczej do ulicy Olszowej
modernizacja mostu na Krznie w ulicy Zamkowej
– kontynuacja budowy ulicy Armii Krajowej (od Fieldorfa do Francuskiej)
rozbudowa ciągów pieszych i pieszo – jezdnych (alejek) na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej
budowa miejsc postojowych z dojazdem do ul. Łąkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
– budowa i modernizacja oświetlenia
budowa mostu na rzece Krzna wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej
– przebudowa ul. Janowskiej
– przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej
– przebudowa ul. Podleśnej
– przebudowa ul. Kościuszki
do tego przebudowa nawierzchni, budowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, budowa ulic i chodników z podmiotami zewnętrznymi, opracowania projektowe, rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna: (Nowość to DPS i remont USC)
– termomodernizacja i remont elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego
– termomodernizacja budynku przy ul. Krótkiej 3 (dokumentacja)
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska
Dom Pomocy Społecznej – opracowanie projektowe
Utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy – adaptacja budynku

Oświata, Sport, Kultura: (Pojawił się temat budowy plaży miejskiej)
– Szkoła Podstawowa nr 3 – Budowa boiska wielofunkcyjnego
– BUDŻET OBYWATELSKI – Higiena i sport to zdrowie – generalny remont szatni i łazienek w hali sportowej przy SP nr 6
rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 13
modernizacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 38
– BUDŻET OBYWATELSKI – wykonanie monumentu upamiętniającego rocznicę założenia Podlaskiej Wytwórni Samolotów
budowa stanicy kajakowej przy rzece Krznie
opracowanie dokumentacji na plażę miejską
– BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa Zdrowia nad Krzną tężnia solankowa oraz miejsce do morsowania

Gospodarka wodno – kanalizacyjna – ochrona środowiska
budowa wodociągu i sieci kanalizacji na terenie miasta ul. Sitnicka

 

Komentarz Radio Biper: 
Unicestwianie samorządności – drenaż budżetów miast i gmin 

Media ogólnopolskie pisały już o tym, że zdaniem skarbników samorządów, przyszłoroczne budżety będą jednymi z najtrudniejszych w ostatnich latach. Lokalne władze szukając oszczędności i dodatkowych wpływów będą podnosić opłaty. Zdaniem ekspertów, kolejne obniżki podatku PIT oraz dynamiczny wzrost cen energii, obsługi długu i presji na wzrost wynagrodzeń spowodowały, że miastom, gminom i powiatom braknie pieniędzy. Związek Miast Polskich alarmuje, że 351 miast członkowskich ma wynik ujemny, a tylko trzy – dodatni. (interia.pl)

Niepewne są wpływy z nowej perspektywy UE, a środki z subwencji rozwojowej na 2023 rok zostały jedynie przyspieszone. Nie ma też przepisów wspierających inicjatywy lokalnych władz np. w zakresie inwestycji w energetykę. Samorządy przygotowują się więc na trudny okres.

Polski Ład, zmiany stóp procentowych, obniżki podatku wprowadzone przez Rząd spowodują w 2023 roku, że samorządy łącznie utracą z PIT-u do kwotę ponad 27,7 mld zł, z czego najwięcej miasta na prawach powiatu – takim miastem jest właśnie Biała Podlaska – blisko 21 mld zł, gminy miejskie – niecałe 4,1 mld, a miejsko-wiejskie – 2,65 mld zł. Łączny ubytek JST w dochodach z udziałów w PIT w latach 2019-2023 Związek Miast Polskich wylicza na 64,4 mld zł. Polskie samorządy jednocześnie wskazują, że rekompensaty – otrzymane z kwoty 8 mld zł w grudniu 2021 roku i zapowiedziane przez rząd z kwoty 13,7 mld zł – nie pokrywają tych ubytków.

Samorządowcy w Polsce podkreślają, że w inwestycjach wsparciem ze strony rządu jest dla nich jedynie realizowany przez BGK Program Inwestycji Strategicznych prowadzony w latach 2021-2022. Dofinansowanie przyznano 99 proc. samorządów w Polsce, a jego łączna wartość wyniosła 58,4 mld zł.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
grafika ilustracyjna: umbialapodlaska.bip
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama