Reklama

Szóstka: Jubileusz 100-lecia OSP Szóstka (film) (galeria)

14 sierpnia w Szóstce miał miejsce wyjątkowy, bo już setny jubileusz powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhom nadano tego dnia sztandar, a samą jednostkę odznaczono Złotym Znakiem Związku OSP RP. Uroczystość była okazją do wręczenia medali i honorowych odznaczeń.

Uroczystość zainaugurowała msza święta w kościele pw. Narodzenia NMP w Szóstce, po której nastąpił uroczysty przemarsz pod remizę OSP, gdzie dokonano nadania sztandaru i uhonorowania zasłużonych druhów OSP Szóstka medalami i odznaczeniami. Głównym fundatorem sztandaru jest prezes firmy Wipasz S.A. Józef Wiśniewski, w którego imieniu przekazania dokonał Stanisław Lesiuk. Akt nadania odczytał Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie dh Mariusz Filipiuk. – To druga jednostka stulatka w naszej gminie. Dzisiejsza uroczystość chwyta za serce za sprawą sztandaru, który jest symbolem wyjątkowego oddania, walki o skrawek Polski, o skarb wartości. Za sztandar ginęli żołnierze, pod nim poświęcają się ludzie, gromadzi i motywuje do jeszcze większej służby. Niech ten sztandar was jednoczy, niech ta jednostka służy społeczności jak najlepiej – mówił wójt Gminy Drelów i prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP dh Piotr Kazimierski.

 

Poświęcony sztandar został udekorowany przyznanym jednostce Złotym Znakiem Związku OSP RP. – Jednostka została odznaczona za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej – odczytał dh Mariusz Filipiuk. – Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy – ślubowali druhowie OSP Szóstka pod wodzą prezesa Przemysława Kalinki.

Druhom OSP Szóstka przyznano medale i honorowe odznaczenia.

Zasłużony dla Powiatu Bialskiego:
Piotr Kazimierski
Marcin Kazimierczak

Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Złoty Medal
Zbigniew Trochimiuk

Srebrny Medal
Andrzej Ciesielski
Mirosław Magier
Robert Kalinka
Sylwester Magier
Tadeusz Hawryluk

Brązowy Medal
Marek Nekreś

Wzorowy Strażak
Angelika Magier
Beata Nitycz
Dorota Żyłka
Karol Marczuk
Marcin Maksymiuk
Mateusz Magier
Mateusz Marczuk
Patrycja Ledwójcik
Piotr Oleszczuk
Przemysław Kalinka
Przemysław Struczyk
Urszula Abramowicz

Za wysługę lat:

60 lat
Tadeusz Hawryluk
Jan Ignaciuk

55 lat
Marian Kubik
Janusz Szykut
Tadeusz Paszko
Kazimierz Bondaruk
Zbigniew Trochimiuk

40 lat
Marian Miechowicz
Marian Żurakowski

35 lat
Andrzej Ciesielski
Dariusz Struczyk
Janusz Bobruk

30 lat
Mirosław Magier

20 lat
Robert Kalinka
Sylwester Magier
Marek Nekreś
Piotr Kazimierski

10 lat
Przemysław Kalinka
Mateusz Marczuk
Zbigniew Jaszczuk
Przemysław Struczyk
Mateusz Magier
Piotr Oleszczuk

5 lat
Tomasz Żelisko
Jan Dąbrowski
Marcin Maksymiuk
Dorota Żyłka
Angelika Magier
Patrycja Ledwójcik
Karol Makrczuk
Rafał Ołtuszyk
Krzysztof Osak
Beata Nitycz
Urszula Abramowicz

Historia OSP Szóstka

Jednostka OSP Szóstka została założona w 1922 r. Inicjatorami założenia straży byli Jakub Kalinka i Józef Kalinka, Grzegorz Byczyk, Józef Marczuk którzy weszli w skład pierwszego Zarządu tj: Jakub Kalinka – Prezes, Józef Kalinka – Komendant, Grzegorz Byczyk – Sekretarz i Józef Marczuk – Gospodarz. Pierwszym sprzętem była pompa ręczna oraz hełmy, toporki, pasy bojowe i bosaki zakupione za środki finansowe przekazane ze Starostwa Powiatowego, a za środki pochodzące ze zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców wsi Szóstka zakupiono dwa beczkowozy i wóz pod pompę. Pierwszą remizę wybudowano całkowicie w czynie społecznym, wykorzystując do tego celu ścięte przydrożne topole. W remizie urządzono estradę wykorzystywaną do przedstawień i zabaw tanecznych, z których dochód w pierwszych latach przeznaczono na uszycie mundurów i rogatywek oraz zakup pasów bojowych. Strażacy z Szóstki występowali ze swoimi przedstawieniami również w okolicznych miejscowościach oraz w Radzyniu Podl. i Międzyrzecu Podl. W rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudzkiego OSP pełniła wartę honorową przy imitowanym grobie w kościele parafialnym w Szóstce.

W 1937 r. sekretarz gminy Szóstka Sylwester Łoboda zażądał, aby OSP przeznaczyło remizę na dom noclegowy dla tułających się bezrobotnych tzw. „rajzerów”. Zarząd jednostki nie wyraził zgody na tę propozycję, co w konsekwencji doprowadziło do rozwiązania OSP przez władze powiatowe. Sprzęt jednostki został przekazany do nowo powstałej jednostki OSP Wygnanka gm. Kąkolewnica. Po II wojnie światowej staraniem wójta gminy Szóstka Piotra Kaliszuka ponownie powołano do życia OSP w Szóstce. Od KPSP w Radzyniu Podl. pozyskano komplety toporków z pasami bojowymi i bosaki. W jednostki OSP w Międzyrzecu Podlaskim zakupiono ręczną pompę.

W 1952 r. rozpoczęto budowę Domu Ludowego, który oddano do użytku w 1968 r. W nowym obiekcie urządzono świetlicę i garaż na sprzęt gaśniczy. W 1964 r. do jednostki trafił pierwszy samochód pożarniczy marki Lublin przekazany z KPSP w Radzyniu Podl. W 1976 r. zmodernizowano Dom Ludowy, pokrywając stropodach blachą ocynkowaną pozyskaną z KWSP w Białej Podl., a w 1983 r. nowo wybrany Zarząd zainicjował ułożenie betonu wokół strażnicy. Wykonano płot siatką przydzieloną przez GS Drelów i zasadzono żywopłot oraz pogłębiono garaż, wylewając posadzkę poniżej terenu w celu umożliwienia garażowania samochodu pożarniczego z działkiem wodnym na dachu. Korzystając z funduszu sołeckiego, doprowadzono również do obiektu wodę. W 1984 r. strażacy pozyskali samochód pożarniczy z autopompą i działkiem wodnym marki Star 25 GBAM 2/8+8 przekazany z KR PSP w Radzyniu Podl. W 1992 r. z funduszu gminnego za zgodą Wójta Gminy Drelów Adama Szulika na działce przekazanej bezpłatnie przez Józefa Paszko wybudowano zbiornik wodny do celów ppoż. W 1996 r. w budynku remizy wymieniono instalację elektryczną. W 2002 r. zorganizowano uroczystości jubileuszowe związane z 80-leciem powstania jednostki połączone z dożynkami gminnymi. Dzięki dobrej współpracy z Wójtem Gminy Piotrem Kazimierskim w 2013 r. jednostka pozyskała z jednostki OSP Kwasówka samochód pożarniczy na podwoziu Volvo GBA 1,8/15, a samochód Star 25 został sprzedany dla kolekcjonera samochodów zabytkowych. W 2016 r. jednostka zakupiła agregat prądotwórczy, pompę szlamową i inny drobny sprzęt ratowniczy.

Strażacy z OSP Szóstka, oprócz działań ratowniczo-gaśniczych, biorą czynny udział w życiu społeczności lokalnej, angażując się w organizację uroczystości gminnych czy też kościelnych organizowanych w miejscowej parafii. Strażacy rokrocznie uczestniczą też w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując czołowe miejsca: drugie miejsce drużyny męskiej w 2013 r., drugie miejsce drużyny żeńskiej w 2013 r., 2014 r. i 2019 r. i trzecie miejsce w strażackiej lidze strzeleckiej w 2017 r.

Funkcję Prezesa Zarządu OSP pełnili: Jakub Kalinka (od 1922 r.), Józef Marczuk (1935 r.), Antoni Kubik (1945 r.), Andrzej Trochimiuk (1954 r.), Marian Żurakowski (1983 r.), Zbigniew Waszczuk (1996 r.), Dariusz Struczyk (2001 r.), Robert Kalinka (2006 r.), Łukasz Paluszkiewicz (2016 r.), Robert Kalinka (2017 r.), Przemysław Kalinka (2021 r.). Funkcję Naczelnika, Komendanta pełnili kolejno: Józef Kalinka (od 1922 r.), Aleksander Sobieszuk (1935 r.), Władysław Olesiejuk (1945 r.), Andrzej Trochimiuk (1951 r.), Antoni Olesiejuk (1954 r.), Marian Magier (1983 r.), Kalinka Leszek (1996 r.), Tadeusz Hawryluk (1996 r.), Waldemar Nekreś (2001 r.), Andrzej Ciesielski (2006 r.), Piotr Oleszczuk (2016 r.), Mateusz Magier (2021 r.).

W 2021 r. jednostka obecnie liczy 36 czynnych strażaków oraz 10 honorowych. Zarząd tworzą:
Przemysław Kalinka – Prezes
Mateusz Magier – Wiceprezes-Naczelnik
Piotr Oleszczuk – Zastępca Naczelnika
Marcin Maksymiuk – Sekretarz
Karol Marczuk – Skarbnik
Wojciech Zaremba – Gospodarz
Patrycja Ledwójcik – Członek Zarządu.

OSP Szóstka jest pełnoprawnym stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS.

 

materiał: Radio Biper Gmina Drelów / Gmina Drelów
zdjęcia: Jerzy Gzara
film: Jerzy Gzara
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama