Reklama

Józef Wybicki – twórca Mazurka Dąbrowskiego. Konkurs internetowy (zaproszenie)

Rok 2022 ogłoszony jest rokiem Józefa Wybickiego, z tej okazji Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ogłosiła konkurs internetowy, adresowany do mieszkańców miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Regulamin internetowego konkursu wiedzy pod hasłem Józef Wybicki twórca Mazurka Dąbrowskiego

1. Organizator konkursu
a. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.
b. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora.
2. Cele konkursu
a. Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Józefa Wybickiego.
b. Włączenie się w obchody Jubileuszu Roku Józefa Wybickiego w powiecie bialskim.
c. Promocja czytelnictwa w środowisku lokalnym.
d. Promocja Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
3. Udział w konkursie
a. Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do mieszkańców miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.
b. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
c. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.bialabp.edu.pl.
d. Każdy uczestnik wypełnia tylko jeden raz formularz konkursowy. W przypadku kilkukrotnego przesłania formularza przez tego samego uczestnika do oceny brane będzie tylko pierwsze wypełnienie.
e. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz członkowie ich rodzin.
f. Udzielenie odpowiedzi oraz podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika, e-mail, adres, numer telefonu) jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu i akceptacją regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika konkursu.
g. Organizatorzy nie odpowiadają za nieprawidłowe podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu uniemożliwiające powiadomienie go o przyznanej nagrodzie.
4. Tematyka konkursu
a. Tematem wiodącym konkursu jest wykazanie się wiedzą na temat Józefa Wybickiego jego życia i działalności.
5. Forma konkursu
a. Formularz konkursowy zawiera 15 pytań zamkniętych. W każdym pytaniu należy wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź. Formularz umieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki: www.bialabp.edu.pl.
b. Autorem przesłanych odpowiedzi może być tylko jeden uczestnik.
6. Ocena wypełnionych formularzy konkursowych
a. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
b. Odpowiedzi przesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
c. Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy konkursowych drogą
losową wyłonione zostaną osoby nagrodzone.
7. Nagrody
a. Nagrodzonych zostanie trzech uczestników konkursu, którzy otrzymają nagrody książkowe.
8. Terminarz konkursu
a. Konkurs trwa od 30 września do 17 października 2022 r.
b. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 października w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
c. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
9. Postanowienia ogólne
a. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach telefonicznie lub mailem do 20 października 2022 r.
b. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Katarzyna
Laskowska oraz Agnieszka Żarnowska, nr tel. 83 343 32 37 w. 28, e-mail: [email protected]
c. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
10. Przetwarzanie danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 32 37, 83 342 06 16.
b. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu, a podstawą ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
c. Uczestnikom konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne
z rezygnacją z udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
d. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
e. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu lub do czasu wycofania zgody.
f. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnicy konkursu mogą kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: [email protected]
g. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

>>> Link do formularza konkursowego <<<

Źródło / plakat: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama