Reklama

Reklama

Drelów: XXII sesja Rady Gminy (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 września 2022
, godz. 10:00
Radni Gminy Drelów zapraszają na XXII sesję, która odbędzie się 29 września o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy Drelów. W porządku obrad m.in. uchwały dotyczące przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli i korzystania z placówek przedszkolnych oraz bieżące kwestie dotyczące Gminy i jej budżetu.

Posłuchaj ważnego spotu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
– stwierdzenie kworum,
– przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
4. Informacja o stopniu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
5. Sprawozdanie i ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Drelów,
– wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Żerocin, stanowiącej własność gminy Drelów,
– wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Drelów,
– przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drelów na lata 2023-2027,
– zmiany uchwały nr VII/69/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Drelów,
– ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu prowadzonych przez Gminę Drelów,
– zmiany uchwały nr XXV/220/2018 Rady Gminy Drelów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Drelów,
– zmian w budżecie Gminy na 2022 rok,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Ogłoszenia, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

 

materiał: UG Drelów
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama