Reklama

Biała Podlaska: Przebudowa ulicy Sosnowej – strefa TEMPO 30 – chodni i zjazdy – progi zwalniające

Budowa chodnika przy ul. Sosnowej od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia, realizowana będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Zadanie wykona firma Drogi i Mosty Bogdana Szewczaka z Białej Podlaskiej. Sosnowa uzyska chodnik po parzystej stronie posesji, pobudowane zostaną zjazdy. Przebudowany będzie wlot ulicy w ulicę Długą. Dodatkowo pojawi się znak STOP. Prędkość dopuszczalna na Sosnowej zostanie zmniejszona do 30 km/h a dodatkowo zbudowane zostaną dwa progi zwalniające.

Miasto Biała Podlaska na realizację zamówienia przeznaczyło kwotę ponad 480 tysięcy zł. Do realizacji zamówienia zgłosiła się jedna firma, jest nią „Drogi i Mosty Bogdan Szewczak Biała Podlaska”. Zadanie zrealizowane zostanie w terminie do końca listopada br. za kwotę nieco wyższą od zaplanowanej przez bialski magistrat – bo prawie 493 tys zł.

Przebudowa ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia.
Zakres prac obejmuje:
– wycinkę 3 drzew;
– budowę chodnika z kostki wraz z wymianą krawężnika na odcinku od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia, łącznie na długości około 420 m – około 675 m2;
– budowę zjazdów (ok. 20 sztuk) do posesji w ciągu projektowanego chodnika z kostki betonowej – około 254 m2;
– budowę dwóch progów zwalniających z kostki betonowej – około 60 m2;
– odtworzenie- przebudowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – około 248 m2;

– przebudowę kanalizacji teletechnicznej, kable miedziane i światłowodowe;
– regulację zasuw i hydrantów;
– oznakowanie poziome i pionowe.

Stan istniejący
Droga gminna – miejska – ul. Sosnowa posiada przekrój szlakowy i przebiega w terenie zabudowanym. Szerokość jezdni wynosi 5,50 do 6,00 m, warstwa ścieralna nawierzchni wykonana jest jako bitumiczna, szerokość poboczy gruntowych wynosi 1,00 m. Występują lokalne zawyżenia i zaniżenia pobocza. Na wymienionej drodze występuje głównie ruch samochodów osobowych, sporadycznie ciężarowych. Występuje małe natężenie ruchu. Teren przyległy do pasa drogowego po obu stronach jezdni to budynki mieszkalne.

Stan projektowany
Przy przebudowie drogi związanej z budową chodnika, ze względów na poprawę bezpieczeństwa ruchu zmieni się geometria wlotu drogi gminnej ul. Sosnowej w ulicę Daleką poprzez uzyskanie stanu, w którym osie dróg będą przecinać się pod kątem prostym. Zmianie ulegnie też profil podłużny drogi w obrębie skrzyżowania. Ponadto na wlocie drogi w obrębie skrzyżowania zaprojektowano znak STOP oraz przejście dla pieszych oznaczono odpowiednio znakami

Na ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia projektuje się wprowadzenie strefy TEMPO (30). Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości Tempo 30 na wskazanym odcinku spowoduje zmniejszenie prędkości samochodów poruszających się na drodze tego gęsto zaludnionego osiedla i w konsekwencji zwiększy bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Dodatkowo projektuje się dwa progi zwalniające – jeden na wysokości posesji Sosnowa 4, drugi pomiędzy posesjami Sosnowa 31 i Sosnowa 33 – aby spowodować uspokojenie ruchu w strefie Tempo 30.

Wstępnie planowany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu do 31.12.2023r.

Pisaliśmy już o ulicy Sosnowej:
Biała Podlaska: Chodnik przy Sosnowej (galeria) <<==>> LINK

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
mapy i źródło: opracowanie projektowe mgr inż. Michał Śledź
tekst, zdjęcia i opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama