Reklama

Ekologiczne ciepło w Białej Podlaskiej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej dnia 1 lipca 2022 r. otrzymało decyzję o udzieleniu koncesji na wytwarzanie energii cieplnej z biomasy i rozpoczęło produkcję ciepła z OZE w nowo wybudowanej ciepłowni biomasowej.

Ciepłownia opalana biomasą zapewnia dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny.

Dzięki nowopowstałej inwestycji zmniejszy się ilość emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych o ok. 60 proc. Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki zredukuje się o ok. 65 proc, a także obniży się ilość wydzielanego tlenku azotu i emisji niebezpiecznych pyłów.

Inwestycja wykonana została przy zastosowaniu kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych
z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoliło na wprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z węgla kamiennego o 60 proc.

Uruchomienie ciepłowni biomasowej pozwala na osiągnięcie następujących wskaźników projektu:

Wskaźniki produktu:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 17MW

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 17MWt

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 szt.

  • Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 2 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 47 258 Mg CO2 /rok

  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 106 370 MWht/rok

Projekt pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5MW+ 12 MW) w Białej Podlaskiej” został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczką ze środków krajowych w kwocie 11 000 000 zł oraz dotacją w kwocie 10 556 400 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych POIiŚ 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

materiał: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama