Reklama

Zagłosują nad nadaniem kolejnych tytułów „Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska”

Podczas najbliższej XL sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbędzie się 26 września radni zagłosują nad uchwałami o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska” dla profesora Mieczysława Adamowicza oraz doktora Riada Haidara. Projekty uchwał  złożył prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. 

„Przedłożyłem Radzie Miasta projekt uchwały przyznania im tytułu Zasłużonego, by w dniu święta patrona Białej Podlaskiej św. Michała Archanioła, podczas uroczystej sesji wręczyć je i wyrazić tym samym wdzięczność za dobrodziejstwo działań Pana Profesora i Pana Doktora, którego na co dzień doświadczamy” – informuje na swoim profilu na Facebooku prezydent miasta Michał Litwiniuk.

Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Mieczysław Adamowicz w latach 1965-2008 pracował w SGGW w Warszawie, zaś od 2000 r. pracuje w PSW im. Papieża Jana Pawła II, obecnie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na etacie profesora zwyczajnego. Organizator i kierownik specjalności Ekonomia i Zarządzanie, następnie dyrektor Instytutu, a w latach 2013-2019 kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania. Rektor uczelni w latach 2009-2013, a następnie pełnomocnik rektora d.s. nauki i współpracy z zagranicą (2013-2017) oraz ds. nauki i wdrożeń (2017-2019), a także dyrektor Wydawnictwa PSW od 2019 r. Redaktor naukowy kwartalnika Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, członek rad redakcyjnych szeregu czasopism naukowych, m.in. Wieś i Rolnictwo, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Polityki Europejskie, Rozprawy Społeczne. Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Mieczysław Adamowicz zajmował liczne stanowiska, m.in w latach 2000 – 2009 pracował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w latach 1988-1992 w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, jak również ze granicą: Aberdeen University – Szkocja (1998), Kentucky University – USA (1997), Padwa University – Włochy (1990/91), Ball State University – USA (1985), El Minya University – Egipt (1978), Goshen College – USA (1977), Cairo University – Egipt (1966).

Prof. zw. dr hab. inż., dr h.c. Mieczysław Adamowicz to autor około 700 publikacji, autor i redaktor licznych książek i monografii, współautor podręczników, promotor 41 doktorów i kilkuset magistrów. Był bliskim współpracownikiem śp. JM Rektora PSW prof. zw. dr. hab. Józefa Bergiera. Wspólnie tworzyli fundamenty oraz podstawy rozwoju Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. To dzięki nim, przez szereg lat uczelnia wciąż plasuje się na pierwszych miejscach w ogólnopolskich rankingach oświatowych. Praca dydaktyczno-naukowa Pana Profesora Mieczysława Adamowicza zaowocowała rozwojem akademickości w Białej Podlaskiej, jako ważnego ośrodka naukowego. Niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy Pana Profesora przyczyniło się do rozwoju bialskiego środowiska akademickiego oraz kreowania pozytywnej wizytówki miasta Biała Podlaska. Dzięki naukowemu dorobkowi Pana Profesora, profesjonalizmowi i merytorycznemu wsparciu w działaniach na rzecz miasta Biała Podlaska, dzisiaj Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej znajduje znaczące miejsce na akademickiej mapie Polski.

Doktor Riad Haidar urodził się 1 sierpnia 1951 roku w Syryjskim mieście As-Suwajda, gdzie się wychował. Ukończył studia licencjackie z fizyki i matematyki na Uniwersytecie w Damaszku. W 1973 roku, po przyznaniu stypendium naukowego, rozpoczął naukę w Polsce, kończąc roczny kursu języka polskiego w Łodzi, a następnie studia na Akademii Medycznej w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1981 roku rozpoczął praktykę lekarską i zamieszkał w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zalesiu – wsi w powiecie bialskim. Równolegle niósł pomoc potrzebującym jako lekarz pogotowia ratunkowego. W tym samym roku podjął pracę w ówczesnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białej Podlaskiej, gdzie wybrał i obronił pierwszą specjalizację w zakresie pediatrii, pracując na oddziale pediatrycznym. Wybór tego kierunku pracy zawodowej był nieprzypadkowy. Widząc trud i wysiłek swoich rodziców w walce o zdrowie jego oraz sześciorga rodzeństwa postanowił i przyrzekł najbliższym, że zawsze i bezinteresownie będzie pomagał bezbronnym i potrzebującym. Riad Haidar jest również specjalistą drugiego stopnia w zakresie neonatologii. Dodatkowe kwalifikacje zdobył w ramach nauki na UMCS w Lublinie kończąc studia z zakresu zarządzania służbą zdrowia, zarządzania projektami europejskimi i prawa w Unii Europejskiej. Uzyskał również potwierdzony państwowym egzaminem certyfikat uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, wydanym przez Ministra Skarbu. Od niemal 50 lat mieszka w Polsce. Tu założył rodzinę – jest szczęśliwym mężem, ojcem trzech dorosłych synów i dumnym dziadkiem.

Przez ponad 30 lat związany był z bialskim szpitalem, gdzie stworzył jeden z najnowocześniejszych w kraju Oddziałów Neonatologicznych o III stopniu referencji, któremu z jego inicjatywy nadano imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzięki jego zaangażowaniu oraz współpracy z WOŚP oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem przeznaczonym do ratowania życia najmłodszych dzieci. To wielka duma Białej Podlaskiej. Od 1999 roku do grudnia 2019 roku pełnił funkcję ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Obecnie zawodowo związany jest z parczewską służbą zdrowia. Dzięki zaangażowaniu doktora Riada Haidara pierwszy w Polsce Ośrodek Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej „Domowy Szpital” w Białej Podlaskiej został niemal w całości wyposażony w sprzęt przekazany przez WOŚP. Podobnie jak oddział neonatologiczny, ośrodek ten nosi imię Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Riad Haidar jest aktywnym działaczem społecznym i filantropem – pełni od wielu lat funkcję szefa sztabu WOŚP w Białej Podlaskiej.

Jest organizatorem wielu akcji dobroczynnych oraz inicjatorem działań związanych z oświatą zdrowotną. Jako nauczyciel akademicki dzielił się swą wiedzą ze studentami. Wieloletni i doświadczony samorządowiec. Na rzecz Białej Podlaskiej działał, zasiadając w Radzie Miasta Biała Podlaska w latach 2002-2010 oraz jako radny wojewódzki IV, V, VI kadencji. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku woj. lubelskiego V kadencji. Aktualnie jest Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Za swoje zasługi otrzymał tytuły zasłużonego dla powiatu bialskiego i województwa lubelskiego. Został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Riada Haidara Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz służby zdrowia, zaś przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczony został Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. W 2005 roku został uhonorowany tytułem „Lekarza Niezwykłego” w plebiscycie miesięcznika „Zdrowie” i Ministra Zdrowia. Tytuł przyznawany jest lekarzom wyróżniającym się i poświęcającym dla dobra pacjentów, wypełniającym misję pomagania chorym i cierpiącym. Otrzymał także certyfikat zaufania pacjentów. W 2018 roku Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” przyznała Riadowi Haidarowi medal „Zasłużony dla Tolerancji” za działalność społeczną, troskliwe i bezinteresowne niesienie pomocy w ratowaniu życia noworodków. Riad Haidar został uhonorowany również medalem 15-lecia i 30-lecia WOŚP oraz odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Riad Haidar poświęcił całe życie leczeniu dzieci w każdym wieku. W trakcie ponad 40 lat pracy zawodowej spod jego rąk na świat przyszło ponad 30 tysięcy noworodków.

Źródło: Facebook/Michał Litwiniuk / umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama