Reklama

Wodociąg objął już cały obszar gminy Łomazy

W gminie Łomazy zakończono budowę sieci wodociągowej. Z końcem 2021 roku woda z gminnych wodociągów jest dostarczana do wszystkich miejscowości znajdujących się na jej terenie pokonując około 200 km sieci i obejmując blisko 1 500 przyłączy.

W 2021 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Łomazy. Było to najważniejsze, a zarazem historyczne wydarzenie, dzięki któremu woda pitna została doprowadzona z gminnej stacji uzdatniania wody do posesji zainteresowanych mieszkańców. Dziś gmina Łomazy posiada około 200 km sieci wodociągowej i blisko 1 500 przyłączy. Stanowi to 100% miejscowości gminy podłączonych do gminnej stacji uzdatniania wody i 80% mieszkańców gminy. Obecnie osoby ubiegające się o możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej mogą to wykonać na własny koszt.

Wodociągowanie gminy w ostatnich latach było realizowane w kilku etapach:
– w 2016 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na odcinku Burwin-Korczówka i Wólka Korczowska na łączną kwotę ponad 823.022,72 zł,
– w 2017 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na Kolonii Łomazy na łączną kwotę 1.027.590,46 zł,
– w 2018 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na odcinku Korczówka – Kozły na łączną kwotę 1.128.133,29 zł,
– w 2021 roku, czyli w ostatnim etapie wykonano sieć wraz z przyłączami w miejscowościach Jusaki – Zarzeka i Wola Dubowska na łączną kwotę 1.690.316,59 zł.

Wartość wykonanych robót projektowych i budowlanych zamknęła się kwotą 4.669.063,06 zł, z czego blisko 3,7 mln to dofinansowanie zewnętrzne. Na wszystkie powyższe inwestycje gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach prac zamontowano nowe hydranty p.poż, które będą służyć bezpieczeństwu przeciwpożarowemu, a także do płukania sieci wodociągowej, zainstalowano na sieci nowe zasuwy lub przyłącza odcinające. Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy gminami Łomazy i Biała Podlaska do gminnej stacji została podłączona także miejscowość Dokudów z gminy Biała Podlaska.

Równolegle z pracami budowy sieci prowadzono prace projektowe dotyczące przebudowy Stacji Uzdatniania Wody. To kolejna ważna i strategiczna inwestycja w gminie Łomazy, na którą została we wrześniu br. podpisana umowa. Wartość prac to 5.315 .53,24 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3.800.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tych prac przewidziano m.in.: remont instalacji technologii stacji uzdatniania wody, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę złóż do filtracji wody, budowę stacji podwyższenia ciśnienia wody, a także modernizację przepompowni i rozbudowę kanalizacji. Realizowana inwestycja spowoduje obniżenie kosztów energii i eksploatacji SUW w Łomazach, zwiększenie wydajności istniejącej sieci wodociągowej, zabezpieczy odpowiednie ciśnienie na całym terenie gminy, poprawę jakości wody, a także świadczonych usług związanych z dostawą wody.

Warto przypomnieć, że Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 858) nakłada na gminę obowiązek wybudowania sieci wodociągowej, natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 tejże ustawy „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz do studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenia nieruchomości do sieci”.

 

materiał, tekst i zdjęcia: UG Łomazy
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama