Reklama

Gm. Biała Podlaska: Sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR – dodatkowy nabór

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór uzupełniający do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

Zakres pomocy

Nowy sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Zgłoszenia:

  1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.
  2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 26 do 30 września w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, sekretariat (pokój nr 21) w godzinach pracy urzędu. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu do Urzędu w/w terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego).
  3. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń.
  4. Złożenie zgłoszenia nie pełnego, zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.

Uprawnieni:

  1. Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:
  • uczeń zamieszkuje gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
  • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).

2. Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

Wymagane dokumenty

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

1. Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego do którego należy dołączyć:

a) kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia
b) kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.

2. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

W przypadku ucznia pełnoletniego:

1. Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność do którego należy dołączyć:
a) kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada), deklaracji zgłoszeniowej ZUS do ubezpieczenia, zaświadczenia ze szkoły lub inne dokumenty z których będzie wynikać adres zamieszkania ucznia,
b) kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.

2. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych,

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica opiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_skladającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

 

Tekst: UG Biała Podlaska

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama