Reklama

Rada Miasta przyznała cztery nowe tytuły „Zasłużony dla Białej Podlaskiej” (film) (galeria)

29 września, w dniu patrona Białej Podlaskiej św. Michała Archanioła w bialskim magistracie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której wręczono tytuły "Zasłużony dla Białej Podlaskiej" dla profesora Mieczysława Adamowicza, Tadeusza Makaruka i Stanisława Polaczuka.

Tytuł otrzymał także doktor Riad Haidar, który z powodu na pełnione obowiązki w Sejmie nie mógł odebrać wyróżnienia, nastąpi to w innym terminie. W jego imieniu na uroczystości obecna była dyrektor jego biura poselskiego pani Anna Wiczuk.

Podczas uroczystej sesji odbyło się także wręczenie Medali Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz pamiątkowych grawertonów od Rady Miasta Biała Podlaska dla członków Koła Bialczan z okazji 100-lecia działalności Stowarzyszenia. 

Medale otrzymali:

 1. Lidia Przesmycka – była prezes Stowarzyszenia. Wciąż bardzo udzielającą się w pracach Koła Bialczan.
 2.  Krystyna Nowicka – urzędująca prezes zarządu Stowarzyszenia Koło Bialczan.
 3. Teresa Horszczaruk – wieloletni członek Koła Bialczan. Niezwykle zaangażowaną w merytoryczno-formalną poprawność funkcjonowania Stowarzyszenia. Od wielu lat przewodnicząca komisji rewizyjnej.
 4. Maria Osikowska – niezwykle zaangażowana w realizację kwest i renowacji nagrobków na cmentarzu.
 5. Ewa Siekielewska – skarbnika Koła Bialczan. Wcześniej przez kilka kadencji wiceprezes zarządu. Po nagłej śmierci prezesa Marka Światłowskiego z zaangażowaniem kierowała pracami Stowarzyszenia aż do kolejnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 6. Justyna Krupa — przedstawicielka młodego pokolenia. Już od trzech kadencji jest w zarządzie stowarzyszenia. Bardzo zaangażowana w realizację kwest na cmentarzu.
 7. Kazimierz Sucharzewski – trzykrotny i zarazem najdłużej urzędujący, bo przez 15 lat, prezes stowarzyszenia.
 8. Waldemar Godlewski — dwukrotny prezes Koła Bialczan. Przygotowywał zajazdy absolwentów szkół bialskich.
 9.  Andrzej Adamczyk – zaangażowany członek Filii Koła Bialczan w Warszawie. Wieloletni fundator stypendium dla najzdolniejszych uczniów liceów im. J.I. Kraszewskiego i Emilii Plater.
 10. Feliks Czyżewski — profesor slawistyki z UMCS, aktywny członek Filii Koła Bialczan w Lublinie.
 11. Roland Kułakowski – wieloletni wiceprezes zarządu Koła Bialczan, aktywnie włączający się w przedsięwzięcia stowarzyszenia.
 12. Lech Kowalczuk – wieloletni członek Koła Bialczan. Obok byłego prezesa Marka Światłowskiego był najważniejszym realizatorem pomnika-ławeczki J. I. Kraszewskiego na placu Wolności.
 13.  Mieczysław Zapala – członek Filii Koła Bialczan w Lublinie.
 14.  Jerzy Ryszard Trudzik— sekretarza zarządu Koła Bialczan.

Grawertony otrzymali:

 1. Waldemar Godlewski
 2. Krystyna Nowicka
 3. Lidia Przesmycka
 4. Ewa Siekielewska
 5. Kazimierz Sucharzewski
 6. Śp. Marek Światłowski

Podziękowania za swoją aktywność otrzymali także członkowie bialskiego środowiska piłkarskiego z okazji 65-lecia powstania Miejskiego Klubu Sportowego „Podlasie”. Grawertony otrzymali:

 1. Zbigniew Barszcz
 2. Tomasz Buraczewski
 3. śp. Janusz Daniluk
 4. Karol Filipek
 5. Romuald Izdebski
 6. Jan Jakubiec
 7. Jerzy Jaworski
 8.  Maciej Kosik
 9. Waldemar Malesa
 10. Andrzej Nowowiejski
 11. Śp. Romuald Pykacz
 12.  Krzysztof Szczęsny

Uroczystość zgromadziła tradycyjnie bialskich radnych, prezydentów miasta, przedstawicieli służb mundurowych, pracowników magistratu, przedstawicieli miejskich instytucji i stowarzyszeń, duchowieństwo oraz mieszkańców.

SYLWETKI UHONOROWANYCH OSÓB TYTUŁEM „Zasłużony dla Białej Podlaskiej”

Profesor Mieczysław Adamowicz

W latach 1965-2008 pracował w SGGW w Warszawie, zaś od 2000 r. pracuje w PSW im. Papieża Jana Pawła II, obecnie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na etacie profesora zwyczajnego. Organizator i kierownik specjalności Ekonomia i Zarządzanie, następnie dyrektor Instytutu, a w latach 2013-2019 kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania. Rektor uczelni w latach 2009-2013, a następnie pełnomocnik rektora d.s. nauki i współpracy z zagranicą (2013-2017) oraz ds. nauki i wdrożeń (2017-2019), a także dyrektor Wydawnictwa PSW od 2019 r. Redaktor naukowy kwartalnika Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, członek rad redakcyjnych szeregu czasopism naukowych, m.in. Wieś i Rolnictwo, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Polityki Europejskie, Rozprawy Społeczne. Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Mieczysław Adamowicz zajmował liczne stanowiska, m.in w latach 2000 – 2009 pracował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w latach 1988-1992 w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, jak również ze granicą: Aberdeen University – Szkocja (1998), Kentucky University – USA (1997), Padwa University – Włochy (1990/91), Ball State University – USA (1985), El Minya University – Egipt (1978), Goshen College – USA (1977), Cairo University – Egipt (1966).

Autor około 700 publikacji, autor i redaktor licznych książek i monografii, współautor podręczników, promotor 41 doktorów i kilkuset magistrów. Był bliskim współpracownikiem śp. JM Rektora PSW prof. zw. dr. hab. Józefa Bergiera. Wspólnie tworzyli fundamenty oraz podstawy rozwoju Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. To dzięki nim, przez szereg lat uczelnia wciąż plasuje się na pierwszych miejscach w ogólnopolskich rankingach oświatowych. Praca dydaktyczno-naukowa Pana Profesora Mieczysława Adamowicza zaowocowała rozwojem akademickości w Białej Podlaskiej, jako ważnego ośrodka naukowego. Niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy Pana Profesora przyczyniło się do rozwoju bialskiego środowiska akademickiego oraz kreowania pozytywnej wizytówki miasta Biała Podlaska. Dzięki naukowemu dorobkowi Pana Profesora, profesjonalizmowi i merytorycznemu wsparciu w działaniach na rzecz miasta Biała Podlaska, dzisiaj Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej znajduje znaczące miejsce na akademickiej mapie Polski.

Doktor Riad Haidar

Urodził się 1 sierpnia 1951 roku w Syryjskim mieście As-Suwajda, gdzie się wychował. Ukończył studia licencjackie z fizyki i matematyki na Uniwersytecie w Damaszku. W 1973 roku, po przyznaniu stypendium naukowego, rozpoczął naukę w Polsce, kończąc roczny kursu języka polskiego w Łodzi, a następnie studia na Akademii Medycznej w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1981 roku rozpoczął praktykę lekarską i zamieszkał w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zalesiu – wsi w powiecie bialskim. Równolegle niósł pomoc potrzebującym jako lekarz pogotowia ratunkowego. W tym samym roku podjął pracę w ówczesnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białej Podlaskiej, gdzie wybrał i obronił pierwszą specjalizację w zakresie pediatrii, pracując na oddziale pediatrycznym. Riad Haidar jest również specjalistą drugiego stopnia w zakresie neonatologii. Dodatkowe kwalifikacje zdobył w ramach nauki na UMCS w Lublinie kończąc studia z zakresu zarządzania służbą zdrowia, zarządzania projektami europejskimi i prawa w Unii Europejskiej. Uzyskał również potwierdzony państwowym egzaminem certyfikat uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, wydanym przez Ministra Skarbu. Od niemal 50 lat mieszka w Polsce. Tu założył rodzinę – jest szczęśliwym mężem, ojcem trzech dorosłych synów i dumnym dziadkiem.

Przez ponad 30 lat związany był z bialskim szpitalem, gdzie stworzył jeden z najnowocześniejszych w kraju Oddziałów Neonatologicznych o III stopniu referencji, któremu z jego inicjatywy nadano imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzięki jego zaangażowaniu oraz współpracy z WOŚP oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem przeznaczonym do ratowania życia najmłodszych dzieci. To wielka duma Białej Podlaskiej. Od 1999 roku do grudnia 2019 roku pełnił funkcję ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Obecnie zawodowo związany jest z parczewską służbą zdrowia. Dzięki zaangażowaniu doktora Riada Haidara pierwszy w Polsce Ośrodek Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej „Domowy Szpital” w Białej Podlaskiej został niemal w całości wyposażony w sprzęt przekazany przez WOŚP. Podobnie jak oddział neonatologiczny, ośrodek ten nosi imię Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Riad Haidar jest aktywnym działaczem społecznym i filantropem – pełni od wielu lat funkcję szefa sztabu WOŚP w Białej Podlaskiej.

Jest organizatorem wielu akcji dobroczynnych oraz inicjatorem działań związanych z oświatą zdrowotną. Jako nauczyciel akademicki dzielił się swą wiedzą ze studentami. Wieloletni i doświadczony samorządowiec. Za swoje zasługi otrzymał tytuły zasłużonego dla powiatu bialskiego i województwa lubelskiego. Został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Riada Haidara Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz służby zdrowia, zaś przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony został Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. W 2005 roku został uhonorowany tytułem „Lekarza Niezwykłego” w plebiscycie miesięcznika „Zdrowie” i Ministra Zdrowia. Tytuł przyznawany jest lekarzom wyróżniającym się i poświęcającym dla dobra pacjentów, wypełniającym misję pomagania chorym i cierpiącym. Otrzymał także certyfikat zaufania pacjentów. W 2018 roku Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” przyznała Riadowi Haidarowi medal „Zasłużony dla Tolerancji” za działalność społeczną, troskliwe i bezinteresowne niesienie pomocy w ratowaniu życia noworodków. Riad Haidar został uhonorowany również medalem 15-lecia i 30-lecia WOŚP oraz odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Riad Haidar poświęcił całe życie leczeniu dzieci w każdym wieku. W trakcie ponad 40 lat pracy zawodowej spod jego rąk na świat przyszło ponad 30 tysięcy noworodków.

Tadeusz Makaruk

Absolwent AWF w Warszawie. Od ponad 49 lat wzorowo wykonuje swoje obowiązki zawodowe jako nauczyciel akademicki łącząc pracę dydaktyczną z pracą szkoleniową w charakterze trenera lekkiej atletyki. Jego zawodnicy zdobyli 127 medali na zawodach rangi międzynarodowej i krajowej oraz ustanowili 2 rekordy Polski. Doświadczenie wyniesione z pracy trenerskiej pozwoliło mu opracować oryginalne metodyki nauczania skoku wzwyż, skoku w dal i trójskoku, które przekazuje studentom kierunku wychowanie fizyczne. W okresie 48-letniej pracy w AWF, brał czynny udział w życiu akademickim będąc wielokrotnie członkiem Rady Wydziału, członkiem wydziałowych i senackich Komisji. Współuczestniczył w opracowywaniu programów nauczania dla studentów i specjalizacji trenerskiej. Był członkiem Komisji egzaminacyjnych prowadzących nabór na studia, a także egzaminów trenerskich. Jako członek wydziałowego zespołu ds. wdrożenia systemu Krajowych Ram Kwalifikacji współtworzył wytyczne do prowadzenia kierunków studiów o profilu praktycznym. Od 1984 r. jest trenerem klasy mistrzowskiej, był trenerem Kadry Narodowej Juniorów PZLA. Pełnił funkcję Przewodniczącego Centralnej Rady Trenerów PZLA, był członkiem Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wielokrotnie sprawował funkcję Prezesa OZLA w Białej Podlaskiej a przez trzy ostatnie kadencje jest Wiceprezesem ds. Szkolenia w LOZLA w Lublinie. Był wielokrotnie członkiem Społecznej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Biała Podlaska. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Społecznej Komisji ds. lekkiej atletyki przy Zarządzie Głównym Akademickiego Związku Sportowego, prowadził szereg kursów trenerskich i instruktorskich, będąc także promotorem i recenzentem prac dyplomowych czołowych trenerów lekkiej atletyki w Polsce. Pan Tadeusz Makaruk wielokrotnie inicjował i pełnił funkcję dyrektora generalnego imprez sportowych szczebla centralnego, w tym nieprzerwanie przez 11 lat rozgrywek ligowych I Ligi i Ekstraklasy w lekkiej atletyce. 13 grudnia 1981 wstąpił w szeregi Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, będąc w latach 1991-2004 przewodniczącym la NSZZ „Solidarność” przy Wydziale AWF w Białej Podlaskiej, natomiast od 2004 r. do dnia dzisiejszego jest Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80″ w AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej.

Stanisław Polaczuk

Od wielu lat związany z Bialskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Ambasador sportu i krzewiciel kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim. Od 1991 roku organizuje imprezy sportowe na szczeblach lokalnych oraz ogólnopolskich. Dba o to, aby szkolne współzawodnictwo sportowe kształtowało w młodych ludziach właściwe postawy społeczne. Motywuje do wygrywania i ciągłego rozwoju umiejętności sportowych. Podlaska Liga Koszykówki, Bialska Liga Siatkówki, Bialska Liga Piłki Ręcznej, Podlaska Liga Szachowa, Współzawodnictwo Sportowe Szkół – wszystkie te projekty oparte są na pracy Stanisława Polaczuka. To on organizował paraolimpiady oraz współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z obwodu brzeskiego. Zorganizował i przeprowadził zadania pod nazwą „Otwarta szkoła”, „Powszechna nauka pływania dla uczniów” oraz „Zajęcia pozalekcyjne”, które realizowane były w ramach programu zleconego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 Został wielokrotnie nagradzany medalami i odznaczeniami za pracę, którą wykonuje z ogromnym poświeceniem, m.in. przez: prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta Andrzeja Dudę. Był członkiem rad Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Lublinie oraz członkiem prezydium. Jego pracę wielokrotnie doceniali w przeszłości prezydenci Miasta Biała Podlaska, wójtowie gmin, prezesi Związków Sportowych. 

 

Źródło: https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama