Reklama

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o NABORZE WNIOSKÓW

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Tematyka działań które mogą uzyskać dofinansowanie: Działania promujące obszar LSR - rozwój turystyki.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 1. Termin składania wniosków: od 14.11.2022 do 28.11.2022 w godzinach od 8:30 do 15:30

 2. Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać
  w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.

 3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek.

 4. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych

 • nie więcej niż 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

 • Do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów

 1. Zakres tematyczny oraz limit środków:

 • Działania promujące obszar LSR”

,,Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR”
284 268,82 EUR co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 1 137 075, 28 PLN

 • Wybudowanie/przebudowanie /wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR”

,,Liczba wybudowanych/przebudowanych wyposażonych obiektów infrastruktury kulturalnej
na obszarze objętym LSR”
33 447,84 EUR co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 133 791, 36 PLN

 • Wybudowanie/przebudowanie /wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR”

,,Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” 57 671,75 EUR co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 230 687,00 PLN

 • Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR”

,,Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” 66 250,00 EUR co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 265 000,00 PLN

 • Wsparcie doradcze i szkoleniowe”

,,Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym grup defaworyzowanych”
68 854,44 EUR co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 275 417,76 PLN

Limit naboru ustalany jest w walucie EURO, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Lubelskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń)

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

 1. złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu,

 3. zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020,

 4. zgodność operacji z LSR Bialskopodlaskiej LGD,

 5. zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 1. Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się pod ogłoszeniem o naborze wniosków.

 1. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów:

– wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania www.blgd.eu w zakładce: „Nabory wniosków
– ogłoszenia”,

LSR dostępny w zakładce: „Dokumenty BLGD”,

Procedura, Regulamin Rady znajdują się w zakładce: „Dokumenty BLGD”

materiał: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
opracowanie: Leszek Niedaleki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama