Reklama

Gmina Tuczna samorządem przyjaznym ekonomii społecznej (galeria)

W dniu 17 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej" poświęcona stosowaniu klauzul społecznych. Podczas spotkania wręczono nagrody liderom ekonomii społecznej. Powiat bialski ma powód do dumy, ponieważ Gmina Tuczna została laureatem nagrody w kategorii "Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim". Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski otworzył konferencję pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”. To już piąta edycja wydarzenia poświęconego stosowaniu klauzul społecznych.

Forum zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) ma podkreślić dobre praktyki wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej do rozwoju lokalnego i gospodarczego regionu. Podczas debaty zaprezentowano trafne rozwiązania, które mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Zorganizowana konferencja to również szansa na promowanie postaw zgodnych z ideą odpowiedzialności społecznej. Prelekcyjna część dotyczyła współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) i podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz skutecznego stosowania klauzul i aspektów społecznych przez JST.

W województwie lubelskim mamy dużą liczbę osób długotrwale korzystających z systemu pomocy społecznej. Ekonomia społeczna to nowa nadzieja na polepszenie bytu ludzi, dla których rynek pracy ze względu na ograniczenia zdrowotne jest dodatkowym wyzwaniem. Szczególne znaczenie nabiera promowanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Dziękuję, że jesteście elitą w naszym województwie – mówił wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”

ROPS jest inicjatorem i organizatorem konkursu, w którym nagrodzono samorządowców i JST z terenu województwa lubelskiego za stosowanie klauzul i aspektów społecznych. Doceniono także ich zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w regionie oraz wyróżniono godne naśladowania inicjatywy. W tym roku nagrody przyznano również mediom, które przyczyniły się do upowszechniania ekonomii społecznej wśród mieszkańców regionu.

Przestawiamy laureatów i wyróżnionych w 4 kategoriach konkursowych:

Kategoria I Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim
laureat: Gmina Tuczna
wyróżnienie:
– Urząd Miejski w Józefowie
– Gmina Adamów
– Gmina Parczew
– Gmina Susiec
– Powiat Kraśnicki

Statuetkę odebrał wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk.

Kategoria II Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim
laureat: Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszów
wyróżnienie:
– Łukasz Król, Dyrektor Nałęczowskiego Centrum Kultury
– Piotr Gałkowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach
– Wojciech Żukowski, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
– Andrzej Szarlip, Starosta Biłgorajski
– Robert Kościuk, Burmistrz Miasta Krasnystaw
– Justyna Kozłowska, GOPS Hrubieszów

Kategoria III Najlepsza inicjatywa samorządowa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
laureat: Gmina Leśniowice
wyróżnienie:
– Gmina Kazimierz Dolny
– Gmina Rachanie

Kategoria IV Media przyjazne ekonomii społecznej
laureat: Telewizja Polska SA TVP 3 Lublin
wyróżnienie: Czesława Borowik – dziennikarz Radia Lublin

Do konkursu można było zgłaszać: gminy, powiaty, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych i media, które wspierają rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego. Rekomendacje mogły składać wszystkie podmioty ekonomii społecznej, tj.:
– centra integracji społecznej (CIS),
– kluby integracji społecznej (KIS),
– zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
– warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
– spółdzielnie socjalne/przedsiębiorstwa społeczne, itp.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna.

materiał, tekst i zdjęcia: Anna Nycz, Biuro Prasowe Kancelarii Marszałka
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama